Blog

Zonnepanelen? Laat u niet bespelen

 • 28 juni 2023
 • Leestijd 4 min

Zonnepanelen kunnen zorgen voor besparingen op de energierekening. Er is dan ook een grote vraag naar zonnepanelen en warmtepompen. Helaas zijn vaak niet alle onderdelen direct voorhanden. Als u ondanks de schaarste dan toch een partij kunt vinden die snel wil leveren, voor een scherpe prijs, let dan goed op! Er zijn onbetrouwbare aanbieders actief en de planning en leverdata zijn niet altijd realistisch of haalbaar. In dit artikel leggen we uit wat u het beste kunt doen als u hiermee te maken krijgt.

Zonnepanelen op het dak

Problemen bij installatie zonnepanelen

Scenario 1: materialen zijn niet leverbaar, geen installateurs beschikbaar en geen gehoor

Stel u heeft een partij bereid gevonden voor de levering van zonnepanelen of een warmtepomp. U tekent een offerte en doet een aanbetaling, waarna het weken stil blijft. U vraagt wanneer de installatie en levering zal plaatsvinden, waarna mondeling wordt toegezegd dat de streefdatum wel wordt gehaald. Vervolgens hoort u wederom niets en u besluit opnieuw te informeren. De mededeling volgt dat de materialen niet leverbaar zijn of dat er geen installateurs beschikbaar zijn, maar er zal spoedig meer informatie volgen. Wederom blijft het stil. U begint te twijfelen aan de betrouwbaarheid van verkopende partij en vraagt zich af wat u kunt doen.

Scenario 2: zonnepanelen worden wél geleverd, maar functioneren niet goed

U sluit een overeenkomst voor de levering van zonnepanelen of een warmtepomp. Er wordt daadwerkelijk geleverd en geïnstalleerd. Vervolgens constateert u een lekkage bij de eerste regenbui, lijkt de warmtepomp toch niet goed te functioneren of ziet u dat de afwerking slordig is. U meldt dit bij de verkoper, maar deze geeft niet thuis, zegt hier geen aandeel in te hebben of beweert dat de installatie toch normaal functioneert. U acht het ondenkbaar dat er een andere oorzaak bestaat, en u vraagt zich af wat u kunt doen.

Hoe kunt u deze problemen aanpakken?

Scenario 1: schriftelijk in gebreke stellen of telefonisch contact zoeken

Wanneer u langer dan afgesproken moet wachten op de levering en installatie en bovendien twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkoper, dient u deze eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke, uiterlijke termijn te gunnen om alsnog te leveren. Dit is niet nodig wanneer een fatale levertermijn is afgesproken, maar vaak is zo een termijn niet afgesproken. De verkoper verstrekt veelal een streefdatum (planning). Aan deze datum kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend. U kunt als alternatief ook de verkoper bellen en het gesprek opnemen. Mocht de verkoper een toezegging doen over een uiterlijke leverdatum dan kunt u daar op terugvallen.

Ontbinding of nakoming van de overeenkomst

Wanneer de verkoper geen gehoor geeft en de gestelde termijn verstrijkt,  kunt u kiezen voor ontbinding van de overeenkomst (met een terugbetaling van de aanbetaling) of voor nakoming van de overeenkomst, met (eventueel) een aanvullende schadevergoeding. Bij de eerste optie wordt de overeenkomst beëindigd, bij de tweede optie wordt alsnog nakoming van de verplichtingen nagestreefd.

Formulering ingebrekestelling

Zorg dat u de ingebrekestelling juist formuleert. Hierin moeten vermeld staan de klachten, de sommatie en de gevolgen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie. Onder meer het Juridisch Loket voorziet in een voorbeeldbrief voor een ingebrekestelling. Indien u aanvullende schade wenst te verhalen, benoem dit dan ook specifiek in de ingebrekestelling (denk aan gemiste energieopbrengsten).

Geen aanvullende schadevergoeding bij overmachtssituatie

Let wel, een aanvullende schadevergoeding is niet mogelijk als de oorzaak aantoonbaar is gelegen in een overmachtssituatie, zoals een materialentekort of leveringsproblemen door oorlog. Deze omstandigheden liggen immers buiten de invloedssferen van de verkoper. Dit staat echter niet in de weg aan een beroep op ontbinding van de overeenkomst.

Scenario 2: in gebreke stellen en schade aannemelijk maken

Wanneer u ontdekt dat de levering en installatie niet naar behoren is verlopen, zult u ook de verkoper in gebreke moeten stellen. Wanneer de verkoper betwist dat er sprake is van schade of een gebrek, dan zult u dit aannemelijk moeten maken. Om te beginnen kunt u een andere installateur verzoeken om zijn bevindingen te doen of kunt u direct een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een deskundige. Let op, de verkoper moet de gelegenheid krijgen om de gebreken te herstellen.

Tips

In beide scenario’s geldt dat voorkomen beter is dan genezen. We hebben daarom een aantal tips voor u op een rij gezet:

 • Controleer van tevoren op internet of de door u beoogde partij over een keurmerk beschikt.
 • Lees online recensies over ervaringen van anderen.
 • Ga na of de verkopende partij bij een garantiefonds is aangesloten (in geval van financiële problemen).
 • Spreek een uiterlijke leverdatum af, in plaats van een plandatum en leg dit vast.
 • Vraag na de levering en installatie naar een opleverrapport.
 • Controleer de juistheid van een opleverrapport eerst zelf, met behulp van een kennis of via een opleverkeuring, en bekijk of u bijzonderheden ziet. Op deze manier voorkomt u mogelijk discussies achteraf. Ook kunt u foto’s maken van uw dak of technische ruimte voorafgaand aan de installatie, om discussies over toegebrachte schade in te kunnen kaderen.
 • Spreek de verkopende partij aan op eventuele ongeregeldheden.
 • Bonustip: een aanbetaling is géén verplichting. U moet alleen vooraf betalen als u dat met de verkopende partij afspreekt.

Lees ook:

 • Zonnepanelen op het dak? Tot 2025 wordt uw opbrengst nog voor 100% verrekend.

 • Ledenvoordeel: uw woning verduurzamen? Ontvang een gratis adviesrapport en korting voor installatie van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen.

Over de auteur

Sander de Grunt

Jurist

sander.de.grunt@vvaa.nl

VvAA Legal

 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Bouwrecht
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Vastgoedrecht

Vragen?

Komt u er niet uit met de verkoper? Neem dan contact op met de Juridische servicedesk van VvAA Legal. 

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Samenwerken in de zorg: leg het juridisch goed vast
20 oktober 2023
 • 20 oktober 2023
 • Leestijd 3 min

Samenwerken in de zorg? Leg alles juridisch goed vast

Zorg rondom de patiënt gaat steeds meer over de grenzen van zorgorganisaties heen. Het is belangrijk deze netwerkzorg van tevoren juridisch goed te regelen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen