Nieuwsbericht

Dossieronderzoek naar factoren die bijdragen aan het missen van de diagnose torsio testis

  • 16 november 2022
  • Leestijd 1 min

Een van de vaker gemiste diagnoses die tot een claim leidt, is torsio testis: een urologisch spoedgeval waarbij de zaadbal is gedraaid. Om beter zicht te krijgen op de soms atypische presentatie van torsio testis analyseerden we geanonimiseerde claimgegevens van 37 patiënten die tussen 2011 en 2020 bij ons zijn ingediend.

Mannelijke huisarts ondervraagt mannelijke patiënt

Leeftijd

Het ziektebeeld van torsio testis kan op iedere leeftijd ontstaan, de piekindicatie ligt rond de puberteit. Bij de claims die VvAA heeft behandeld omdat de diagnose torsio test was gemist, blijkt echter dat 32% van de mannen ouder is dan 18 jaar. Mogelijk kan de diagnose dus beter worden gesteld als ook aan torsio testis wordt gedacht bij mannen ouder dan 18 jaar.   

Aspecten van pijn

Een torsio testis presenteert zich niet altijd met hevige scrotale pijn. Uit onze claimgegevens bleek dat 43% van de patiënten niet de hevige pijn had zoals omschreven in de behandelrichtlijn. In meer dan de helft van die gevallen speelde het ontbreken van plotselinge, hevige pijn een rol in het missen van de diagnose. 

Buikklachten en testis onderzoeken

Uit de analyse bleek dat niet iedere patiënt last had van scrotale pijn. Van de dertien patiënten zonder scrotale pijn hadden er tien buikklachten. De NHG-standaard Buikpijn bij kinderen (2012) beveelt bij onderzoek van de buik ook onderzoek van de testes aan. Mogelijk kan het uitvoeren van dit onderzoek ertoe leiden dat de diagnose vaker gesteld wordt. 

Verwijzen

De behandelrichtlijn Acute epididymitis adviseert patiënten <18 jaar met (sub)acuut eenzijdige klachten in het scrotum naar de uroloog te verwijzen. Uit de analyse bleek dat er bij deze leeftijdscategorie (zestien jongens) in enkele gevallen (5) overleg werd gepleegd met een specialist maar dit niet leidde tot een verwijzing. Overleg bleek dus geen garantie voor verwijzing.

Interesse in het volledige dossieronderzoek?

Het onderzoek werd uitgevoerd door Henrike Oosterop-Huismans, Rien Klomp, Manon Eikens-Jansen en Jobien Olijhoek en verscheen eerder in het oktobernummer van Huisarts en Wetenschap.

Bekijk artikel

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
  • 7 september 2023
  • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?