Artikel

Medisch beroepsgeheim: wat moet en wat mag?

 • 24 februari 2022
 • Leestijd 1 min

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij delen met hun zorgverlener vertrouwelijk wordt behandeld. Dat betekent dat er zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt geen informatie aan derden mag worden verstrekt. Daarop zijn echter uitzonderingen mogelijk.

Volgens de Wgbo mag onder omstandigheden informatie aan vertegenwoordigers van een patiënt worden verstrekt. Ook kan een bijzondere wettelijke bepaling die gegevensverstrekking verplicht maken.

Overmacht

Daarnaast kunt u onder omstandigheden een beroep op overmacht doen. Denk aan situaties waarin het belang van een ander zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene bij het bewaren van het geheim. De volgende criteria spelen hierbij een rol:

 • Het is niet mogelijk toestemming te vragen of te krijgen.
 • U komt in gewetensnood als u het beroepsgeheim niet doorbreekt.
 • Zwijgen kan ernstige schade opleveren.
 • Het doorbreken van het beroepsgeheim kan deze schade voorkomen.
 • Het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden.
 • U ziet geen andere weg om het probleem op te lossen.

Een voorbeeld is dat uw patiënt u vertelt dat zij haar kind heeft mishandeld en u gegronde redenen heeft om te vermoeden dat alle kinderen gevaar lopen. Wordt u benaderd door de politie, dan kunt u een beroep op overmacht doen en vertellen wat de patiënt u heeft verteld.

Collega's en waarnemers

Collega's en waarnemers mogen zonder toestemming van de patiënt informatie over de patiënt inzien, voor zover dat nodig is voor de behandeling. Datzelfde geldt, onder specifieke voorwaarden, voor de gegevens waarmee statistisch of wetenschappelijk onderzoek wordt

Meer informatie

 • Bekijk de ‘Richtlijn Omgaan met medische gegevens’ op de website van de KNMG.
 • Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch dossier. Lees de regels en plichten in het artikel 'Inzage geven in het medisch dossier'.
 • De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) heeft betrekking op de behandelrelatie die u als zorgverlener heeft met een patiënt of cliënt. Lees hier de gevolgen van de Wgbo.

Vragen?

Neem voor meer informatie over medisch beroepsgeheim contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
 • 7 september 2023
 • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?