Geen overbodige bureaucratie in de zorg

De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie. Dat is het doel van de beweging (Ont)Regel de Zorg. Zo ontstaat er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA startten deze beweging, waarna het complete zorgveld de handen ineensloeg. 


(Ont)Regel de Zorg

40% per week kwijt aan administratie

Gemiddeld is een zorgverlener minimaal 40% van de werktijd kwijt aan administratie. Tijd die niet kan worden besteed aan de patiënt. 
Dat is veel, en (extra) frustrerend wanneer administratie als onzinnig wordt ervaren. Bijvoorbeeld omdat informatie dubbel moet worden ingevuld, of omdat het doel niet duidelijk is. 

Zorgveld slaat handen ineen:Twee volle werkdagen aan administratie

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht van 1 augustus tot 18 november 2017 in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Onderzocht is:

  • Op welk moment van de dag een zorgprofessional bezig is met administratie
  • Hoe lang die administratie duurt
  • Voor wie de zorgprofessional de administratie denkt te doen
  • De reden dat de zorgprofessional de administratie doet
Op basis van deze informatie ontstond per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional. Ook ontwikkelde de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden.

Administratie in de zorg

  • Kost circa 40% aan werktijd
  • Levert veel frustratie op
  • Wordt lang niet altijd als nuttig ervaren
  • Stijgt qua volume door voortdurende stapeling van taken
  • Laat zich volgens zorgverleners niet gemakkelijk terugdringen

Lees meer >

Bruno Bruins

Minister voor Medische Zorg en Sport

“Zorg leveren én ontvangen zonder kopregels over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar!”

scroll verder