Artikel

Belang aansprakelijkheids-verzekering waarnemer

 • 18 oktober 2022
 • Leestijd 4 min

Als waarnemer kunt u kwetsbaar zijn als u niet (tijdig) een juiste diagnose stelt of behandeling inzet bij een patiënt die u niet goed kent. Zeker als de eigen huisarts op een later moment wél naar tevredenheid van de patiënt handelt. Stelt de patiënt u als waarnemer aansprakelijk? Soms is de aanname dat de praktijk de aansprakelijkstelling in behandeling neemt en verder afhandelt. Dat dit lang niet altijd het geval is, ervoer ook de waarnemer in dit praktijkvoorbeeld.

Een patiënt heeft allerlei mogelijkheden om zijn onvrede te uiten en kan daarbij zelf kiezen tot wie hij zich richt. Wie de aansprakelijkstelling in behandeling neemt (de verzekeraar van de waarnemer of die van de praktijk) is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de afspraken tussen de praktijk en de waarnemer. Als waarnemer is het hierom, maar bijvoorbeeld ook om fiscale redenen, van belang een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Praktijkvoorbeeld

Een huisartsenpraktijk maakt al enige tijd naar volle tevredenheid gebruik van de diensten van een waarnemend huisarts die zelfstandig functioneert. Een patiënt die al jaren in de praktijk komt, kampt al langere tijd met wisselende klachten na een tandheelkundige behandeling. Hij wordt vooral door zijn eigen huisarts gezien. Als deze met vakantie gaat, ziet de waarnemer de patiënt. De waarnemer borduurt voort op het beleid dat de eigen huisarts inzette. Niet veel later wordt de patiënt, nog tijdens de vakantie van de eigen huisarts, opgenomen in het ziekenhuis vanwege endocarditis. De waarnemer had deze diagnose gemist, wat de patiënt hem kwalijk neemt. De eigen huisarts gaat na zijn vakantie langs bij de patiënt. De patiënt waardeert dat, maar weigert in gesprek te gaan met de waarnemend huisarts. Niet veel later ontvangt de waarnemend huisarts een aansprakelijkstelling op het adres van de praktijk. De waarnemend huisarts geeft de brief aan de praktijkhouder met het verzoek de claim in behandeling te nemen.

Wat kunt u doen als een patiënt u als waarnemer aansprakelijk stelt?
In de meeste waarneemovereenkomsten staat dat de waarnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn handelen en zelf moet zorgen voor een adequate verzekering voor klachten en claims. Wordt u als waarnemer aansprakelijk gesteld, dan kunt u de volgende acties nemen:

 1. Is er nog een gesprek mogelijk?
  Het is altijd goed om contact op te nemen met de patiënt om te kijken of er ruimte is voor een gesprek. Doe dat ook als de patiënt (aan de eigen huisarts) heeft aangegeven niet in gesprek te willen gaan.

 2. Bevestig de goede ontvangst van de aansprakelijkstelling
  Laat de patiënt weten dat u de aansprakelijkstelling heeft ontvangen en die voor verdere behandeling zal doorsturen aan uw verzekeraar. Laat in deze brief desgewenst (ook) nog eens weten tot een gesprek bereid te zijn.

 3. Meld de aansprakelijkstelling bij uw verzekeraar
  Het is prettig als u toelicht hoe u tegen de aansprakelijkstelling aankijkt en een toelichting geeft op de behandeling aan de hand van uw aantekeningen in het dossier. Op basis daarvan wordt het dossier door een medisch adviseur beoordeeld en volgt een standpunt.

Vervolg casus

De waarnemer gaf nogmaals aan in gesprek te willen gaan; de patiënt stond hier uiteindelijk voor open. Ook de eigen huisarts was bij het gesprek aanwezig. De patiënt vertelde dat hij enkele weken niet had kunnen werken en financiële schade heeft geleden door aanpassingen die hij in het huis moest maken. Het gesprek heeft bijgedragen aan een herstelde verstandhouding met de waarnemer, maar de wens tot schadevergoeding bleef bestaan. Ook maakte de patiënt heel duidelijk dat hij wil dat (de praktijk van) zijn eigen huisarts daarmee niet wordt lastiggevallen. De waarnemer moest het oplossen. Gelukkig heeft de waarnemer een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de claim in behandeling neemt. Na bestudering van het dossier wordt aansprakelijkheid erkend: de waarnemer had niet zomaar op het beleid van de eigen huisarts mogen voortborduren en had vanwege de toegenomen klachten de diagnose endocarditis moeten overwegen. Er wordt schadevergoeding toegekend.

Een andere manier van afwikkelen van de aansprakelijkstelling?

In bovenstaand praktijkvoorbeeld legt de patiënt zijn onvrede neer bij de waarnemer die de aansprakelijkstelling doorstuurt aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De waarnemer had de patiënt ook kunnen voorstellen om de claim voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij de waarnemer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten dient te zijn. VvAA biedt ook dekking en bijstand in deze procedures. De verschillen met de ‘traditionele’ behandeling van de aansprakelijkstelling door de verzekeraar zijn:


* Tijdsduur: Een procedure bij de geschillencommissie neemt doorgaans minder tijd in beslag.

* Uitspraak: De uitspraak van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend. Er kan dus geen beroep tegen worden ingesteld, terwijl na een standpunt van de verzekeraar vaak nog discussie kan volgen die veel tijd en energie kost.


* Verzoek schadevergoeding
Een geschillencommissie kan een uitspraak doen over een verzoek tot schadevergoeding tot € 25.000,-. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan zich ook buigen over zaken met een belang van meer dan € 25.000,-.

* Geen maatregel
De geschillencommissie kan geen individuele maatregel opleggen aan een zorgverlener. 


Meer informatie

* Bekijk onze themapagina over klachten en claims over hoe om te gaan met een (dreigende) klacht of claim
* Aansprakelijk gesteld? Dit zijn de stappen die u volgt

Verschillende VvAA-deskundigen houden zich in het kader van beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand in brede zin bezig met het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg. Dit artikel is geschreven door Lenore Beij, advocaat bij VvAA.

Meer lezen?

24 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • Leestijd 2 min

100 jaar VvAA: alles over ons jubileum

Een 100-jarig bestaan is een mijlpaal om trots op te zijn. Bent u benieuwd hoe we dat gaan doen en wat we voor u als lid in petto hebben? Lees dan gauw verder.

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
 • 29 november 2023
 • Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Huisarts geeft uitleg aan patiënt
1 november 2023
 • 1 november 2023
 • Leestijd 4 min

Opzeggen behandelrelatie want patiënt werkt niet mee, wat nu?

Stel, u wilt de behandelrelatie opzeggen want de patiënt werkt niet mee. Wat kunt u als zorgverlener doen?

4 oktober 2023
 • 4 oktober 2023
 • Leestijd 3 min

Calamiteitenrapport indienen verplicht in een tuchtzaak?

Moet u verplicht een calamiteitenrapport indienen in een tuchtzaak? Een (kritische) analyse van VvAA.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen