Nieuwsbericht

De hoogte van de WAZO-uitkering

  • 12 juni 2020
  • Leestijd 46 sec

Bij ziekte van een werknemer heeft de werkgever de plicht om gedurende in beginsel 104 weken het loon door te betalen. Hij of zij heeft recht op minimaal 70% van het overeengekomen loon of een aanvulling tot 100% als dat in de arbeidsovereenkomst of CAO is afgesproken. Is er geen ziekteverzuimverzekering afgesloten dan zijn de loonkosten voor eigen rekening van de werkgever.

WAZO-uitkering bij zwangerschap of bevalling

De plicht van loondoorbetaling bestaat ook als een werknemer uitvalt door zwangerschap of een bevalling. In dat geval kan de werknemer een beroep doen op de WAZO. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV en bedraagt 100% van het dagloon.

Bepaling dagloon

Het dagloon wordt berekend op basis van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen: het verdiende loon over de laatste 12 maanden gedeeld door het aantal dagloondagen. Dit refertejaar geldt per dienstbetrekking. Alleen het verdiende loon uit de dienstbetrekking waarin de werknemer ziek is geraakt of recht krijgt op een uitkering door zwangerschapsverlof of bevallingsverlof telt hierin mee.

Het dagloon kan lager uitpakken dan wat de werkgever moet doorbetalen als de werknemer in de loop van het refertejaar in dienst is gekomen. In dat geval kan de uitkering tegenvallen en zal de werkgever zelf nog een deel voor haar rekening moeten nemen.

Over de auteur

Cees de Wever

Jurist

cees.de.wever@vvaa.nl

Expertises

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Sociaal zekerheidsrecht,
  • OV-problematiek

''Gaan!''

Meer lezen?

Koffertje met de Miljoenennota op Prinsjesdag 2022
21 september 2023
  • 21 september 2023
  • Leestijd 5 min

Prinsjesdag 2023: dit zijn de fiscale maatregelen

Wat merkt u in 2024 van het belastingplan dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt? VvAA-fiscalist Ferdy de Wijs legt het uit.