Blog

Terugblik 100 jaar VvAA: de Watersnoodramp en meer

  • 29 november 2023
  • Leestijd 1 min

Het is weer tijd voor een nieuwe VvAA-door-de-decennia-heen, in aanloop naar ons jubileum in 2024. Deze keer over de naoorlogse geneeskunde, de hulp aan getroffen artsen door de Watersnoodramp en de verhuizing van Amersfoort naar Utrecht, waar ons hoofdkantoor tot op de dag van vandaag is gevestigd.

Oud VvAA-kantoor

1947 – 1957 De geneeskunde in de naoorlogse decennia

In de naoorlogse ontwikkeling van de medische wetenschap verloor de Duitse geneeskunde haar toonaangevende positie. Europese medici raakten definitief georiënteerd op de Amerikaanse en Angelsaksische geneeskunde. Wie een (aanvullende) opleiding of ervaring wilde opdoen in natuurwetenschappelijk onderzoek, koos niet langer voor Berlijn of Wenen, maar voor de wetenschappelijke researchcentra van de Verenigde Staten.

1948 - Flinke groei in het aantal leden

Eind 1948 passeerde het ledenaantal van VvAA de 4.500. Deze flinke groei kwam doordat de vereniging vanaf 1943 ook buitengewone leden toeliet; weduwen van overleden leden, vroedvrouwen, wijkverpleegsters en rustende artsen, dierenartsen en tandartsen. Binnen 10 jaar verdubbelde het ledenbestand: in 1958 trad het 10.000ste lid toe.

1951 – VvAA verhuist naar Utrecht

In 1950 besloot het bestuur Amersfoort te verruilen voor Utrecht. De verhuizing volgde op 3 september 1951, naar een voormalige dokterswoning aan de Burgemeester Reigerstraat 89. Om iedereen een eigen plek te kunnen geven, kocht de vereniging 3 jaar later het achterliggende pand erbij. De groei zette door met nog enkele verhuizingen tot gevolg. De stamplaats bleef Utrecht, tot op de dag van vandaag, met inmiddels ook 6 regiokantoren door het hele land.

1953 – Noodcommissie VvAA voor getroffen artsen Watersnoodramp

Na de Watersnoodramp in 1953 stelde de vereniging een noodcommissie samen om getroffen leden en collega’s te helpen. Het ging met name om hulp bij het herstel of de vervanging van beschadigde/verloren auto’s. Zo konden leden een renteloos voorschot krijgen en werden financieringen geregeld zonder winst. In bepaalde gevallen werd de hulp zelfs gegeven aan artsen die geen lid waren van VvAA

De zorg leeft en wij leven mee. Ook de komende 100 jaar.

Watersnoodramp

Bron: Watersnoodramp 1953 (Rijkswaterstaat)

Meer lezen?

4 oktober 2023
  • 4 oktober 2023
  • Leestijd 2 min

Terugblik 100 jaar VvAA: oprichting en verder zonder dokterskoets

Lees het eerste artikel uit de reeks VvAA-door-de-decennia-heen-artikelen ter ere van ons jubileum in 2024.

14 juni 2023
  • 14 juni 2023
  • Leestijd 1 min

100 jaar VvAA

In 2024 bestaat VvAA 100 jaar. Een jaar waarin we de schijnwerpers gaan richten op onze leden.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen