Blog

Stel jaarlijks de waarde (goodwill) van uw praktijk vast

28 januari 2017
Leestijd 5 min

Bedrijfskundig specialist Peter van Bakel krijgt vaak te maken met klanten die uit een maatschap treden. Lange onderhandelingen over de waarde van de praktijk zijn vaak het gevolg. Maar wat als u de waarde van uw praktijk nou eens jaarlijks zou vaststellen? U leest de voordelen van deze aanpak in zijn blog.

Leer het waarderen waarderen

Ik las laatst de volgende quote: “Veel mensen besteden meer tijd aan het plannen van de bruiloft dan aan het plannen van de jaren na de huwelijksdag.”

Deze uitspraak gaat ook op voor ondernemers die in maatschapsverband werken. Er gaat veel tijd zitten in de aanloop; het daadwerkelijk plannen van de beroepsmatige samenwerking is lastiger. Er komen immers veel uitdagingen op uw pad als samenwerkende partners in uw praktijk. Dat is niet voor 100% te plannen. Waar u wel planmatig aan kunt werken, is de dag dat u de samenwerking wilt afronden. U kunt zich goed voorbereiden op het overdragen van uw aandeel in de praktijk aan de achterblijvende maten. Ik zal u uitleggen hoe u tijd, geld en gedoe kunt besparen.

Lang en duur proces

U gaat met pensioen of heeft een andere reden om uit de maatschap te treden. In mijn dagelijkse praktijk gaan veel uittredingen gepaard met lange onderhandelingen over de uitkoopsom: we hebben het dan over de goodwill. Gevolg is dat de kosten van de ingehuurde adviseurs oplopen en de emoties vaak de overhand krijgen. Ondernemers die jarenlang op een goede manier hebben samengewerkt, gaan elkaar aan het eind van de rit tegenwerken.

Geeft het voordelen om jaarlijks de waarde (goodwill) van uw praktijk(aandeel) vast te stellen?

Kan dit anders?

Ook ik zou dit graag anders zien. Daarom heb ik een idee hoe dit proces efficiënter kan verlopen. Ik leg u de volgende vraag voor: “geeft het voordelen om jaarlijks de waarde (goodwill) van uw praktijk(aandeel) vast te stellen?” Om te zien of er een antwoord op mijn vraag is, neem ik u mee in de voors en tegens van mijn idee.

Inzicht in pensioen

Een jaarlijkse waardering geeft u tijdig inzicht in de vermoedelijke verkoopopbrengst. Het is per slot van rekening een deel van uw pensioen. Als blijkt dat de waarde (te) laag is, dan hebt u nog tijd genoeg om de praktijk zodanig bij te sturen, dat er wel een waarde wordt gecreëerd. Stel dat blijkt dat er niets meer bij te sturen valt, neem dan de tijd en ruimte om na te denken over hoe u wel zorgt voor uw oude dag.

Blauwdruk

Ik stel me het proces als volgt voor: jaarlijks, na het gereedkomen van de jaarrekening, gaat een onafhankelijk adviseur met u aan de slag en biedt een objectieve waardering van de praktijk. Dit wordt met alle partners besproken en door iedereen goedgekeurd. Opbergen in het dossier en voilà, er is overeenstemming. Er ligt nu een blauwdruk van de waardebepaling van de praktijk. U bent het immers met zijn allen eens over de uitgangspunten. Jaarlijks passen wij samen deze berekeningen aan, rekening houdend met de laatste feiten en cijfers. Omdat er vooraf overeenstemming is, voorkomt u hiermee aan het eind van de rit ellenlange onderhandelingen over de prijs.

Overlijden

Wat helaas ook voorkomt, is dat 1 van de eigenaren van de praktijk plotseling komt te overlijden. Bij voortzetting door de achterblijvende praktijkhouders zullen de erfgenamen de waarde van het praktijkaandeel van de overledene uitgekeerd moeten krijgen. Het in onderhandeling treden over deze uitkering is het wel het laatste waar je hoofd naar staat als erfgenamen. Hoe prettig is het dan dat de overledene vooraf al akkoord heeft gegeven omtrent de hoogte van dit bedrag, juist vanwege de jaarlijkse en accurate herwaardering van de praktijk.

