Mediation en bemiddeling

Dreigend conflict?

Vrouw voert serieus gesprek met een man

Dreigt er een conflict? Mediation kan dan uitkomst bieden. De experts van VvAA kennen de gezondheidszorg als geen ander en kunnen er voor zorgen dat het conflict niet verder uit de hand loopt.

Adviesgesprek aanvragen

Wat is mediation?

Met behulp van een mediator lost u op een effectieve en efficiënte manier samen met de andere partij uw (dreigende) conflict op. Door opnieuw verbinding met elkaar te zoeken, kunt u in dialoog blijven.

Mediation wordt bijvoorbeeld ingezet bij conflicten op uw werk in de zakelijke sfeer met samenwerkende partners, collega's, patiënten of in de privésfeer. De mediator is de neutrale partij aan tafel die het proces begeleidt. U neemt zelf standpunten in, bedenkt oplossingen en neemt beslissingen. Bij mediation wordt van u verwacht dat u zelf actief meewerkt. Mediation valt in veel gevallen onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering.

Voordelen

 • Deskundige VvAA MfN registermediators

 • Garantie van geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • Mediators gespecialiseerd in de gezondheidszorg

 • Toegang tot juridische, fiscale en financiële kennis

VvAA-lid bij het afsluiten van een maatschapsconflict
Zonder mediation zouden wij niet tot nieuwe afspraken zijn gekomen. We zijn nu weer in staat om gezamenlijk de inhoud van het nieuwe maatschapscontract te bespreken.

Bemiddeling tijdens echtscheiding

Als het komt tot een echtscheiding tussen u en uw partner, komt u naast emotionele keuzes voor financiële beslissingen te staan. Denk aan verdeling van bezittingen en kapitaal. Zekerheid dat de juridische, financiële en fiscale aspecten correct worden afgewikkeld, is juist in zo'n roerige periode belangrijk. Juridische begeleiding en advies valt niet onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering, maar VvAA biedt wel begeleiding middels een echtscheidingsspecialist.

Stappenplan: 6 fasen

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Mediation stopt als het niet lukt om tot een oplossing te komen. De partij(en) of de mediator kan dat aangeven. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst opgesteld. Heeft de rechter u doorverwezen, dan wordt de gerechtelijke procedure weer gestart.

Succesfactoren mediation

 • De regie ligt bij de deelnemende partijen.
 • U bent bereid om met de andere partij in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden.
 • Er is sprake van geheimhouding, gedurende de mediation bent u nog nergens aan gebonden, dat stelt u in staat om vrijelijk te spreken.
 • U kiest ervoor om een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen.
 • U wenst of moet de relatie met de andere partij behouden. Ook op respectvolle wijze, omdat u elkaar nog tegenkomt op congressen of bij de plaatselijke sportvereniging.
 • U zoekt een creatieve oplossing als een juridische beslissing niet alles oplost.

Wanneer is mediation niet geschikt?

 • Een van de partijen wenst geen gebruik te maken van mediation.
 • De volmacht ontbreekt om beslissingen te nemen.
 • Een rechterlijke uitspraak is nodig, bijvoorbeeld bij beslaglegging.
 • Het conflict is te hoog opgelopen om met elkaar in gesprek te gaan.

Case maatschappen en vakgroepen

Samenwerken in een maatschap is niet altijd eenvoudig. Vergelijk de maatschap met een schip dat op een lange reis gaat. De maten zijn de gelijkwaardige kapiteins. Dat kan positief uitpakken, maar ook een bron van conflicten en machtsstrijd zijn. Het ontbreken van goede communicatie is dan vaak de oorzaak wat gevolgen heeft voor de samenwerking.

Conflicten kunnen ontstaan die in de dagelijkse hectiek eenvoudig escaleren en het werkplezier nadelig beïnvloeden. Uiteindelijk kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorgverlening. In maatschappen wordt mediation ingezet om de onderlinge conflicten op te lossen, patronen te doorbreken en samen nieuwe afspraken te maken. Ook wordt mediation ingezet als preventief instrument. Juist door regelmatig de thermometer in de maatschap of vakgroep te steken, kunnen escalaties voorkomen worden.

Voor: medisch specialisten - huisartsen - tandartsen - fysiotherapeuten - dierenartsen - andere (para)medici die in maatschaps- of vakgroepverband met elkaar samenwerken - raden van bestuur - directeuren - directieteams - (staf)maatschappen.

Wanneer mediation?

 • bestuursconflict
 • onenigheid en/of verstoorde verhoudingen binnen de maatschap of samenwerking
 • dissociatie
 • arbeidsconflict
 • ziekteverzuim
 • ontslag
 • disfunctioneren
 • arts-patiëntconflict
 • klant-leveranciersconflict
 • echtscheiding

Vragen?

Wij helpen graag. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur.

Mediation
030 601 63 00
Bel ons
Juridische servicedesk
030 247 49 99
Mediation
mediation@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen