Geen overbodige bureaucratie in de zorg

Gemiddeld is een zorgverlener 40% per week kwijt aan administratie. Tijd die ten koste gaat van de patiënt. Dat is frustrerend, helemaal als administratie als onzinnig wordt ervaren. De beweging (Ont)Regel de Zorg wil de zorg ontdoen van overbodige bureaucratie. Op ordz.nl leest u alles over recente schrapacties en nieuwe initiatieven binnen uw sector. 

Laatste nieuws op ordz.nl

(Ont)Regel de Zorg

Het doel

De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie. Dat is het doel van de beweging (Ont)Regel de Zorg. Zo ontstaat er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA startten deze beweging, waarna het complete zorgveld de handen ineensloeg. 

Belangrijke momenten:

2018: Schrappunten
Medisch specialisten, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en psychiaters stelden begin 2018 in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders hun eigen schrappunten op.
2018: Overhandiging
In maart 2018 nam minister Bruins voor Medische Zorg 62 schrappunten in ontvangst. De overhandiging ging gepaard met de oproep aan het kabinet om de tijd die zorgverleners aan administratie besteden te halveren.
2018: Actieplan ORDZ
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de meeste van onderstaande 62 schrappunten op in het actieplan (Ont)Regel de Zorg. De actuele status van de actiepunten uit dit plan is in te zien op ordz.nl.
Nu: voortgang ORDZ
De regiegroep (Ont)Regel de Zorg jaagt de uitvoering van het actieplan (Ont)Regel de Zorg verder aan. VvAA monitort de voortgang en resultaten van (Ont)Regel de Zorg in de dagelijkse praktijk, samen met beroepsorganisaties.


Twee volle werkdagen aan administratie

Feiten, cijfers, hulpmiddelen

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht van 1 augustus tot 18 november 2017 in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Onderzocht is:

  • Op welk moment van de dag een zorgprofessional bezig is met administratie
  • Hoe lang die administratie duurt
  • Voor wie de zorgprofessional de administratie denkt te doen
  • De reden dat de zorgprofessional de administratie doet
Op basis van deze informatie ontstond per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional. Ook ontwikkelde de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden.

Administratie in de zorg

  • Kost circa 40% aan werktijd
  • Levert veel frustratie op
  • Wordt lang niet altijd als nuttig ervaren
  • Stijgt qua volume door voortdurende stapeling van taken
  • Laat zich volgens zorgverleners niet gemakkelijk terugdringen

Lees meer >

Minister Bruno Bruins | VvAA

Bruno Bruins

Minister voor Medische Zorg en Sport

“Zorg leveren én ontvangen zonder kopregels over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar!”

scroll verder