Blog

Terugblik 100 jaar VvAA: gezondheidszorg en vereniging

  • 1 november 2023
  • Leestijd 1 min

In verband met ons jubileum (juni 2024) duiken we in de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg en onze vereniging. Leerzaam en leuk: de verhalen van toen, opgetekend in oud-Nederlands en voorzien van prachtige, oude beelden. Maar ook inspirerend. 

1925 Röntgentechniek

In 1925 werd röntgentechniek officieel aangemerkt als een 'voor de volksgezondheid onmisbare techniek'. Philips ontwierp in datzelfde jaar een röntgenbuis met stralingsbescherming voor het maken van röntgenfoto’s. Deze buis is bekend geworden onder de naam Metalix en werd onder meer gebruikt door huisartsen bij thuisbezoeken.

Röntgenbuis

1931: 1000ste lid

De ledenwerving van de verenging ging in de eerste jaren vooral via het blad Vox Medicorum en mond-tot-mondreclame (vaak verward met mond-op-mond, maar die term hoort toch echt bij beademen/reanimeren). In 1928 kwam daar werving via het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde bij (een magazine dat tot op de dag van vandaag bestaat). Het wierp zijn vruchten af: in 1931 verwelkomden we ons 1000ste lid!

Krantenstuk 1000ste lid van VvAA

1933:What’s in a name

Veel leden vonden de naam VvVvAA te lang en ingewikkeld. Tijdens een algemene vergadering in 1933 werd voorgesteld de naam te veranderen in De Vereniging van Artsen-Automobilisten (VvAA). In november 1933 werd dit officieel via Koninklijk Besluit.

1935 De eerste Arts en Auto

In de eerste jaren werden leden geïnformeerd via Vox Medicorum. Op 5 januari 1935 kwam de eerste editie van het eigen verenigingsblad uit: het magazine Arts en Auto dat tot op de dag van vandaag maandelijks op de mat valt bij onze leden.

Tips?

In onze volgende post zoomen we in op de volgende tien jaar. Heeft u een goeie jubileumtip, een leuk VvAA-weetje of kent u iets of iemand die absoluut in onze terugblik thuishoort?

Mail ons

Meer lezen?

Oud VvAA-kantoor
29 november 2023
  • 29 november 2023
  • Leestijd 1 min

Terugblik 100 jaar VvAA: de Watersnoodramp en meer

Het is weer tijd voor een nieuwe VvAA-door-de-decennia-heen, in aanloop naar ons jubileum in 2024. Deze keer: de Watersnoodramp en meer.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen