Inloggen

IFMS in de vakgroep

'IFMS in de vakgroep' staat voor effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS die per 1 januari 2020 ingaan.

IFMS in de vakgroep

Over IFMS in de vakgroep


Onze visie is dat effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven, ondersteund door feedback uit de werkomgeving (multisource), cruciaal is voor goede patiëntenzorg. Daarom organiseren wij IFMS in de vakgroep. Het op directe wijze elkaar feedback geven onder externe professionele begeleiding vinden we niet terug in de bilaterale systematiek van de Federatie Medisch Specialisten.

In andere methoden, zoals intervisie, wordt wel met elkaar gesproken over casuïstiek maar ontbreekt de feedback uit de werkomgeving. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS die per 1 januari 2020 ingaan

Met IFMS in de vakgroep...

  • geven collega’s elkaar direct feedback over hun professioneel handelen;
  • is 360 graden feedback uit de directe werkomgeving aanleiding tot het inzetten van verbeteracties in die werkomgeving;
  • staat het gesprek tussen de specialisten centraal;
  • wordt effectief met de tijd van alle betrokkenen omgegaan;
  • wordt in de vakgroep onderlinge betrokkenheid en vertrouwen gecreëerd;
  • ontstaan persoonlijke en vakgroep gerichte actiepunten vanuit een gezamenlijke ambitie;
  • worden gesprekken logistiek efficiënter;
  • wordt iedere vorm van bureaucratie vermeden;
  • wordt geen voorbereiding van de vakgroep zelf gevraagd.

Wij helpen u graag

Stuur ons uw bericht voor meer informatie of een adviesgesprek.

Wie zijn wij?

Annette van Ginkel
Ruim een decennium verbonden met de leden van VvAA als coach in de praktijken en vakgroepen. Haar aanpak is positief verbindend, opbouwend én scherp. Zij heeft haar achtergrond  in Strategische Communicatie met bijna 30 jaar ervaring als consultant, manager en adviseur. 
Antoinette_Niessen
Antoinette Niessen

Als praktiserend oogarts is Antoinette Niessen een ervaringsdeskundige. Zij heeft de leergang management voor medici (Tranzo) gevolgd, is gecertificeerd coach en kent de dynamiek in ziekenhuizen (perifeer en academisch) en tussen de medici. Zij kent ook IFMS, zowel de vakgroep als ook het bilaterale IFMS.

Gerard_Lentz
Gérard Lentz

Gérard heeft een bedrijfskundige achtergrond (Nyenrode) en ruime ervaring in het faciliteren van IFMS in de Vakgroep gesprekken. Hij begeleidt maatschappen, is coach voor het bestuur en voor de individuele specialisten in hun werk.

Martine_Timmermans
Martine Timmermans

Martine heeft een personeelsachtergrond. Zij heeft altijd interesse gehad in de ontwikkeling van mensen in relatie tot hun loopbaan. Sinds 2008 heeft zij haar focus verlegd van het personeelswerk naar het coachen en trainen van individuen en groepen.

Leo_Oosterom
Leo Oosterom

Hij is de grondlegger en initiatiefnemer van IFMS in de Vakgroep. Van huis uit gedragsdeskundige gespecialiseerd in groepsdynamische processen, is Leo Oosterom sinds 1987 actief in het adviseren en begeleiden van medisch specialisten en leidinggevenden in de medische sector.

Klanten en resultaten

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

“Het vakgroep IFMS biedt een kort, krachtig en toetsbaar traject waarbij het functioneren van de medisch specialist als individu en als lid van de vakgroep onder loep wordt genomen.”

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

“De opkomst van de individuele stafleden was 100 procent. De methode is aansluitend breed geëvalueerd met overwegend positieve respons. Inmiddels zijn we aan de derde ronde gestart. Ongeveer 40% van de vakgroepen werkt nu met alleen 2 interne begeleiders.”

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

“De evaluatie was over het algemeen heel positief; de gesprekken werden als zinvol beoordeeld voor professioneel handelen. Met name het feedback krijgen binnen de vakgroep werd daarbij genoemd, evenals de aanwezigheid van een professionele gespreksleider.”

Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht

“De hele medische staf is enthousiast over deze wijze van collegiale toetsing. De gesprekken hebben resultaat opgeleverd op het niveau van de individuele arts, de vakgroep en de organisatie.”

Sein, Heemstede

“De gesprekken zijn als zeer zinvol en inspirerend ervaren. De aanwezigen denken dat dit groepsmodel zinvoller is dan IFMS in bilaterale overleggen waar verbeterpunten voor de groep, waarin een individu functioneert, niet snel duidelijk worden voor de hele vakgroep en derhalve niet als een gezamenlijke gedragen verantwoordelijkheid kunnen worden opgepakt.”

Pathologie Friesland

Hedendaagse geneeskunde is vooral teamwork; tussen vakgroepen en binnen vakgroepen (overdragen, doorverwijzen); Pathologie Friesland heeft met veel succes deze route kunnen volgen m.b.v. de methode Oosterom. Het alternatief was 2 – 3 jaar investeren in vakgroep ontwikkeling en hierna starten met IFMS. Wij hebben dit proces IFMS-plus genoemd. 

Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

Eind 2011 werd besloten over te gaan op groeps-IFMS. Binnen een half jaar had 95% van de medisch specialisten deelgenomen aan een IFMS gesprek onder leiding van een externe en interne begeleider. De groeps-IFMSgesprekken werden zeer positief beoordeeld, vooral omdat er voor het eerst openlijk in de vakgroep over ieders functioneren gesproken werd. Het plan is om om het jaar met iedere vakgroep het volledige IFMS traject – met informatie van derden – te doorlopen. 

Zorgsaam, Terneuzen

Ruim 90 specialisten hebben – binnen een jaar – een gesprek gehad. Dikwijls werden al bekende zaken nu meer open met elkaar besproken. Bij een aantal vakgroepen kwamen onverwachte zaken naar boven. Een voordeel van een gesprek met de hele vakgroep is, dat de collega’s elkaar kunnen helpen en stimuleren bij het oppakken van verbeterpunten. Je moet wel bereid zijn serieus tijd in elkaar te investeren voor de gesprekken.

Publicaties

Publicatie IFMS: Groepsmodel functioneringsgesprek werkt beter
Auteur: L.L. Oosterom
Korte omschrijving: Specialisten die hun functioneren bespreken in een groepsgesprek steken daar meer van op dan in een een-op-eengesprek. Het biedt bovendien praktische en organisatorische voordelen.
Publicatie IFMS: ‘Zelfevaluatie met z’n allen’
Auteurs: L.L. Oosterom in samenwerking met S.C.J. van Hoof, radioloog, C. Jansen, uroloog, M.A.W.Fabius, kno-arts, J. Pasma, medischpsycholoog, J.H. Strijbos,longarts. Allen werkzaam in het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten en lid van de IFMS commissie.

Korte omschrijving: Zoals de naam al zegt, is Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) in principe een persoonlijke aangelegenheid. Artsen uit Drachten hebben hun sterktes en zwaktes echter geëvalueerd in aanwezigheid van alle vakgroepleden.