Nieuwsbericht

Wtza: problematiek jaarverantwoording niet aangepakt

  • 19 juni 2023
  • Leestijd 2 min

De problematiek rondom de openbare jaarverantwoording is nog niet opgelost. Dat blijkt uit de teleurstellende reactie van minister Helder op 6 juni 2023 op kritische vragen hierover vanuit de Tweede Kamer.

Wtza aanmelden - arts registreert medicijnen

Update

Minister Helder heeft de openbare jaarverantwoordingsplicht voorlopig opgeschort voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken. Verantwoording over het voorgaande boekjaar is dus op dit moment niet verplicht. U leest hier meer over in ons artikel Jaarverantwoording: minister drukt op pauzeknop.

Problematiek niet onderkend

De jaarverantwoording is een uit de Wtza voortvloeinde 'regeldrukverhoger'. Met ontwijkende reacties op de vragen over nut, noodzaak, privacy en uitvoeringsproblematiek, geeft de minister in haar Kamerbrief van 6 juni wederom aan de problematiek in de praktijk niet te onderkennen. Evenals de eerstelijnscoalitie van beroepsorganisaties roept VvAA op alsnog de problemen op te lossen.

Alsnog via Commissie jaarverantwoording?

Na de zomer zal de minister een commissie instellen die, zo gaf zij eerder al aan in haar Kamerbrief van 4 november 2022, 'de ervaringen van alle betrokken partijen zal bespreken en mij adviseert welke verbeteringen kunnen worden aangebracht'. Deze Commissie jaarverantwoording zal dit najaar dus alsnog serieus werk moeten maken van de problematiek.

Aandacht voor eerstelijn en aanleverdeadline

Onlangs heeft VvAA er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor gepleit in zowel de opdracht als de samenstelling van de commissie rekening te houden met het feit dat de problematiek zich vooral concentreert in de eerstelijnszorg. Bij eerder onderzoek in opdracht van VWS in het kader van de administratieve lastendruk, uitgevoerd door Improven, is dit onvoldoende ingevuld.

Onhaalbare aanleverdeadline

Onderdeel van de problematiek is de aanleverdeadline. Eerder pleitte VvAA als onderdeel van de alliantie van accountants- en administratiekantoren gespecialiseerd in de zorg al voor het opschuiven van deze deadline. Na intensief overleg met VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de zomer van 2022 zag men deze problematiek in. In haar Kamerbrief van 4 november bevestigde de minister dit, maar werd het uitstel van de deadline verrassenderwijs als tijdelijk gepresenteerd: slechts de aanleverdeadlines van 2023 en 2024 bleken doorgeschoven.  

Naar een structurele oplossing

Maar in 2025 lopen de gespecialiseerde kantoren nog steeds tegen hetzelfde probleem aan: zij kunnen niet alle jaarcijfers voor alle jaarverantwoordingsplichtige klanten in een kwart van de gebruikelijke tijd (voor de belastingaangifte) ophoesten. Er moet een structurele oplossing komen. Immers: een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing.

Ga naar onze Wtza-themapagina voor meer informatie.

We helpen u graag

Grip op uw financiën is belangrijk voor de continuïteit van uw praktijk. Daarom helpen wij u graag om uw boekhouding en belastingaangifte te verzorgen. Heeft u een financieel-administratieve vraag? Neem dan contact op met VvAA Financiële administratie.

Bekijk VvAA Financiële administratie

Meer lezen?

19 september 2023
  • 19 september 2023
  • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.