Stop administratiedruk en formulierenvracht

Het Roer Moet Om pakt in samenwerking met VvAA onzinnige regels in de zorg aan. Onder meer via een denktank die in hun onderzoek naar administratiedruk veel zorgprofessionals spreekt. Ook in het regeerakkoord gaat het over 'minder bureaucratie en minder regels'.

Meer informatie regeerakkoord

(Ont)Regel de Zorg

  • Bekijk de video's
  • Achtergrond denktank
  • Denktankleden
  • Een greep uit de media
Zorgverleners in Nederland ervaren steeds meer administratiedruk, veroorzaakt door politieke keuzes, wetgeving, zorgverzekeraars, protocollen en normen van de eigen beroepsverenigingen en toezichthouders. Ze houden daardoor steeds minder tijd over voor waar het in de zorg daadwerkelijk om draait: de patiënt. 

Terugdringen van onzinnige regels

Tijd om de krachten te bundelen en het tij verder te keren, vond Het Roer Moet Om (HRMO). In samenwerking met VvAA ontstond de beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie. Zorgbreed, want schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen.

Denktank als instrument

Voorafgaand aan dit initiatief vond in januari 2017 het Nationaal Debat Politieke Keuzes in de Zorg plaats in Carré, georganiseerd door HRMO, Platform Nieuwe Zorg en VvAA. Daar opperde Tweede Kamer-lid Kees van der Staaij de mogelijkheid van een 'schrapwet', zodat er 'gewoon' regels geschrapt kunnen worden. Wetswijzigingen kosten echter veel tijd en lossen slechts een beperkt deel van het probleem op. Versnelling is nodig. Mede hierom startten HRMO en VvAA de zorgbrede beweging (Ont)Regel de Zorg. Een van de instrumenten die zij daarbij inzetten is de denktank.

Minister Schippers ondersteunt het initiatief

Over de denktank (Ont)Regel de Zorg

De denktank (Ont)Regel de Zorg geeft inzicht in de huidige tijdsbesteding van zorgprofessionals aan administratie, de aard van deze administratie en de mogelijkheden om de hoeveelheid aan administratie bestede tijd te verlagen.

Verschillende sprekers deelden hun visie op administratie met de denktank, die onder begeleiding van de Argumentenfabriek op 1 augustus van start ging. Zo waren onder anderen Ab Klink (VGZ), Hans Schoo (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Jan Benedictus (Patiëntenfederatie), Jan Kremer (Radboud UMC) en Bas Leerink (Medisch Spectrum Twente) te gast. 

Beroepsgroepoverstijgend onderzoek naar administratiedruk

Waar besteden zorgprofessionals hun tijd aan? Welk deel hiervan is administratie? Wat voor soort administratie is dit en voor wie wordt er geadministreerd? Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, interviewen de (ont)regelaars professionals uit zes beroepsgroepen over hun werkweek:

  • Medisch specialisten (Maag-Darm-Leverartsen)
  • Fysiotherapeuten
  • Apothekers
  • Verpleegkundigen (ZH)
  • Wijkverpleegkundigen
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en psychiaters
De beweging is gericht op verbreding en versnelling; voor een zo'n uitgebreid mogelijk beeld van hoe de administratiedruk beroepsgroepoverstijgend wordt ervaren en wat daarbij specifieke issues zijn. Dit resulteert onder meer in zes ideaaltypische agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en inzicht in het aandeel administratie. Ook doet de denktank voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet zou moet worden gedaan. De denktank presenteert 18 november haar bevindingen.

Werkconferentie 18 november

Tijdens de besloten Werkconferentie (Ont)Regel de Zorg op 18 november gaat een select gezelschap van betrokken zorgverleners en belangrijke beleidsbepalers aan de slag om de bureaucratie in de zorg radicaal aan te pakken. Het gezamenlijke doel: een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener meer tijd heeft voor de patiënt en minder last heeft van (onzinnige) administratie. Waarbij onnodige ballast van traditionele kwaliteitssystemen overboord wordt gegooid, zodat er ook ruimte ontstaat voor anders denken over kwaliteit. 

>> 11 oktober 2017: Regeerakkoord neemt schrapsessies (Ont)Regel de Zorg over

Wilt u helpen?

Stuur uw praktijkvoorbeelden

Mail uw voorbeelden van zinnige en onzinnige administratie naar ontregeldezorg@vvaa.nl. Wat maakt knelpunten zichtbaar? Hebt u ook een oplossingsrichting? We verzamelen alle input, die we deels publiceren in Arts en Auto en op Facebook/OntRegeldeZorg. Ook leden met een vlotte pen die zich via een blog over dit onderwerp willen buigen, geven we graag een podium.

Stuur uw onderzoeksgegevens

Deed u eerder onderzoek naar dit onderwerp? We ontvangen graag de resultaten. Op naar een gezamenlijke beweging die minder belasting van zorgverleners en meer tijd voor patiënten creëert.

Enquête onder medisch specialisten

In samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten doen we nog een extra verdiepend onderzoek. Er wordt gezamenlijk een kwantitatief onderzoek (enquête) gedaan onder ruim 20.000 medisch specialisten. 
 
Om de enquête goed te laten aansluiten op het onafhankelijke onderzoek van de Denktank (Ont)Regel de Zorg is de Argumentenfabriek nauw betrokken bij de voorbereiding. De enquête is bovendien getoetst door een klankbordgroep van medisch specialisten bij de Federatie Medisch Specialisten.
 

Wie zijn de leden van de denktank?

De leden Even voorstellen...
David David Huizing (25) is afgestudeerd bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij zijn stage tijdens de minor tot psychomotorisch therapeut maakte hij kennis met alle administratie waar zorgverleners mee te maken krijgen. David: “Ik ben erg gemotiveerd om de administratie uit te pluizen, veranderingen aan te dragen en hiermee patiënten en zorgverleners te helpen.
Lisanne Lisanne van Eersel (25) studeerde onlangs af in strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar scriptieonderzoek ging over inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars. Uit haar onderzoek en uit gesprekken met zorgprofessionals blijkt dat de inmenging van externe partijen is doorgeschoten. Lisanne: “Ik ga met veel plezier de uitdaging aan om dit probleem constructief aan te pakken.”
Maud Maud van den Berg (20) studeert beleid & management gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maud: “Het werken aan een mooi, gezamenlijk doel via het inzetten van mijn vers opgedane kennis motiveert mij enorm. Door onze kennis te bundelen, kunnen wij een steentje bijdragen aan het terugvinden van de balans in de zorg.”
Olga Olga Pijpers (21) rondde deze zomer haar bachelor geneeskunde in Groningen af. Tijdens haar stages en ander werk in de zorg merkte ze dat zorgverleners veel bezig zijn met administratieve taken die ten koste kan gaan van het plezier in hun werk. Olga: “Met de denktank hoop ik een bijdrage te leveren aan een systeem waarin zorgverleners met plezier met de patiënt bezig kunnen zijn, zonder belast te worden door overdadige administratieve lasten.”
Reijer Reijer Lomans (25) studeerde sociale wetenschappen en conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in de interactie tussen betrokkenen in complexe, maatschappelijke vraagstukken. Reijer: “De administratiedruk in het zorgsysteem raakt de kern van onze zorg: de kwalitatieve en persoonlijke relatie tussen zorgverlener en patiënt. Hoog tijd voor een denktank die de zorg (ont)regelt.”
Rik Rik Maassen (26) studeerde filosofie en argumentatietheorie. Met behulp van de methodiek van De Argumentenfabriek en de ervaringen van zorgprofessionals, wil hij met de denktank duidelijk maken wat al die regelgeving nu eigenlijk oplevert. Rik: “We mogen uitermate trots zijn op het Nederlandse zorgstelsel, maar er is altijd ruimte voor verbetering.”
Ruben Ruben Korte (25) is gezondheidswetenschapper. Door werkervaring (huisartsenpraktijk, ouderenwerk) en stage (St. Antonius ziekenhuis) kent hij ook de uitvoerende kant. Een brede basis om te werken aan betere zorg. Ruben: “Ik ga deze invalshoeken gebruiken om te werken aan betere zorg.”
Thomas
Thomas Bakker (29) is opgeleid als bestuurs- en organisatiewetenschapper en heeft geleerd maatschappelijke problemen te analyseren. Na zijn studietijd raakte hij als adviseur subsidies verstrikt in Europese regels wat hem extra motiveerde om regels te schrappen. Thomas: “Wederzijds vertrouwen werkt veel beter, ook in de zorg. Als zoon van een arts en een zorgmanager heb ik dat van héél dichtbij gezien.”
Tim Tim Timmermans (21) studeerde bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de Wageningen University. Tim: “In de zorg hebben wij het relatief goed voor elkaar, toch hoor ik regelmatig verhalen over regels die remmend werken. Zorgvragers en -aanbieders zijn toe aan echte verbeteringen. Vragen stellen, luisteren en innovatief denken is mijn aanpak. Ik haal voldoening uit het helpen herstellen van vertrouwen.”

De Argumentenfabriek begeleidt de denktank

De Argumentenfabriek helpt mensen en organisaties helder na te denken over complexe vraagstukken door het visualiseren van informatie. Hun missie: ‘helder denken voor een betere toekomst’.
Argumentenfabriek
Begeleiders Even voorstellen...
Kees Kraaijeveld is filosoof, psycholoog en publicist. Als medeoprichter en directeur van de Argumentenfabriek heeft Kees talloze denkopdrachten begeleid en instrumentarium ontwikkeld voor gestructureerde en geïnspireerde denksessies.
Suzanne Weusten is psycholoog en oprichter van De Denkacademie, het opleidingsinstituut van De Argumentenfabriek. Ze was daarvoor 25 jaar werkzaam als journalist, onder andere als hoofdredacteur van Psychologie Magazine en lid van de hoofdredactie van de Volkskrant. Suzanne was vier jaar bestuurslid van de Nationale Denktank. Ze verzorgt de trainingen en zal de denktankleden alle kneepjes bijbrengen van helder en gestructureerd denken.
Gertrude van Driesten is gezondheidswetenschapper en master of public health. Als senior zorg begeleidt zij opdrachtgevers in het helder nadenken over uiteenlopende gezondheidszorgvraagstukken. Gertrude is vanuit De Argumentenfabriek projectleider voor de denktank en eerste aanspreekpunt voor de leden van de denktank.
Marit Marit Lüschen is Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Hiervoor werkte ze bij de Kafkabrigade waar ze zich bezighield met het bestrijden van onnodige bureaucratie bij de overheid. Marit is bestuurslid bij FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren. Marit begeleidt de denktankleden bij hun onderzoek.
Ingrid Ingrid Doude van Troostwijk is Kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Ze heeft ruime ervaring met het begeleiden en structureren van ingewikkelde vraagstukken. Ze schreef mee aan het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ en ontwikkelde verschillende keuzehulpen voor patiënten. Ingrid begeleidt de denktankleden bij hun onderzoek.


logo Het Roer Moet Om
Breed gesteund actiecomité met als kernpunten: gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en verzekeraar, samenhang door samenwerking, meer vertrouwen in de zorgverlener als professional en minder bureaucratie.


in samenwerking met:


Logo VvAA
Ledenorganisatie en dienstverlener voor 120.000 zorgprofessionals in Nederland.