Zorg start zelf met radicaal regels schrappen

Zorgprofessionals besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Die tijd gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Dat kan en moet nú anders, vinden (hoofdrol)spelers in de zorg, inclusief minister Bruins van Medische zorg. Zij zetten tijdens de eerste schrapconferentie op 18 november 2017 de eerste stappen. 

Vijf stappen naar schrappen

(Ont)Regel de Zorg

Twee volle werkdagen aan administratie voor zorgprofessionals 

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht van 1 augustus tot 18 november 2017 in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden

Daarbij is onderzocht:
 • Op welk moment van de dag een zorgprofessional bezig is met administratie
 • Hoe lang die administratie duurt.
 • Voor wie de zorgprofessional de administratie denkt te doen.
 • De reden dat de zorgprofessional de administratie doet. 

  Op basis van deze informatie ontstond per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional.

  Ook ontwikkelde de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart, die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden. 

Lees per onderzochte beroepsgroep de uitkomsten: 
“Zorg leveren én ontvangen zonder kopzorgen over onnodige regeltjes. Dat is goed voor zorgverleners én patiënten. Samen de papierberg te lijf, merkbaar!”

Bruno Bruins – Minister voor Medische Zorg en Sport


Administratie in de zorg...


 1. kost circa 40% aan werktijd 
 2. levert veel frustratie op
 3. wordt lang niet altijd als nuttig ervaren
 4. stijgt qua volume door voortdurende stapeling van taken
 5. laat zich volgens zorgverleners niet gemakkelijk terugdringen. Lees meer 

Administratielast medisch specialisten: 40% van werktijd

Beroepsvereniging Federatie Medisch Specialisten en VvAA onderzochten onder ruim 3.000 medisch specialisten hoe zij de zorgadministratie ervaren. In een gemiddelde werkweek in het ziekenhuis besteden medisch specialisten 40 procent van hun tijd aan administratieve handelingen. Teveel, vindt 61 procent. Ruim 90 procent geeft aan dat dit ten koste gaat van het werkplezier. Daarnaast ervaren medisch specialisten en aios slechts 36 procent van de zorgadministratie als zinnig. Als meest onzinnig noemen ze handelingen voor kwaliteitskeurmerken en ziekenhuisbrede kwaliteitssystemen. Download de onderzoeksresultaten.

Bekijk de onderzoeksresultaten in deze video:

Bureaucratie en verantwoording volgens RVS

"De verantwoordingslast is als een sluier over de verantwoordelijkheid van professionals heen gelegd," zegt Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS adviseert de regering en parlement op het brede terrein van volksgezondheid en samenleving en introduceerde dit voorjaar de Zorgagenda. Een van de belangrijke pijlers: verantwoording afleggen in dienst van verantwoordelijkheid. In een raadpleging deze zomer zijn over die verantwoordingslast allerlei suggesties gedaan. 

"Verantwoording afleggen is een doel op zich geworden. Niet alleen belemmert dat zorgverleners in het nemen van hun verantwoordelijkheid; het versterkt ook een onderliggende cultuur van wantrouwen. En wantrouwen gaat ten koste van zelfvertrouwen, beroepstrots en werkplezier.”
 

Pauline Meurs, voorzitter RVS

Het zorgveld in actie

Schrappen en verbeteren: het kan en moet nu, zeggen hoofdrolspelers uit het zorgveld:


(Ont)Regelt u mee?

Als collectief van en voor 120.000 zorgprofessionals kunnen we uw stem blijvend laten horen. Bedankt leden! Ook lid worden van VvAA? 

FacebookOntRegelDeZorg
scroll verder