Artikel

Omgevings­wet 2024: wat u moet weten

 • 9 februari 2024
 • Leestijd 3 min

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO) dat door de eindgebruiker moet worden ervaren als één digitaal loket. Dit systeem beoogt een helder overzicht van geldende regels te bieden en een centraal punt te zijn voor vergunningsaanvragen. De effectiviteit en toegankelijkheid van het DSO staan echter ter discussie en vormen een punt van zorg. Het DSO is technisch gereed, maar verdere verbetering staat op de agenda van de minister.

Omgevingswet 2024: wat u moet weten

Omgevingswet 2024: wat u moet weten

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd, waarmee een nieuw tijdperk aanbreekt voor de fysieke leefomgeving. De wet bundelt diverse regelgevingen en introduceert een digitaal loket. Tegelijkertijd is er een belangrijke ontwikkeling in relatie tot de huisvestingproblematiek van huisartsen en gezondheidscentra. Door de Omgevingswet krijgen gemeenten namelijk instrumenten in handen om deze aan te pakken of op te lossen.

Hoge verwachtingen

Demissionair minister De Jonge heeft hoge verwachtingen van de Omgevingswet, die valt onder zijn portefeullie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij ziet de wet als een nieuwe benadering in gebiedsontwikkeling, waarbij integraal en samenhangend wordt gewerkt. Volgens De Jonge is deze aanpak essentieel voor de grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals woningbouw, energietransitie, infrastructuur, landbouw en natuur. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels, waardoor er ruimte ontstaat voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming bij gemeenten, provincies en waterschappen. Wie bijvoorbeeld een bouwproject wil starten, hoeft nu nog maar met één wet rekening te houden, wat het proces vereenvoudigt.

Eén digitaal loket

Naast het stroomlijnen van procedures en het versnellen van beslissingen, introduceert de Omgevingswet een digitaal stelsel (DSO) dat door de eindgebruiker moet worden ervaren als één digitaal loket. Dit systeem beoogt een helder overzicht van geldende regels te bieden en een centraal punt te zijn voor vergunningsaanvragen. De effectiviteit en toegankelijkheid van het DSO staan echter ter discussie en vormen een punt van zorg. Het DSO is technisch gereed, maar verdere verbetering staat op de agenda van de minister.

Huisvestingsproblematiek

Op 5 december 2023 is de Handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra uitgebracht. Opgezet door het Ministerie van Welzijn en Sport in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Zorgverzekeraars Nederland, is de handreiking een antwoord op de behoefte aan betere huisvestingsoplossingen. Concreet gaat het om praktische instrumenten en samenwerkingsmodellen die huisartsen helpen een nieuwe praktijkruimte te vinden of om een bestaande praktijk uit te breiden in geval van groei.

Gemeentelijke mogelijkheden

Door de Omgevingswet krijgen gemeenten nu meer mogelijkheden om huisvestingsproblemen van huisartsen aan te pakken. Dit kan onder andere door ruimte voor eerstelijnszorg in de Omgevingsvisie te benoemen en referentienormen voor maatschappelijke, zorg- en sportvoorzieningen vast te stellen. Ook kunnen gemeenten prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties over de bouw of beheer van praktijkruimtes en gezondheidscentra. Verder kan eerstelijnszorg worden meegenomen in een winkelplintenstrategie. Deze maatregelen helpen gemeenten om huisvestingsproblemen op te lossen en een passend zorgaanbod te realiseren.

Oproep aan onze leden

Het is vanzelfsprekend dat VvAA Legal, met deskundige juristen op het gebied van de fysieke leefomgeving, de ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot de toepassing van de Omgevingswet nauwlettend zal volgen. Mocht u advies nodig hebben of onverhoopt betrokken raken bij een geschil met de overheid over zaken met betrekking tot de fysieke leefomgeving, waaronder huisvesting, dan staat VvAA Legal u graag bij.

Over de auteur

Onno Wilkens

Jurist

onno.wilkens@vvaa.nl

Expertises

 • Algemeen bestuursrecht
 • Burenrecht
 • Omgevingsrecht

Over de auteur

Timo van Oosterhout

Advocaat

timo.van.oosterhout@vvaa.nl

Expertises

 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Bestuurlijk gezondheidsrecht
 • Klacht- en tuchtrecht
 • Veterinair tuchtrecht
 • Omgevingsrecht
 • Algemeen bestuursrecht

Over de auteur

Martijn Smaling

Jurist

martijn.smaling@vvaa.nl

Expertises

 • Bestuursrecht
 • Omgevingsrecht

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Dokters in gesprek met elkaar met behulp van AI
20 februari 2024
 • 20 februari 2024
 • Leestijd 2 min

Juridische aspecten van AI-gebruik in de zorg

Artificial Intelligence (AI) zetten we vaker in als hulpmiddel in de gezondheidszorg. Lees meer over deze ontwikkeling en de aandachtspunten voor zorgverleners.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

Zorgverlener in zijn praktijk bekijkt de administratie en declaraties op een laptop
10 januari 2024
 • 10 januari 2024
 • Leestijd 13 min

Tuchtrechter toetst ook onjuist declareren

Uw praktijkadministratie moet altijd op orde zijn. Dat bewijst o.a. een voorbeeld van een huisarts die door onjuist declareren uit het register is geschrapt.

Werkgever en werknemer lezen contract
13 december 2023
 • 13 december 2023
 • Leestijd 2 min

Arbeidscontract eenzijdig wijzigen, mag dat?

In dit artikel leggen we uit wat een eenzijdig wijzigingsbeding inhoudt en aan welke voorwaarden de werkgever moet voldoen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen