Kabinet: minder papier, meer zorg

De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie. Dat is het doel van het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe is de status van de actiepunten? De website ordz.nl biedt een overzicht van afspraken, initiatieven en onduidelijkheden.

Actieplan en status op ordz.nl

(Ont)Regel de Zorg

Het laatste nieuws

50% minder tijd kwijt aan onzinnige administratie

Direct verschil maken voor patiënt en zorgverlener. Met dat doel stelden medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op (hier in te zien in een handige interactieve module). Dat deden ze tijdens schrap- en verbetersessies in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Overhandiging schrappunten aan minister Bruins

Na de overhandiging van de 62 schrappunten aan minister Bruins voor Medische Zorg deden zij namens 200.000 zorgprofessionals en hun beroepsorganisaties de dringende oproep aan het kabinet om de 40% van de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minimaal te halveren.

Actieplan (Ont)Regel de Zorg van ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de meeste van de 62 schrappunten opgenomen in het actieplan (Ont)Regel de Zorg. De actuele status van de actiepunten uit dit plan, is in te zien op ordz.nl


Bekijk hieronder de overhandiging van de 62 schrappunten aan minister Bruins.
Voor alle (Ont)-Regel de Zorg-video's, klik voor de afspeellijst

(Ont)Regel de Zorg


Een initiatief van:

hrmo VvAA-logo

Bekijk de schrappunten van zorgprofessionals


Bekijk alle schrappunten op een rij (pdf)overstijgende schrappunten (pdf) of bekijk hieronder de schrappunten en werkdruk per beroepsgroep.

Twee volle werkdagen aan administratie

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht van 1 augustus tot 18 november 2017 in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Onderzocht is:

  • Op welk moment van de dag een zorgprofessional bezig is met administratie
  • Hoe lang die administratie duurt
  • Voor wie de zorgprofessional de administratie denkt te doen
  • De reden dat de zorgprofessional de administratie doet
Op basis van deze informatie ontstond per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional. Ook ontwikkelde de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden.

Administratie in de zorg

  • Kost circa 40% aan werktijd
  • Levert veel frustratie op
  • Wordt lang niet altijd als nuttig ervaren
  • Stijgt qua volume door voortdurende stapeling van taken
  • Laat zich volgens zorgverleners niet gemakkelijk terugdringen

Lees meer >

Bruno Bruins

Minister voor Medische Zorg en Sport

“Zorg leveren én ontvangen zonder kopregels over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar!”

Administratielast medisch specialisten: 40% van werktijd

Beroepsvereniging Federatie Medisch Specialisten en VvAA onderzochten onder ruim 3.000 medisch specialisten hoe zij de zorgadministratie ervaren. In een gemiddelde werkweek in het ziekenhuis besteden medisch specialisten 40 procent van hun tijd aan administratieve handelingen. Teveel, vindt 61%. Ruim 90% geeft aan dat dit ten koste gaat van het werkplezier. Daarnaast ervaren medisch specialisten en aios slechts 36% van de zorgadministratie als zinnig. Als meest onzinnig noemen ze handelingen voor kwaliteitskeurmerken en ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen.

Bureaucratie en verantwoording volgens RVS


"De verantwoordingslast is als een sluier over de verantwoordelijkheid van professionals heen gelegd," zegt Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS adviseert de regering en parlement op het brede terrein van volksgezondheid en samenleving en introduceerde dit voorjaar de Zorgagenda. Een van de belangrijke pijlers: verantwoording afleggen in dienst van verantwoordelijkheid. In een raadpleging in de zomer van 2017 zijn over die verantwoordingslast allerlei suggesties gedaan.

Pauline Meurs

voorzitter RVS

“Verantwoording afleggen is ene doel op zich geworden. Niet alleen belemmert dat zorgverleners in het nemen van hun verantwoordelijkheid; het versterkt ook een onderliggende cultuur van wantrouwen. En wantrouwen gaat ten koste van zelfvertrouwen, beroepstrots en werkplezier.”

Het zorgveld in actie


Schrappen en verbeteren: het kan en moet nu, zeggen hoofdrolspelers uit het zorgveld. Op 18 november 2017 vond de eerste werksessie van (Ont)Regel de Zorg plaats: schrappen én verbeteren.


oproep2
Meer dan 200.000 zorgverleners en hun beroepsorganisaties doen een dringende oproep (pdf) aan alle stakeholders in de zorg: roep de toenemende regeldruk een halt toe.

scroll verder