Onenigheid?

De vraag is of deze methode ook werkt als er onenigheid in het spel komt. Wil je dan als beide partijen dan niet tot het uiterste gaan (lees: eigenbelang) en de jaarlijkse waardering naast je neer leggen? Het is mijn overtuiging dat als deze afspraak schriftelijk vastgelegd is in het maatschapscontract, iedereen zich daar aan dient te houden. Dus let op: bestaande maatschapscontracten zullen uitgebreid moeten worden met een addendum.

Geen verrassing

Voor alle maten komt de uitkoopsom niet meer als een verrassing. U kunt er zich al jarenlang op voorbereiden. Bijvoorbeeld door jaarlijks vermogen op te bouwen om de uitkoopsom (deels) te financieren. Dat scheelt een financiering en daarom rentelasten bij de bank.

Advieskosten

Eerlijk is eerlijk, u maakt wel elk jaar kosten om de waardering op te stellen. Maar, net als bij een bruiloft, de kosten maakt u in het begin. Staat de blauwdruk eenmaal, dan is het elk jaar de waardering aanpassen en vallen de vervolgkosten lager uit. Ook speelt mee dat er niet 2 maal een uitgebreide waardering gemaakt hoeft te worden: één door de vertrekkende en één door de achterblijvende partij(en).

Conclusie

Het lijkt erop dat mijn vraag in de geschetste gevallen met een ‘ja’ beantwoord kan worden. In alle gevallen is mijn methode een prettige wijze van plannen van uw jaren in een samenwerkingsverband. Echter, veel belangrijker is dat u als ondernemer het ook ziet zitten. Als uw antwoord hierop ‘ja’ is, dan nodig ik u uit om even contact met mij op te nemen.

Meer informatie

Wilt u begeleiding bij het vaststellen van de waarde van uw praktijk? Laat een VvAA-adviseur u helpen en bereid u goed voor op het overdragen van uw aandeel in de praktijk aan de achterblijvende maten.

Naar praktijkadvies

Over de auteur

Peter van Bakel

Bedrijfskundig specialist

peter.van.bakel@vvaa.nl

Expertises

''De cijfers zijn bij mij in goede handen.''

Mijn focus ligt op bedrijfskundige advisering aan ondernemers werkzaam in de zorg. Ik reken de financiële gevolgen door van investeringen. Samen met de ondernemer rekenen we door wanneer het verstandig is om te stoppen. Ik breng in beeld wat het betekent om van rechtsvorm te wijzigen en bij de verkoop of aankoop van een praktijk stel ik een waardebepaling op.

Meer lezen?

Uw praktijk overdragen - Een vrouw draagt praktijk over aan man en geeft hem een handdruk.
18 januari 2022
Leestijd 6 min

Overdracht praktijk heeft tijd nodig

In deze blog neemt Peter van Bakel u stap voor stap mee in het proces vanaf het moment dat duidelijk is wie interesse heeft in (gedeeltelijke) overname.

Agressie in de zorg: man komt op voor zijn gezin
1 december 2021
Leestijd 3 min

Agressie in de zorg: wat doe je eraan?

Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie. Door corona komt daar nog een schepje bovenop. Lees hier hoe je agressief gedrag de-escaleert.

Close up van een voet die verband wordt
21 september 2021
Leestijd 3 min

Beslissing over zzp-webmodule en -handhaving is aan volgend kabinet

Van het huidige kabinet horen we niet meer of de zzp-webmodule in gebruik wordt genomen. Minister Koolmees verwijst naar opvolger in voortgangsbrief.

Een dierenarts met een staart in raakt de neus van een hond aan
20 mei 2021
Leestijd 2 min

Kwart dierenartsen kent gevolgen zzp-ontwikkelingen voor eigen praktijk

Van de praktijkhoudende dierenartsen heeft maar 26% een goed beeld van de effecten van de recente zzp-ontwikkelingen voor hun praktijk.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen