Inloggen

Uit elkaar?

Wanneer u besluit om uit elkaar te gaan, gebeurt er een groot aantal zaken tegelijkertijd. Dan is het fijn om te vertrouwen op VvAA.


Echtscheidingsplanning

Tijd om beslissingen te nemen

Als u uit elkaar gaat moet u, naast emotionele keuzes, financiële beslissingen nemen. VvAA kan u daarbij adviseren en begeleiden. Vanaf het voornemen om de relatie te verbreken tot na de nieuwe start.

Voor wie en wanneer:

 • op het moment dat u twijfelt over het al dan niet uit elkaar gaan
 • wanneer u besluit om tijdelijk uit elkaar te gaan
 • bij het definitieve besluit om te gaan scheiden
 • als u al in een scheidingstraject verwikkeld bent (een zogenaamde 'second opinion')
 • in de periode ná uw scheiding, als er wijzigingen optreden in uw privésituatie, of als u nog vragen heeft over de gemaakte afspraken

Gezamenlijke afwikkeling als uitgangspunt

Onze dienstverlening is gericht op mensen die samenwonen, een geregistreerd partnerschap hebben of gehuwden. Ons uitgangspunt is in principe de gezamenlijke afwikkeling van de relatie.

Hulp nodig?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.


VvAA geeft u advies over:

 • de vermogensverdeling
 • alimentatie
 • pensioenverevening
 • het ouderschapsplan
 • het echtscheidingsconvenant

Het vermogen

Wanneer u uw relatie beëindigt, moet u afspraken maken over de verdeling van het vermogen. Welke financiële- en fiscale gevolgen uw wensen hebben, is niet altijd meteen duidelijk. VvAA geeft u hier inzicht in en helpt u de juiste keuzes te maken.

Voordat u afspraken kunt maken over de verdeling van het vermogen na uw echtscheiding, moet u een paar dingen eerst weten:
 • hoeveel vermogen is er?
 • hoe bepaalt u de waarde van dit vermogen?
 • op welk deel van dit vermogen heeft u recht?

Heldere afspraken over vermogensverdeling

Dit kan extra ingewikkeld zijn als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden. Zeker als u een periodiek verrekenbeding hebt dat niet jaarlijks is nageleefd. Maar ook als u een onderneming hebt, is waardebepaling niet altijd eenvoudig. En evenmin als u in het verleden schenkingen of een erfenis hebt ontvangen. VvAA berekent de waarde van het vermogen en waar u ieder recht op hebt. En maakt vervolgens inzichtelijk welke afspraken u kan maken over de vermogensverdeling.

VvAA adviseert u over:
 • de vermogensverdeling
 • de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden
 • de waardering van de onderneming, inclusief de goodwill
 • het besteedbaar inkomen voor en na de scheiding
 • de samenhang tussen de vermogensverdeling en de overige financiële afspraken die u maakt bij de scheiding

Hulp nodig?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.


VvAA geeft u advies over:

 • de vermogensverdeling
 • alimentatie
 • pensioenverevening
 • het ouderschapsplan
 • het echtscheidingsconvenant

De regeling rond pensioenrechten

Als u gaat scheiden kan u of uw ex-partner recht hebben op pensioenverevening. Ook kan deze recht hebben op toedeling van het opgebouwde partnerpensioen. VvAA geeft inzicht in de wettelijke regelingen en de afwijkende afspraken die u in onderling overleg hierover kunt maken.

Voordat u bij een scheiding afspraken maakt over opgebouwde pensioenafspraken, moet u weten welke keuzemogelijkheden u hebt en hoe u deze uitwerken in uw situatie.

VvAA adviseert u over:
 • pensioenverevening en conversie
 • pensioen in eigen beheer
 • toegestane afwijkende afspraken
 • het pensioenverweer bij het ontbreken van een deugdelijke nabestaandenvoorziening
 • de uitvoering van de in het echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken

Hulp nodig?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.


VvAA geeft u advies over:

 • de vermogensverdeling
 • alimentatie
 • pensioenverevening
 • het ouderschapsplan
 • het echtscheidingsconvenant

Ouderschapsplan en kinderalimentatie

Als u samen kinderen hebt, dan staat u bij de scheiding voor belangrijke keuzes. Bij wie gaan de kinderen wonen, hoe ziet de omgangsregeling eruit en hoe verdeelt u de kosten? VvAA helpt u de juiste beslissingen te nemen. En rekent uit hoe hoog de kinderalimentatie in uw situatie is.

Bij de scheiding maakt u afspraken over de kinderen. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. Uitgangspunt is het belang van de kinderen. VvAA geeft inzicht in de afspraken die u zoal kunt maken en adviseert u over de vastlegging hiervan.

VvAA adviseert u over:
 • Het ouderschapsplan
 • De invulling van de omgangsregeling
 • De kosten van de kinderen en de kinderalimentatie
 • Kinderalimentatie bij co-ouderschap
 • De gezamelijke kinderrekening
 • De praktische invulling van het ouderschap na de scheiding

Hulp nodig?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.


VvAA geeft u advies over:

 • de vermogensverdeling
 • alimentatie
 • pensioenverevening
 • het ouderschapsplan
 • het echtscheidingsconvenant
Partneralimentatie is vaak een lastig onderwerp bij scheiding. Zeker als één van de ex-partners een zelfstandig ondernemer is met jaarlijks wisselende inkomsten. VvAA maakt partneralimentatieberekeningen en geeft u inzicht in het besteedbaar inkomen na scheiding.

VvAA adviseert u over:
 • De omvang, duur en vorm van de partneralimentatie
 • De financiële-, fiscale en juridische gevolgen van afkoop of afzien van partneralimentatie
 • Partneralimentatie na samenwoning
 • De aanpassing van reeds bestaande alimentatieafspraken

Hulp nodig?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier of bel ons op werk­dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.


VvAA geeft u advies over:

 • de vermogensverdeling
 • alimentatie
 • pensioenverevening
 • het ouderschapsplan
 • het echtscheidingsconvenant

Partneralimentatie

Als u uw relatie beëindigt kan er een onderhoudsverplichting bestaan jegens de ex-partner. Maar hoe ziet deze onderhoudsverplichting eruit? Welke invloed heeft een nieuwe partner of wijzingen in uw inkomsten op de hoogte van de partneralimentatie? 

Argumentenkaarten

Wanneer u gaat scheiden, moet u op een heleboel vragen antwoord geven. Daarom ontwikkelde VvAA de argumentenkaart. Hier staan alle vragen handig op een rij. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Alle vragen op een rij

Met de argumentenkaart heeft u een goed overzicht van de vragen die u kunt tegenkomen tijdens een echtscheiding.