Persbericht

Kinderverpleegkundige Conny van Velden treedt toe tot bestuur VvAA

27 januari 2022
Leestijd 2 min

Conny van Velden, momenteel werkzaam als kinderverpleegkundige bij Tergooi Ziekenhuis, Vivre Kinderthuiszorg en als projectleider/onderzoeker Met Verve! bij de Erasmus School of Health and Policy Management, is op 25 januari 2022 tijdens de Algemene Ledenvergadering met een ruime meerderheid van stemmen benoemd als nieuw bestuurslid VvAA.

Conny van Velden

Met Van Velden, die een brede bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als vicevoorzitter V&VN en als zorgbestuurder bij verschillende ouderenzorgorganisaties, haalt VvAA een bevlogen vertegenwoordiger van de beroepsgroep verpleegkundigen binnen. Zij start op 1 februari 2022. Het is voor het eerst dat een verpleegkundige zitting neemt in het bestuur van VvAA en daarmee is deze versterking een primeur voor VvAA als beroepsoverstijgend collectief van ruim 125.000 zorgverleners.

Portretfoto van Conny va Velden

Met Van Velden, die een brede bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als vicevoorzitter V&VN en als zorgbestuurder bij verschillende ouderenzorgorganisaties, haalt VvAA een bevlogen vertegenwoordiger van de beroepsgroep verpleegkundigen binnen. Zij start op 1 februari 2022. Het is voor het eerst dat een verpleegkundige zitting neemt in het bestuur van VvAA en daarmee is deze versterking een primeur voor VvAA als beroepsoverstijgend collectief van ruim 125.000 zorgverleners.

Versterking positie verpleegkundigen

Naast haar carrière als verpleegkundige en bestuurder heeft Conny van Velden zich ook intensief beziggehouden met de verbetering van patiëntveiligheid in diverse zorginstellingen en onderzoekt zij de invloed van verpleegkundigen op de verbetering van kwaliteit van zorg en op patiëntveiligheid. Conny ziet ernaar uit om aan de slag te gaan bij VvAA:

“Verpleegkundigen behoren tot de grootste beroepsgroep in ziekenhuizen, zorginstellingen en de wijkverpleging. Zij spelen een essentiële rol in de continuïteit van goede zorg. De uitdagingen van deze tijd, zoals de toename van complexe patiënten, samenwerking in de regio en de permanente focus op kwaliteit, zorgen er ook voor dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op verpleegkundigen. Die veranderende rol zien we ook terug in adviesraden van ziekenhuizen en instellingen. Verpleegkundigen beslissen in toenemende mate mee over de zorg. Het is dan ook mooi dat VvAA hierin volgt en ook via dit sterke collectief de stem van de verpleegkundige wil laten horen. Ik vind het een prachtige missie dat ik als bestuurder van VvAA mijn collega’s mag vertegenwoordigen, het is goed dat zij meer invloed krijgen. Ook zie ik veel kansen om samen met verwante stakeholders uit het zorgveld te werken aan een betere positie van deze beroepsgroep. En ik geloof ook in de complementaire kracht die ons daarbij kan versterken.“

Verpleegkundigen behoren tot de grootste beroepsgroep in ziekenhuizen, zorginstellingen en de wijkverpleging.

Verpleegkundige beroepsgroep binnen VvAA

In de loop der jaren is VvAA ook de stem geworden van vele paramedische beroepen en verpleegkundigen. Met de toetreding van Van Velden tot het bestuur van VvAA worden verpleegkundigen vertegenwoordigd door iemand uit de eigen beroepsgroep. Willem Veerman, bestuursvoorzitter a.i. Vereniging VvAA, is verheugd dat VvAA zich nu nog meer gaat inzetten voor deze groep zorgverleners die een cruciale rol vervult in de zorg.

“Met de komst van Conny van Velden verwelkomen we een zeer betrokken bestuurder met een brede ervaring in de zorg als verpleegkundige. Zij maakt zich al jaren sterk voor de positie van verpleegkundigen en weet wat er nodig is om de belangen van deze beroepsgroep te behartigen. We kijken vol vertrouwen uit naar het samen inhoud geven aan onze ambities.”

Meer lezen?

28 mei 2024
Leestijd 4 min

Europese verkiezingen en zorg: wat staat op het spel?

De aankomende Europees parlementsverkiezing, op 6 juni, kan een aanzienlijke invloed hebben op de toekomst van de gezondheidszorg in Europa.

bart janknegt
24 mei 2024
Leestijd 4 min

Waar is het lef in het hoofdlijnenakkoord?

De onthulling van het hoofdlijnenakkoord door de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB bracht een golf van reacties teweeg.

16 mei 2024
Leestijd 6 min

Aansprakelijkheid bij AI-implemen­tatie: risico's en verplichting­en

Artificial Intelligence (AI) heeft de potentie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlichten.

14 mei 2024
Leestijd 2 min

Hoe Amref Flying Doctors de Afrikaanse gezond­heidszorg transformeert

Onlangs heeft VvAA collega Sigrid Stevens een bijzondere reis naar Kenia gemaakt om meer te leren over de Amref programma’s die we daar steunen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen