Praktijkscan voor huisartsen

Hoe gezond is uw praktijk?

Huisarts in gesprek met patiënt

Bent u huisarts of leidt u een zorggroep? Dan wilt u met regelmaat weten hoe u het doet, ook ten opzichte van andere praktijken. Met de VvAA Praktijkscan krijgt u inzicht in wat goed gaat en handvatten voor wat beter kan. De Praktijkscan is ook geschikt bij de aan- en verkoop van een praktijk.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Voordelen

 • Integraal inzicht in het functioneren van uw praktijk(en).

 • Overzichtelijk rapport met alle bevindingen.

 • Handvatten voor praktische verbeteringen in uw praktijk(en).

Wat is de Praktijkscan?

De Praktijkscan is een beproefde onderzoeksmethode die resulteert in een betrouwbare diagnose over de gezondheid van uw praktijk of gezondheidscentrum. De praktijkvoering wordt getoetst op de thema's Organisatie, Personeel, Communicatie en Financiën. Bijvoorbeeld:

 • patiëntenpopulatie
 • taakverdeling
 • werkdruk
 • formatie
 • profiel en functioneren van het team
 • communicatie
 • omzet en jaarrekening

Waarom de Praktijkscan?

De Praktijkscan is veel meer dan een spiegel die reflecteert op alle facetten van uw praktijk. Dankzij inzicht, advies en concrete handvatten krijgt u mogelijkheden om uw praktijkvoering nog gezonder te maken. Creëer efficiëntere werkprocessen en krijg tevreden en vitale medewerkers.

Financieel gezonde huisartsenpraktijk

Wij brengen uw geldstromen in beeld en kijken waar ruimte is voor verbetering. Gebruik de financiële inzichten ook voor een waardebepaling van uw huisartsenpraktijk.

Efficiënte werkprocessen

Leer hoe u en uw medewerkers efficiënter en effectiever kunnen werken. Zo verhoogt u het welzijn van u en uw medewerkers en creëert u meer tijd voor uw patiënten. Zelfs in deze hectische tijden.

Tevreden werknemers

Tevreden medewerkers zijn vaak ook vitale medewerkers. Juist in tijden van personeelsschaarste en hoge werkdruk zijn zij van onschatbare waarde. Aan de hand van gesprekken met uw praktijkmedewerkers leggen wij kwetsbaarheden in de praktijkvoering bloot en doen we verbetersuggesties. U investeert in een optimale onderlinge samenwerking binnen uw praktijk.

Meer weten?

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
Dokter geeft patiënt via anatomische pop informatie over de behandeling
Huisarts onderzoekt patiënt

5 extra modules

Naast de basis Praktijkscan heeft u keuze uit 5 extra modules die inzoomen op een specifiek aandachtsgebied. Want geen enkele huisartsenpraktijk is hetzelfde.

Maatwerk voor zorggroepen

Loopt uw zorggroep tegen specifieke uitdagingen aan? Dan zorgen wij ervoor dat de thema's die extra aandacht vragen, worden verwerkt in de Praktijkscan. U krijgt daarmee een Praktijkscan die volledig is toegesneden op úw zorggroep.

Meer weten? We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer informatie aanvragen
Lees meer over de modules

Hoe werkt het?

De Praktijkscan voeren wij uit in 4 fases. Voor een geslaagd resultaat is er van iedereen medewerking nodig.

 1. Wij vragen een aantal gegevens op van uw praktijk. Nadat we die hebben ontvangen, krijgen de huisartsen en ondersteunende praktijkmedewerkers een lijst met vragen en stellingen.
 2. De uitkomsten van de vragenlijsten en de ontvangen praktijkgegevens zijn de insteek voor 2 interviews met 2 huisartsen en 2 medewerkers.
 3. Wij maken een analyse op basis van alle verzamelde informatie. De analyse vertalen we naar een conceptrapport met onze bevindingen en verbetervoorstellen. Dit rapport bespreken we met u en waar nodig scherpen wij het aan.
 4. Nadat u het definitieve rapport heeft ontvangen, sluiten we de Praktijkscan af met een evaluatiegesprek.

Financiële tegemoetkoming door CZ Groep

De CZ Groep (CZ, Ohra en Nationale-Nederlanden) biedt een tegemoetkoming voor de Praktijkscan als u voldoet aan de voorwaarden voor de aanvullende prestatiesvoorwaarden.

Artikelen

Huisarts werkt in prettige omgeving met een optimale teamdynamiek.
23 juni 2023
Leestijd 2 min

Aandacht voor de zachte kant: de sleutel tot een vitale praktijk

In de huisartsenzorg zijn vitale patiënten altijd het doel. En dit doel is pas écht haalbaar wanneer ook de praktijk vitaal is. Een vitale praktijk op het gebied van financiën en praktijkorganisatie, maar juist ook wat samenwerking en verstandhouding betreft. Ook wel de 'zachte kant' van praktijkvoering. Teamdynamiek, communicatie en gedrag spelen een grote rol bij het creëren van een gezonde en effectieve werkomgeving en het behouden van een optimaal functionerend team.

Huisarts besteedt tijd aan financiën, praktijkorganisatie en arbeidsovereenkomsten.
6 juli 2023
Leestijd 4 min

De harde kant van praktijkvoering: voor betere huisartsenzorg

In de huisartsenzorg draait het allereerst om de patiënten. Maar een succesvolle praktijk vraagt ook een goede organisatie. Naast de 'zachte kant heeft die 'harde kant' van praktijkvoering veel invloed op de kwaliteit en gezondheid van de praktijk. Inzicht in de praktijkorganisatie, financiën, juridische aspecten en arbeidsovereenkomsten is nodig en geeft handvatten voor verbetering.

Vragen?

Wij helpen graag. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar.

Ondernemersadvies
030 247 40 04
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen