Persbericht

VvAA doneert aan Challenge & Support-beweging

29 november 2023
Leestijd 2 min

VvAA tekende op 19 oktober een overeenkomst met de wetenschappelijk onderbouwde Challenge & Support-beweging (C&S). Het betreft een donatie verspreid over 3 jaar (2023, 2024 en 2025) om de doelgroepen van C&S uit te breiden. Het initiatief is gericht op professionele ontwikkeling van (aankomend) medisch specialisten via coaching. VvAA ziet meerwaarde in uitbreiding van deze bewezen ondersteuning naar andere zorgprofessionals.

Willem Veerman, bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA zal in de Raad van Advies van de stichting Challenge & Support zitting nemen.

Wat is Challenge & Support?

In het dagelijks leven van de zorgprofessional is het moeilijk ruimte te vinden voor persoonlijke reflectie. Ontwikkelingsgerichte coaching versterkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling, passend bij 'lifelong learning'. De ambitie van de Challenge & Support-beweging is om bewezen effectieve ondersteuning voor levenslang leren en ontwikkelen voor iedere zorgprofessional mogelijk te maken, om zo bij te dragen aan optimale kwaliteit van zorg.

Het C&S-programma legt de focus op potentieontwikkeling: 'Challenge als het kan, support waar nodig' en maakt hoogwaardige, ontwikkelingsgerichte coaching laagdrempelig beschikbaar voor medisch professionals. Dit sluit aan bij het kernthema Bezieling van VvAA en de Zin in Zorg-beweging die mede door VvAA in 2019 in het leven is geroepen. 

Willem Veerman, bestuursvoorzitter Vereniging VvAA:

"Door leden van een team ontwikkelingsgerichte interventies, zoals coaching te bieden, werkt dat niet alleen versterkend op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de zorgprofessional maar ook het team als geheel wordt vooruit geholpen. De ervaring vanuit VVAA ondersteunt het positieve effect van individuele coaching op het bevorderen van het werkplezier van zorgprofessionals en daarmee het voorkomen van burn-outs. Dit past goed binnen ons kernthema Bezieling. Challenge & Support werkt aan onafhankelijke kwaliteitsborging en tevens de wetenschappelijke onderbouwing van ontwikkelingsgerichte coaching als ondersteuning voor zorgprofessionals."

Anne de Pagter, kinderhematoloog en een van initiatiefnemers van C&S:

"Gestart als klein initiatief van en voor aios en medisch specialisten, is Challenge & Support doorgegroeid naar een brede, multidisciplinaire beweging die levenslang leren en ontwikkelen ondersteunt door evidence-based interventies te initiëren, waaronder coaching. Na de pioniersfase, gesteund vanuit Erasmus MC en LUMC, hebben we nu een ANBI-stichting opgericht. De onafhankelijke kwaliteitsborging en wetenschappelijke evaluatie zullen hierin centraal staan. Dit sluit perfect aan op het bezielingsthema van VvAA en de daaruit voortvloeiende Zin in Zorg-beweging. VvAA staat immers voor het versterken van bevlogenheid, autonomie en vakmanschap voor alle zorgprofessionals. Bevlogen zorgprofessionals zijn dé essentie voor optimale kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst. Deze donatie brengt beschikbaarheid van deze ondersteuning voor alle zorgprofessionals in Nederland dichterbij. Dat gun ik iedereen!"

Foto van de ondertekening (v.l.n.r): 

  • Willem Veerman, voorzitter bestuur vereniging VvAA
  • Anne de Pagter, initiator en bestuur stichting Challenge & Support
  • Tijmen Hiep, penningmeester bestuur vereniging VvAA
  • Rob Mudde, bestuur stichting Challenge & Support

Meer lezen?

Oude krantenknipsels over opkomend telefoongebruik onder huisartsen
24 januari 2024
Leestijd 1 min

Terugblik 100 jaar VvAA: "Heeft ú al een mobilofoon?"

Ons jubileumjaar is van start gegaan! We nemen u daarom in onze jubileumreeks 'VvAA-door-de-decennia-heen'. Dit keer onder andere opkomend telefoongebruik.

Oud VvAA-kantoor
29 november 2023
Leestijd 1 min

Terugblik 100 jaar VvAA: de Watersnoodramp en meer

Het is weer tijd voor een nieuwe VvAA-door-de-decennia-heen, in aanloop naar ons jubileum in 2024. Deze keer: de Watersnoodramp en meer.

4 oktober 2023
Leestijd 2 min

Terugblik 100 jaar VvAA: oprichting en verder zonder dokterskoets

Lees het eerste artikel uit de reeks VvAA-door-de-decennia-heen-artikelen ter ere van ons jubileum in 2024.

RvC-lid Wim Henk Steenpoorte
29 september 2023
Leestijd 2 min

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen van VvAA Groep B.V.

Wim Henk Steenpoorte is per 1 oktober 2023 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van VvAA Groep B.V.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen