Artikel

De harde kant van praktijkvoering: voor betere huisartsenzorg

6 juli 2023
Leestijd 4 min

In de huisartsenzorg draait het allereerst om de patiënten. Maar een succesvolle praktijk vraagt ook een goede organisatie. Naast de 'zachte kant heeft die 'harde kant' van praktijkvoering veel invloed op de kwaliteit en gezondheid van de praktijk. Inzicht in de praktijkorganisatie, financiën, juridische aspecten en arbeidsovereenkomsten is nodig en geeft handvatten voor verbetering.

Huisarts besteedt tijd aan financiën, praktijkorganisatie en arbeidsovereenkomsten.

Praktijkorganisatie: efficiëntie en patiëntenzorg in balans

Een goed georganiseerde praktijk draagt bij aan efficiënte en hoogwaardige zorgverlening aan patiënten. Zorg daarom voor gestroomlijnde werkprocessen. Die hebben een positieve invloed op de productiviteit: strakke planning en afsprakenbeheer verminderen immers wachttijden. Goed bijgehouden dossiers helpen bij een soepele overdracht van medische informatie binnen het team. Dit bevordert de continuïteit van de zorg én verhoogt de productiviteit.

Daarnaast ervaren teams bij een strakke praktijkorganisatie ook een positieve werkomgeving. Uw personeel blijft betrokken met duidelijke communicatie, heldere taakverdeling en goede samenwerking. En tevreden zorgprofessionals hebben direct invloed op de kwaliteit van patiëntenzorg.

Een vitale praktijkorganisatie is nodig om snel te kunnen inspelen op veranderingen en uitdagingen in de gezondheidszorg. Om de effectiviteit van een praktijkorganisatie blijvend te verhogen zijn er investeringen nodig in tijd en middelen. Maar dat betaalt zich terug in verbeterde patiëntervaringen en behandelresultaten.

Financieel inzicht: de basis van een gezonde praktijk

Een succesvolle huisartsenpraktijk valt of staat met een goede financiële basis. U krijgt beter inzicht in de financiële positie van uw praktijk door inkomsten en uitgaven te monitoren en financiële rapporten te analyseren. Zo kunt u tijdig bijsturen waar nodig, wat stabiliteit en ruimte voor groei creëert. Strategische beslissingen die u neemt op basis van financiële gegevens komen bovendien de kwaliteit van zorg ten goede.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals belastingverplichtingen en rapportageverplichtingen, is financieel inzicht nodig. Daarnaast helpt het om financiële risico's te zien en te beheren. Denk aan verzekeringsclaims en bescherming van de praktijk tegen fraude.

Tot slot helpen financiële tools bij de praktijkvoering. Voor strakke kostenbeheersing en een goedlopend facturatieproces zijn passende financiële systemen nodig. Dit vermindert administratieve lasten. Een solide financiële basis, continuïteit en hoogwaardige zorg creëert u gemakkelijker als u financieel inzicht hebt.

Uw huisartsenpraktijk effectiever inrichten?

De VvAA Praktijkscan biedt inzicht, advies en handvatten voor een vitale praktijk op het gebied van praktijkorganisatie, financiën, communicatie en teamdynamiek.

Meer over de Praktijkscan

Juridische aspecten: bescherming en naleving

Juridische kennis en handvatten bieden bescherming voor zowel de praktijk als de patiënten. U kunt risico’s minimaliseren door op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving, zoals privacywetten en medische aansprakelijkheid. Zo zorgt u voor correcte bescherming van de privacy en rechten van patiënten. Met de juiste handvatten bent u beter voorbereid op veranderingen in wet- en regelgeving.

Bovendien kan juridisch inzicht helpen bij eventuele geschillen, klachten of claims. U weet hoe te reageren en de belangen van de praktijk én de patiënten te behartigen, als u begrijpt hoe juridische processen werken en welke stappen u moet nemen bij een geschil.

Als uw praktijk arbeidsrechtelijke regels naleeft en correcte contracten opstelt, helpt dat de praktijk om op een ethische en verantwoorde manier om te gaan met medewerkers. Bijvoorbeeld door het waarborgen van eerlijke arbeidsvoorwaarden. Correcte contracten voorkomen geschillen en dragen bij aan een stabiele werkomgeving.

Dit geldt ook bij een samenwerking tussen huisartsen. Een maatschapscontract biedt structuur, duidelijkheid en bescherming aan de betrokken maten. Het stelt ieders rechten en plichten vast, en ook de verdeling van verantwoordelijkheden en financiën. Op die manier verkleint u de kans op een conflict.

Door juridisch bewustzijn en ethisch handelen minimaliseert u risico's en garandeert u een professionele en verantwoordelijke zorgverlening. Dit bevordert de kwaliteit en integriteit van de huisartsenzorg en draagt bij aan het vertrouwen tussen de praktijk en de patiënten.

Arbeidsovereenkomsten: bouwen van een sterk team

Een praktijk functioneert optimaal wanneer er een sterk samengesteld team van zorgprofessionals aanwezig is. Beoordeel de arbeidsovereenkomsten daarom zorgvuldig. Dit maakt dat uw praktijk de juiste zorgprofessionals aantrekt én behoudt. Zorg voor heldere functieomschrijvingen, passende arbeidsvoorwaarden en een rechtvaardige verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Zo creëert u een positieve werkomgeving met hoge tevredenheid en betrokkenheid van het personeel.

Voor de naleving van arbeidsrechtelijke regels is het van belang arbeidsovereenkomsten grondig te (laten) controleren. Wanneer ze voldoen aan wetgeving, minimaliseert u juridische risico's en mogelijke geschillen met medewerkers.

Soms vragen veranderingen in de praktijkomstandigheden of de behoeften van de patiënten dat bepaalde functies moeten veranderen of dat nieuwe functies nodig zijn. Door contracten regelmatig te evalueren en aan te passen, kunt u flexibel reageren en blijft het team het beste functioneren.

Het fundament voor een gezonde praktijk

Een huisartsenpraktijk wordt voortdurend geconfronteerd met uitdagingen rond deze ‘harde kant’ van praktijkvoering. Steeds veranderende regelgeving, financieringsmodellen, een verhitte arbeidsmarkt en administratieve lasten kosten veel tijd en eisen expertise. Neem passende maatregelen om de basis op orde te hebben, want dit leidt tot een solide, effectieve praktijk met betrokken medewerkers én tevreden patiënten. Soms is externe expertise nodig om deze uitdagingen aan te pakken en te bouwen aan een vitale huisartsenpraktijk.

Vragen?

Heeft uw huisartsenpraktijk behoefte aan inzicht, advies en handvatten op het gebied van financiën, praktijkorganisatie, communicatie en teamdynamiek? Wij helpen graag. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar.

Ondernemersadvies
030 247 40 04
Bel ons

Meer lezen?

Een vrouw en een man praten met elkaar in een woonkamer achter de laptop
1 juli 2024
Leestijd 3 min

Verplichte AOV voor ondernemers

De AOV voor ondernemers wordt verplicht. Regel nu zelf de AOV de bij u past voordat u aan de verplichte AOV vast zit.

24 juni 2024
Leestijd 3 min

Zo beperkt u de gevolgen van ziekteverzuim voor uw organisatie

Een zieke werknemer betekent extra administratie, kosten en vooral veel geregel. Door hier bewust mee om te gaan, kunt u verzuim en de gevolgen ervan beperken.

11 juni 2024
Leestijd 5 min

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers

Mogelijk verdwijnen de zzp modelovereenkomsten. Tijd om in beweging te komen en alvast na te denken over de toekomst van uw zzp-samenwerking, zelf en samen.

Willem Veerman, voorzitter bestuur Vereniging VvAA
10 mei 2024
Leestijd 3 min

Dubbele praktijk­variatie: een uitdaging voor zorg­professionals en zorg­verzekeraars

Het is een complexe dans tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, waarbij beiden een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van de zorg.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen