Zorgverlener overhandigt VWS schrappunten 

Zorgverleners overhandigden 27 maart ruim 60 schrappunten aan minister Bruins voor Medische Zorg. Bekijk per beroepsgroep de schrappunten en de bijbehorende actoren en acties. 

Schrappunten per beroepsgroep

(Ont)Regel de Zorg

62 Schrappunten overhandigd

Foto's overhandiging schrappunten aan minister Bruins

Direct verschil maken voor patiënt en zorgverlener. Met dat doel stelden medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Dat deden ze tijdens schrap- en verbetersessies in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Overhandiging schrappunten aan minister BruinsVvAA dankt zorgverleners

Na de overhandiging van de 62 ‘schrappunten’ aan minister Bruins voor Medische Zorg deden zij namens 200.000 zorgprofessionals en hun beroepsorganisaties de dringende oproep (pdf) aan het kabinet om de 40% van de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minimaal te halveren. 
 
Intussen zijn er verdere ontwikkelingen. Zo geeft het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) aan bereid te zijn tot aanpassing van de accreditatie om de administratieve lasten van zorgprofessionals verder terug te brengen. 
 
Volg alle ontwikkelingen via #OntRegelDeZorg en @OntRegelDeZorg

Video: de schrapsessies

(Ont)Regel de Zorg is een initiatief van:
 
hrmo  logo vvaa 

en wordt gesteund door 

Logo FMS vwsvws

Bekijk de schrappunten van zorgprofessionals

Bekijk alle schrappunten op een rij (pdf), de overstijgende schrappunten (pdf) of klik door naar de schrappunten en werkdruk per beroepsgroep. 

oproep2
Meer dan 200.000 zorgverleners en hun beroepsorganisaties doen een dringende oproep
aan alle stakeholders in de zorg: roep de toenemende regeldruk een halt toe.
> Lees de hele oproep (pdf)

Twee volle werkdagen aan administratie voor zorgprofessionals 

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht van 1 augustus tot 18 november 2017 in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden

Daarbij is onderzocht:
 • Op welk moment van de dag een zorgprofessional bezig is met administratie.
 • Hoe lang die administratie duurt.
 • Voor wie de zorgprofessional de administratie denkt te doen.
 • De reden dat de zorgprofessional de administratie doet. 

  Op basis van deze informatie ontstond per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional.

  Ook ontwikkelde de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden.

Administratie in de zorg...


 1. kost circa 40% aan werktijd 
 2. levert veel frustratie op
 3. wordt lang niet altijd als nuttig ervaren
 4. stijgt qua volume door voortdurende stapeling van taken
 5. laat zich volgens zorgverleners niet gemakkelijk terugdringen. Lees meer 
“Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar!”

Bruno Bruins – Minister voor Medische Zorg en Sport


Administratielast medisch specialisten: 40% van werktijd

Beroepsvereniging Federatie Medisch Specialisten en VvAA onderzochten onder ruim 3.000 medisch specialisten hoe zij de zorgadministratie ervaren. In een gemiddelde werkweek in het ziekenhuis besteden medisch specialisten 40 procent van hun tijd aan administratieve handelingen. Teveel, vindt 61 procent. Ruim 90 procent geeft aan dat dit ten koste gaat van het werkplezier. Daarnaast ervaren medisch specialisten en aios slechts 36 procent van de zorgadministratie als zinnig. Als meest onzinnig noemen ze handelingen voor kwaliteitskeurmerken en ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen. Download de onderzoeksresultaten.

Bekijk de onderzoeksresultaten in deze video:

Bureaucratie en verantwoording volgens RVS

"De verantwoordingslast is als een sluier over de verantwoordelijkheid van professionals heen gelegd," zegt Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS adviseert de regering en parlement op het brede terrein van volksgezondheid en samenleving en introduceerde dit voorjaar de Zorgagenda. Een van de belangrijke pijlers: verantwoording afleggen in dienst van verantwoordelijkheid. In een raadpleging in de zomer van 2017 zijn over die verantwoordingslast allerlei suggesties gedaan. 

"Verantwoording afleggen is een doel op zich geworden. Niet alleen belemmert dat zorgverleners in het nemen van hun verantwoordelijkheid; het versterkt ook een onderliggende cultuur van wantrouwen. En wantrouwen gaat ten koste van zelfvertrouwen, beroepstrots en werkplezier.”
 

Pauline Meurs, voorzitter RVS

Het zorgveld in actie

Schrappen en verbeteren: het kan en moet nu, zeggen hoofdrolspelers uit het zorgveld. Op 18 november 2017 vond de eerste werksessie van (Ont)Regel de Zorg plaats: schrappen én verbeteren. Bekijk hier de video van deze dag, mediaberichten over (Ont)Regel de Zorg en statements van betrokkenen. 

Blijf op de hoogte

Volg de laatste ontwikkelingen op Facebook en Twitter: 

(Ont)Regelt u mee?

Als collectief van en voor 120.000 zorgprofessionals kunnen we uw stem blijvend laten horen. Bedankt leden! Ook lid worden van VvAA? 

FacebookOntRegelDeZorg
scroll verder