Artikel

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

9 mei 2022
Leestijd 3 min

Per 1 augustus treedt een nieuwe arbeidswet in werking met als doel: meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor werknemers. De wetswijzigingen moet dan op grond van de Europese ‘Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ (hierna: Richtlijn) zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. Voor werkgevers nemen de administratieve verplichtingen toe en moeten meer zaken schriftelijk bevestigen aan werknemers. Dit heeft gevolgen voor u als werkgever.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen die om actie vragen:

1. Uitbreiding informatieverplichting werkgever

Treedt er een nieuwe werknemer in dienst? Dan moet u nu al verschillende informatie schriftelijk aan uw werknemer verstrekken, zoals functietitel, tijdstip van indiensttreding, eventuele pensioenregeling en de aanspraak op vakantie.

Vanaf 1 augustus 2022 breidt de Richtlijn breidt deze informatieverplichting verder uit. Dan moet u de werknemer in de eerste week ook informeren over de werkplek, werktijden, salariscomponenten en de wijze en het tijdstip van salarisuitbetaling.

Ook moet de werknemer in de eerste maand schriftelijk op de hoogte gebracht worden over de duur van verschillende vormen van betaald verlof en wat de procedures zijn bij ontslag, zoals opzegtermijnen en de termijn waarbinnen de werknemer hiertegen in beroep kan gaan. Deze informatie staat níet in de arbeidsovereenkomst. Neem daarom deze informatie op in een arbeidsvoorwaardenregeling of personeelshandboek en verwijs in de arbeidsovereenkomst expliciet naar deze regeling.

Oproepkrachten, en andere werknemers met onvoorspelbare werkdagen, moeten vanaf augustus 2022 de verplichte werkdagen en het oproeptermijn schriftelijk ontvangen. Dit staat vaak wel omschreven in de arbeidsovereenkomst.

Webinar 'Wetswijziging arbeidsvoorwaarden'

Op 23 juni 2022 vond het webinar over de wetswijziging arbeidsvoorwaarden plaats. Sule Karagan, VvAA arbeidsjurist, neemt u tijdens dit webinar mee in de wijzigingen en vertelt hoe u zich hierop voorbereidt.

Bekijk webinar

2. Kosteloze scholing aanbieden

Mogelijk bent u als werkgever wettelijk, of door uw CAO, verplicht een opleiding te verstrekken aan uw medewerker ten behoeve van de functie. Meestal gaat dit over verplichte opleidingen op het gebied van veiligheid en het onderhouden van vakbekwaamheid. Geldt dit voor u? Dan is in de Richtlijn het volgende opgenomen:

  • De opleiding moet kosteloos worden aangeboden.
  • De opleiding moet als arbeidstijd worden beschouwd.
  • De opleiding moet, indien mogelijk, plaatsvinden tijdens werkuren.

Daarnaast komen ook bijkomende kosten voor uw rekening, zoals reiskosten, kosten van studiemateriaal en examengelden. Deze kosten kunnen niet meer verhaald worden. Het verbod van een studiekostenbeding (financiële overeenkomst tussen werkgever en werknemer over de studiekosten) lijkt, volgens de Richtlijn, niet te gelden voor zogenaamde 'gereglementeerde beroepen', zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Dat zou betekenen dat u in deze gevallen nog wel een studiekostenbeding kunt afspreken, maar dit hangt af van de definitieve wettekst.

De kosten voor verplichte scholing mogen dus niet meer voor rekening van de werknemer komen en een studiekostenbeding is alleen nog mogelijk voor niet-verplichte opleidingen. Bestaande studiekostenbedingen die aangegaan zijn vóór 1 augustus 2022 moeten vanaf 1 augustus 2022 aan deze regels moeten voldoen. Houd alvast rekening met deze nieuwe regeling, zodat u vervelende verrassingen voorkomt.

3. Geen verbod op nevenwerkzaamheden meer (alleen bij uitzondering)

Vanaf 1 augustus 2022 kunt u uw werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster voor andere werkgevers te gaan werken, tenzij sprake is van een uitzonderingsgeval. In veel arbeidsovereenkomsten is nu opgenomen dat de werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten zonder toestemming van de werkgever. Volgens de nieuwe Richtlijn kunt u dit alleen nog verbieden met een ‘objectieve reden’, zoals bijvoorbeeld ter bescherming van bedrijfsinformatie, om belangenconflicten te vermijden, concurrentie te voorkomen of om veiligheids- en gezondheidsredenen.

Bestaande afspraken over nevenwerkzaamheden blijven geldig, maar als u na 1 augustus 2022 hierop een beroep wilt doen, moet u een objectieve reden geven. Denk daarom alvast na welke objectieve reden u kunt aanvoeren in een dergelijke situatie.

Controleer uw arbeidsovereenkomsten

Uiterlijk 1 augustus 2022 moeten de wetswijzigingen zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. Op het niet naleven van deze wijzigingen komt een sanctie te staan. Controleer daarom zo snel mogelijk uw arbeidsovereenkomsten en pas deze aan waar nodig.

Handleiding 'Informatieverplichting arbeidsvoorwaarden'

Om u hierbij te helpen hebben we speciaal voor deze wetswijziging een handleiding opgesteld met daarin een gestructureerd overzicht van alle wijzigingen, met daarbij:

  • Handige checklists met alle verplichtingen waar u aan moet voldoen
  • Kant-en-klare voorbeeldteksten die u direct kunt verwerken in de arbeidsvoorwaarden
  • Alle procedures per wijziging stap voor stap toegelicht
Handleiding bestellen

Vragen?

Controleer uw arbeidsovereenkomsten zo snel mogelijk. Wilt u onze hulp? Stuur dan een e-mail om een afspraak in te plannen of ontdek wat we voor u kunnen betekenen.

E-mail
advieswerkgeversdesk@vvaa.nl

Meer lezen?

9 juli 2024
Leestijd 4 min

Informed consent: waarom het zo belangrijk is

Een jonge vrouw krijgt na een behandeling aan haar nek door een manueel therapeut een herseninfarct.

8 juli 2024
Leestijd 2 min

Herstel stimuleren met gezamen­lijke maaltijd­en

Zin in Zorg-ambassadeur Lynn Derks deelt haar ervaring met het eerste gezamenlijke ontbijt voor chirurgische patiënten in het VieCuri Medisch Centrum.

Een vrouw en een man praten met elkaar in een woonkamer achter de laptop
1 juli 2024
Leestijd 3 min

Verplichte AOV voor ondernemers

De AOV voor ondernemers wordt verplicht. Regel nu zelf de AOV de bij u past voordat u aan de verplichte AOV vast zit.

Miranda Hendriks
26 juni 2024
Leestijd 2 min

Samen tegen AMR: onze stem telt 

Recentelijk heeft VvAA het Investor action on AMR-initiatief ondertekend.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen