Praktijkscan voor huisartsen

Hoe gezond is uw praktijk?

Huisarts in gesprek met patiënt

Bent u huisarts of leidt u een zorggroep? Dan wilt u met regelmaat weten hoe u het doet, ook ten opzichte van andere praktijken. Met de VvAA Praktijkscan krijgt u inzicht in wat goed gaat en handvatten voor wat beter kan. De Praktijkscan is ook geschikt bij de aan- en verkoop van een praktijk.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Voordelen

 • Integraal inzicht in het functioneren van uw praktijk(en).

 • Overzichtelijk rapport met alle bevindingen.

 • Handvatten voor praktische verbeteringen in uw praktijk(en).

Wat is de Praktijkscan?

De Praktijkscan is een beproefde onderzoeksmethode die resulteert in een betrouwbare diagnose over de gezondheid van uw praktijk. De praktijkvoering wordt getoetst op de thema's Organisatie, Personeel, Communicatie en Financiën. Bijvoorbeeld:

 • patiëntenpopulatie
 • taakverdeling
 • werkdruk
 • formatie
 • profiel en functioneren van het team
 • communicatie
 • omzet en jaarrekening

Waarom de Praktijkscan?

De Praktijkscan is veel meer dan een spiegel die reflecteert op alle facetten van uw praktijk. Dankzij inzicht, advies en concrete handvatten krijgt u mogelijkheden om uw praktijkvoering nog gezonder te maken. Creëer efficiëntere werkprocessen en krijg tevreden en vitale medewerkers.

Financieel gezonde praktijk

Wij brengen uw geldstromen in beeld en kijken waar ruimte is voor verbetering. Gebruik de financiële inzichten ook voor een waardebepaling van uw praktijk.

Efficiënte werkprocessen

Tevreden werknemers

Dokter geeft patiënt via anatomische pop informatie over de behandeling
Huisarts onderzoekt patiënt

5 extra modules

Naast de basis Praktijkscan heeft u keuze uit 5 extra modules die inzoomen op een specifiek aandachtsgebied. Want geen enkele huisartsenpraktijk is hetzelfde.

Maatwerk voor zorggroepen

Loopt uw zorggroep tegen specifieke uitdagingen aan? Dan zorgen wij ervoor dat de thema's die extra aandacht vragen, worden verwerkt in de Praktijkscan. U krijgt daarmee een Praktijkscan die volledig is toegesneden op úw zorggroep.

Meer weten? We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer informatie aanvragen

Salarisscan

Scan arbeids­overeen­komsten

Check maatschaps­overeen­komst

Gedragsstijlen

Hoe werkt het?

De Praktijkscan voeren wij uit in 4 fases. Voor een geslaagd resultaat is er van iedereen medewerking nodig.

 1. Wij vragen een aantal gegevens op van uw praktijk. Nadat we die hebben ontvangen, krijgen de huisartsen en ondersteunende praktijkmedewerkers een lijst met vragen en stellingen.
 2. De uitkomsten van de vragenlijsten en de ontvangen praktijkgegevens zijn de insteek voor 2 interviews met 2 huisartsen en 2 medewerkers.
 3. Wij maken een analyse op basis van alle verzamelde informatie. De analyse vertalen we naar een conceptrapport met onze bevindingen en verbetervoorstellen. Dit rapport bespreken we met u en waar nodig scherpen wij het aan.
 4. Nadat u het definitieve rapport heeft ontvangen, sluiten we de Praktijkscan af met een evaluatiegesprek.

Financiële tegemoetkoming door CZ Groep

De CZ Groep (CZ, Ohra en Nationale-Nederlanden) biedt een tegemoetkoming voor de Praktijkscan als u voldoet aan de voorwaarden voor de aanvullende prestatiesvoorwaarden.