Blog

Verhoging van de huurprijs bij praktijkruimte: mag dit?

4 januari 2023
Leestijd 2 min

De laatste tijd krijgen we veel vragen over voorgenomen huurverhogingen. Wat zijn de regels eigenlijk? In veel gevallen is deze flinke huurverhoging toegestaan en zijn er geen juridische middelen om hiertegen op te treden. In dit artikel leggen wij graag uit hoe dit zit.

Mensen in de wachtruimte bij de dokter

Praktijkruimte

Het gaat specifiek om bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat is een ruimte die geen woonruimte is en ook geen publiek toegankelijk pand van waar producten of diensten direct worden geleverd (zoals een winkel, restaurant of afhaaldienst). Praktijkruimtes en andere aan gezondheidszorg gerelateerde ruimtes vallen meestal onder artikel 7:230a BW.

Afspraken in de huurovereenkomst

In de wet zijn er geen regels voor (verhoging van) de huurprijs voor deze huurconstructies. Partijen mogen onderling afspraken maken en doen dit vaak bij het aangaan van de huurovereenkomst. Er wordt meestal gebruikgemaakt van of aansluiting gezocht bij een standaard modelhuurovereenkomst voor praktijkruimte, opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). We zien dat in de meeste huurovereenkomsten een zogeheten huurindexeringsclausule is opgenomen. Zo ook in het door de ROZ opgestelde model. Artikel 4.5 (in oudere modellen kan dit artikelnummer afwijken) van het model voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW vermeldt:

4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per ... voor het eerst met ingang van … aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen

Huurindexering

De algemene bepalingen beschrijven vervolgens hoe de huurprijs wordt gewijzigd. Daarbij is aansluiting gezocht bij de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Op de website van het CBS kunt u de nieuwe huurprijs berekenen. In artikel 17.1 (bij de modelversie van de ROZ uit 2015) staat uitgewerkt welke gegevens u moet invullen bij die berekening.

Kern van het probleem

Doordat aansluiting is gezocht bij de consumentenprijsindex, is de indexering van de huurprijs gekoppeld aan de Nederlandse inflatiecijfers. Dit brengt ons dan ook tot de kern van het probleem: bij hoge inflatie zal de huurprijs harder stijgen. Een verhoging van de huur van uw praktijkruimte is dus toegestaan. De inflatie is het afgelopen jaar opgelopen tot een piek van 14,5% in september 2022. Deze hoge inflatiecijfers kunnen in veel gevallen een flinke indexering van de huurprijs verklaren.

Over de auteur

Sander de Grunt

Jurist

sander.de.grunt@vvaa.nl

VvAA Legal

  • Algemeen verbintenissenrecht
  • Bouwrecht
  • Contractenrecht
  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht

Over de auteur

Jan Willem Winter

Jurist

janwillem.winter@vvaa.nl

VvAA Legal

  • Consumentenrecht
  • Contractenrecht

We helpen u graag

In dit artikel las u wanneer de huurprijs van uw praktijk verhoogd mag worden en wanneer niet. Twijfelt u in uw situatie? Neem contact op met onze Juridische Service Desk.

Juridische Service Desk
030 247 49 99
Bellen
VvAA Legal
Juridisch advies

Meer lezen?

vrouw achter computer met papierwerk
15 april 2024
Leestijd 5 min

Kopie, wijziging of vernietig­ing van medisch dossier

Ontdek hoe u moet handelen wanneer patiënten of hun vertegenwoordigers verzoeken om een kopie, wijziging of vernietiging van een medisch dossier.

2 april 2024
Leestijd 2 min

Kozijnen­kwestie: huis­eigenaar klaagt aannemer aan

In een poging om zijn huis nieuw leven in te blazen, besluit een enthousiast VvAA-lid om een renovatie te starten en nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

19 maart 2024
Leestijd 2 min

Herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Veel zorgverleners hebben hun handen vol aan het beantwoorden van de vele brieven en verzoeken die zij ontvangen van patiënten

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen