Blog

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

  • 9 februari 2024
  • Leestijd 2 min

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Door actief bij te dragen aan hun eigen gezondheid, ondersteund door een netwerk van organisaties die hen omringen en ondersteunen in diverse domeinen. Deze toekomst vraagt niet alleen om grote betrokkenheid vanuit organisaties en de openheid om bestaande structuren ter discussie te stellen, maar ook om een cultuur­verandering onder de Nederlandse bevolking.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.

Burgergerichte zorg

Tegen die tijd zouden burgers zelf moeten weten welke hulpvragen tot hun eigen verantwoordelijkheid behoren, welke vragen een plek hebben in het sociaal domein en voor welke hulpvragen zij een beroep kunnen doen op de eerstelijns­zorg. Het is ook van groot belang dat burgers op de juiste manier gebruik kunnen maken van beschikbare zorg­diensten en weten bij welke zorgverlener in de eerste lijn ze aan moeten kloppen voor specifieke gezondheids­kwesties. Daar ligt weer de verantwoordelijkheid van geïntegreerd en toegankelijk aanbod vanuit de zogenaamde eerste lijn. Juist dat is een van de speerpunten in de vastgestelde visie van VWS en partijen uit de eerste lijn op de eerstelijns­zorg in 2030.

Ongelijkheid in volwassenheid

Het is duidelijk dat een gelijk speelveld essentieel is voor het succes van regionale samenwerkings­verbanden. Een van de grootste uitdagingen bij regionale samenwerkings­verbanden is de ongelijkheid in volwassenheid en professionaliteit. Hoewel de ambitie om samen te werken er is, is de realiteit dat nog niet alle samenwerkings­verbanden even sterk zijn. Om echt effectief te zijn, moeten de ketenpartners in staat zijn een sterke en stabiele relatie met elkaar aan te gaan, waarbij professionaliteit, good governance en doorzettings­macht centraal staan.

Investeren in professionalisering

Recentelijk is aangekondigd dat er 104 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om de visie eerstelijns­zorg 2030 te realiseren. Namens VvAA Groep pleit ik ervoor om een deel van deze middelen te investeren in de professionalisering van de recent opgerichte samenwerkings­verbanden, vooral diegene die nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn.

Versterken van samenwerking

Het versterken van de professionaliteit van deze samenwerkings­verbanden is in het belang van alle betrokken partijen. Het vraagt om aanvullende ondersteuning deze versterking te realiseren, nu de druk op de zorg in het hier en nu sterk voelbaar is en al bijna alle aandacht en energie opslokt. Want uiteindelijk wordt het niveau van samenwerking bepaald door de zwakste schakel in de keten. Laten we daarom investeren in de kracht van regionale samenwerkings­verbanden en de eerstelijns­zorg ijzersterk maken voor alle uitdagingen die in toenemende mate op ons afkomen. VvAA zal er alles aan doen om deze verbanden te ondersteunen en te helpen bij het opzetten, ontwikkelen en professionaliseren van hun structuren en processen.

De auteur

Bart Janknegt

Voorzitter hoofddirectie VvAA Groep B.V.

Meer informatie

Meer lezen?

5 maart 2024
  • 5 maart 2024
  • Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
  • 25 januari 2024
  • Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

Een vrouw en een man praten met elkaar in een woonkamer achter de laptop
15 januari 2024
  • 15 januari 2024
  • Leestijd 3 min

Verplichte AOV voor ondernemers

De AOV voor ondernemers wordt verplicht. Regel nu zelf de AOV de bij u past voordat u aan de verplichte AOV vast zit.

Mantelzorger verzorgt oudere man
13 december 2023
  • 13 december 2023
  • Leestijd 2 min

Groeiende vraag mantelzorgers: steeds minder mensen om voor ouderen te zorgen

De schaarste dwingt de Nederlandse samenleving tot nadenken over de inzet van mantelzorg, aldus VvAA.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen