Artikel

Aandacht voor de zachte kant: de sleutel tot een vitale praktijk

  • 23 juni 2023
  • Leestijd 2 min

In de huisartsenzorg zijn vitale patiënten altijd het doel. En dit doel is pas écht haalbaar wanneer ook de praktijk vitaal is. Een vitale praktijk op het gebied van financiën en praktijkorganisatie, maar juist ook wat samenwerking en verstandhouding betreft. Ook wel de 'zachte kant' van praktijkvoering. Teamdynamiek, communicatie en gedrag spelen een grote rol bij het creëren van een gezonde en effectieve werkomgeving en het behouden van een optimaal functionerend team.

Huisarts werkt in prettige omgeving met een optimale teamdynamiek.

Groeien als team

Een goed functionerend team is de ruggengraat van een huisartspraktijk. Het gaat niet alleen om het hebben van gekwalificeerde professionals, maar ook om positieve teamdynamiek: onderling vertrouwen, open communicatie en het benutten van ieders potentie is hierbij essentieel. Door te investeren in teamcoaching en het creëren van een ondersteunende werkomgeving, ontstaat er een hechte samenwerking, hoger werkgeluk en uiteindelijk een verbetering van de patiëntenzorg. Teamcoaching biedt een platform voor reflectie, feedback en het doorbreken van eventuele ineffectieve patronen, wat resulteert in een optimale teamdynamiek.

Effectieve communicatie

Ook communicatie, zowel intern als extern, is een zwaarwegend onderdeel voor een vitale praktijk. Intern is het van belang dat alle teamleden op dezelfde golflengte zitten en informatie efficiënt kunnen delen. Dit omvat teamvergaderingen, gestroomlijnde (digitale) communicatiemiddelen en een cultuur van openheid en respect. Extern, naar patiënten en andere zorgverleners of organisaties, helpt duidelijke communicatie misverstanden te voorkomen en de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Ontwikkelde luistervaardigheden en empathie leiden immers ook tot een hogere patiënttevredenheid.

Naast deze basisprincipes is het waardevol om met het team een gezamenlijk ontwikkeldoel te stellen op het gebied van effectieve communicatie, gespreksvaardigheden en conflictbeheersing. Hierin investeren tilt de samenwerking naar een hoger niveau.

Uw praktijk naar een hoger niveau tillen?

De VvAA Praktijkscan biedt inzicht, advies en handvatten voor een vitale praktijk op het gebied van communicatie, teamdynamiek, financiën en praktijkorganisatie.

Meer over de Praktijkscan

Een eigen gedragsstijl

Zorg is mensenwerk en iedere persoonlijkheid, collega of patiënt, heeft z’n eigen gedragsstijl. In de dagelijkse praktijk helpt het enorm om deze diversiteit te begrijpen en met verschillende persoonlijkheden goed te kunnen omgaan. Miscommunicatie of conflicten als gevolg van verschillende verwachtingen zijn nooit helemaal te voorkomen. Maar alleen al met flexibiliteit, aanpassingsvermogen en door bewust te zijn van de verschillende gedragsstijlen, kan de huisartspraktijk een harmonieuze omgeving zijn voor zorgprofessional en patiënt.

Een doeltreffende aanpak is het implementeren van gedragsstijlassessments, zoals Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), voor meer inzicht in de voorkeursstijlen van teamleden. Hiermee leren teamleden hun eigen gedrag beter te begrijpen en hoe ze effectiever communiceren en samenwerken met collega’s die een andere voorkeursstijl hebben. En wanneer verschillende gedragsstijlen omarmd en benut worden, komt dit ook de praktijkprestaties ten goede.

Investeren in de zachte kant loont

In de praktijk is het vaak een uitdaging om ook deze ‘zachte kant’ op peil te houden. Beperkte tijd en hoge werkdruk weerhouden een praktijk om te investeren in de onderlinge samenwerking, wat simpelweg inspanning en toewijding vergt. Bovendien wordt verandering soms als bedreigend ervaren. Vooral als het gaat om gedrag en communicatie. In een praktijk waar feedback en (persoonlijke) ontwikkeling onderdeel zijn van de cultuur, kunnen écht verbeterslagen gemaakt worden; juist ook op de financiële en organisatorische aspecten, oftewel de hardere kant van praktijkvoering. En een gezonde, vitale praktijk biedt nog betere patiëntenzorg.

Vragen?

Heeft uw huisartsenpraktijk behoefte aan inzicht, advies en handvatten op het gebied van communicatie, teamdynamiek, financiën en praktijkorganisatie? Wij helpen graag. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar.

Ondernemersadvies
030 247 40 04
Bel ons

Meer lezen?

Wtza aanmelden - arts registreert medicijnen
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 52 sec

Overgangsrecht Wtza loopt af

Het overgangsrecht van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) loopt af, dus vergeet niet om uw zaken op tijd in orde te maken.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen