Artikel

Verval van vakantiedagen? Werkgever moet werknemer informeren

 • 20 april 2022
 • Leestijd 2 min

Voordat wettelijke vakantiedagen van een werknemer komen te vervallen, moet de werkgever de werknemer hier tijdig en nauwkeurig over informeren. Gebeurt dat niet, dan blijft het recht op vakantie voor niet-opgenomen dagen bestaan. Een recente rechtszaak over een langlopend conflict tussen werkgever en werknemer bevestigt dit. Jurist arbeidsrecht Eva van Bavel legt uit.

Wettelijke vakantiedagen die werknemers opbouwen, vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar. Voor die vakantiedagen van 2021 geldt dus dat ze per 1 juli 2022 komen te vervallen. Een uitzondering geldt voor werknemers die tot aan die datum redelijkerwijs niet in staat waren om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld door volledige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de administratieplicht van de werkgever een aandachtspunt. De werkgever moet een sluitende verlofadministratie bijhouden en de werknemer tijdig en zorgvuldig informeren over zijn vakantierechten, zodat hij nog vakantie kan opnemen.

Vakantiedagen werknemers

Werknemers bouwen jaarlijks vakantiedagen op: wettelijke vakantiedagen (het minimum aantal verplichte dagen, dat vier keer de arbeidsomvang bedraagt) en bovenwettelijke vakantiedagen (extra vakantiedagen, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of cao).

In vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie staat dat de werkgever de werknemer tijdig en nauwkeurig over openstaande wettelijke vakantiedagen moet informeren. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag niet verloren gaan zonder dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van dat recht gebruik te maken.

Het is alweer bijna 1 juli 2022 en dat betekent dat de wettelijke verlofdagen die zijn opgebouwd in 2021 komen te vervallen. Of toch niet?

Conflict openstaande vakantiedagen

In een recente rechtszaak hadden een werkgever en werknemer een langlopend conflict over openstaande vakantiedagen. De werknemer, een advocaat die van 2005 tot eind 2020 in dienst was, had recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. Hij vordert 222 openstaande vakantiedagen van zijn werkgever, wat een bedrag vertegenwoordigt van maar liefst € 74.605 bruto. Met Excel-overzichten kon hij onderbouwen dat hij deze dagen niet had opgenomen; de werkgever kon dit niet met bewijs bestrijden.

Zelf kon de werkgever onvoldoende bewijzen dat aan de zorg- en informatieverplichting was voldaan. Het bericht van de werkgever: “Zou je je vakantie willen opgeven? Het liefst een aaneengesloten periode van 2 of 3 weken. Het is niet de bedoeling dat je je vakantiedagen opspaart” vond het gerechtshof onvoldoende voor verval van de vakantiedagen. De vordering van werknemer werd daarom toegewezen.

Deze uitspraak bevestigt wederom dat het voor werkgevers van cruciaal belang is om een sluitende verlofadministratie bij te houden én dat werkgever elke werknemer periodiek én tijdig moet informeren dat niet genoten wettelijke verlofdagen komen te vervallen.

Tip voor werkgevers: informeer werknemers jaarlijks én schriftelijk over:

 1. Het saldo aan opgebouwde en niet genoten vakantiedagen.
 2. De einddatum (vóór 1 juli) om deze vakantiedagen op te nemen.
 3. De consequentie van het niet opnemen van het verlof, namelijk dat de dagen per 1 juli van dat jaar komen te vervallen.

Wordt niet aan deze informatieverplichting voldaan? Dan kan geconcludeerd worden dat de vakantiedagen niet zijn komen te vervallen.

Meer informatie

 • Is er sprake van een conflict over vakantiedagen? Neem dan contact op met onze Juridische servicedesk.
 • Hulp nodig bij werkgevers- en personeelszaken? Wij helpen u graag verder. Kijk voor informatie en contact op Werkgeverszaken.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact met op met onze Juridische servicedesk, bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Juridische helpdesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
 • 20 februari 2024
 • Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten
9 februari 2024
 • 9 februari 2024
 • Leestijd 3 min

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO).

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

Zorgverlener in zijn praktijk bekijkt de administratie en declaraties op een laptop
10 januari 2024
 • 10 januari 2024
 • Leestijd 13 min

Tuchtrechter toetst ook onjuist declareren

Uw praktijkadministratie moet altijd op orde zijn. Dat bewijst o.a. een voorbeeld van een huisarts die door onjuist declareren uit het register is geschrapt.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen