Complete dienstverlening voor uw MSB

VvAA biedt dienstverlening en verzekeringen speciaal voor medisch specialistische bedrijven. Benieuwd wat wij voor uw MSB kunnen doen? Neem contact op

Medisch Specialistisch Bedrijf

Wat kunnen wij betekenen voor uw MSB?

VvAA ondersteunt medisch specialistische bedrijven met specifieke dienstverlening en verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan groepsvoordeel op de AOV, op maat gemaakte collectieve beroepsrechtsbijstand en -aansprakelijkheidsverzekeringen, werknemersverzekeringen die aansluiten op de cao en juridisch of fiscaal advies. En uw MSB, groot of klein, profiteert van aantrekkelijke voordelen en kortingen. Neem vandaag nog contact op voor een advies op maat.

Verzekeringen voor uw medisch specialistisch bedrijf

AOV met groepsvoordeel

U krijgt advies op maat voor de beste AOV oplossing voor uw medisch specialistisch bedrijf. We houden rekening met zowel de belangen van de medisch specialist als die van het MSB.

We bespreken met u de voor– en nadelen van het eigen risicodragen door de MSB. Ook adviseren we u over zowel collectieve als individuele verzekeringsoplossingen.

We onderhandelen voor u met betrouwbare verzekeraars zoals Movir, Reaal, Interpolis, Avéro en De Amersfoortse. Zo profiteert uw MSB en de medisch specialisten van groepsvoordeel, gunstige premies en voorwaarden.


Rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering

De Collectieve beroepsrechtsbijstandverzekering van VvAA is Wkkgz-proof en volledig afgestemd op het werk van de medisch specialist.

Geschillen komen in ieder organisatie voor, ook in een vakgroep of MSB. Dan is het goed als iedereen op dezelfde wijze is verzekerd met de dekking Onderlinge geschillen. Natuurlijk voorkomen wij liever ieder geschil. Daarom bieden wij ook juridisch advies en hulp ter voorkoming van geschillen en kennen wij een ruime dekking voor mediation.

De beroepsaansprakelijkheid van medisch specialisten is verzekerd via de centrale ziekenhuisverzekering. Mocht het maximale verzekerd bedrag van het ziekenhuis in de bepaald verzekeringsjaar uitgeput zijn, dan kan de medische specialist een beroep doen op zijn of haar eigen aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hebt u zowel de beroepsaansprakelijkheid en –rechtsbijstand bij VvAA, dan is er geen gedoe bij schade tussen verschillende verzekeraars bij klachten en claims vanuit de Wkkgz.

U neemt als bestuurder beslissingen voor het MSB. Soms pakt zo’n beslissing verkeerd uit. Dan kan iemand u aansprakelijk stellen voor de schade. Verzeker u daarom met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van VvAA, zodat u niet in uw privévermogen aangesproken wordt.

Verzekeringen voor uw medewerkers

Uw MSB wil een goed werkgever zijn voor uw medewerkers in loondienst. Als uw medewerkers door ziekte of ongeval langer dan twee jaar arbeidsongeschiktheid zijn, dan kunnen ze in de WIA belanden. Hun inkomen kan dan sterk terugvallen.

VvAA biedt inkomensaanvullingen die op maat aansluiten bij de cao en de pensioenregeling. Hiernaast zijn er verschillende mogelijkheden om de pensioenregeling aan te vullen. Wij adviseren u hier graag over.

Verzekeringen voor uw MSB

VvAA biedt verschillende oplossingen om de risico´s van verzuim en arbeidsongeschiktheid beheersbaar te houden. In de eerste twee jaar van verzuim is uw MSB verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Hiervoor bieden wij een Ziekteverzuimverzekering.

Als MSB draagt u ook het financiële risico van arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers en flexwerkers na de eerste twee ziektejaren. Als werkgever bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers en flexwerkers.

U kunt zich voor dit risico verzekeren via het UWV of via een private verzekeraar via een WGA eigen risicoverzekering. Ook kunt u eigen risicodrager worden voor de Ziektewet. Welke oplossing de beste is voor uw bedrijf hangt van verschillende factoren af. Onze adviseurs nemen graag de tijd om u hierover uitgebreid te informeren.

Personeel, administratie en HR dienstverlening

Advies en dienstverlening voor uw medisch specialistisch bedrijf

Strategie en beleid

Als MSB bestuurder vindt u veel uitdagingen op uw pad. Dan is het goed om te weten dat de consultants van VvAA veel ervaring hebben in de bedrijfskundige ondersteuning van MSB's. Denk aan het begeleiden van onderhandelingen bij fusies, verdeel- en verdienmodellen, inverdienmodellen, operational excellence en investeringsvraagstukken.

Neem contact op