Inloggen

IFMS in de vakgroep

'IFMS in de vakgroep' staat voor effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS.

IFMS in de vakgroep

Over IFMS in de vakgroep

Onze visie is dat effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven, ondersteund door feedback uit de werkomgeving (multisource), cruciaal is voor goede patiëntenzorg. Daarom organiseren wij IFMS in de vakgroep. Het op directe wijze elkaar feedback geven onder externe professionele begeleiding vinden we niet terug in de bilaterale systematiek van de Federatie Medisch Specialisten.

In andere methoden, zoals intervisie, wordt wel met elkaar gesproken over casuïstiek maar ontbreekt de feedback uit de werkomgeving. IFMS in de vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Federatie Medisch Specialisten, IGJ en NIAZ worden gesteld en aan de herregistratieregels van het CGS die per 1 januari 2020 ingaan.

Met IFMS in de vakgroep...

  • geven collega’s elkaar direct feedback over hun professioneel handelen;
  • is 360 graden feedback uit de directe werkomgeving aanleiding tot het inzetten van verbeteracties in die werkomgeving;
  • staat het gesprek tussen de specialisten centraal;
  • wordt effectief met de tijd van alle betrokkenen omgegaan;
  • wordt in de vakgroep onderlinge betrokkenheid en vertrouwen gecreëerd;
  • ontstaan persoonlijke en vakgroep gerichte actiepunten vanuit een gezamenlijke ambitie;
  • worden gesprekken logistiek efficiënter;
  • wordt iedere vorm van bureaucratie vermeden;
  • wordt geen voorbereiding van de vakgroep zelf gevraagd.

Wij helpen u graag

Wij staan voor u klaar. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur of stuur ons een e-mail.

Wie zijn wij?

Annette van Ginkel


Ruim een decennium is Annette verbonden met de leden van VvAA als (team)coach in de praktijken en vakgroepen. Haar aanpak is positief verbindend, opbouwend én scherp. Tijdens de IFMS-sessie ontstaat een open gesprek waarbij iedere specialist aandacht krijgt voor haar of zijn krachtige en ontwikkelpunten. Waarbij we altijd kijken naar wat werkt in de vakgroep binnen de context van het ziekenhuis. Zij heeft haar achtergrond in strategische communicatie met bijna 30 jaar ervaring als consultant, manager en adviseur.
Paulien Schwencke | VvAA

Paulien Schwencke


Een zeer ervaren coach en procesbegeleider met een directe, verbindende en zorgvuldige stijl. Zij begeleidt team- en persoonlijke leerprocessen op pragmatische wijze. Bewustwording en reflectie, herstel of verkrijgen van vertrouwen, duurzame inzetbaarheid en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal. Tijdens IFMS-sessies, individueel of in de vakgroep, ondersteunt zij bij de praktische vertaling van de ontwikkelpunten naar de praktijk.
Antoinette_Niessen

Antoinette Niessen


Als praktiserend oogarts is Antoinette Niessen een ervaringsdeskundige. Zij heeft de leergang management voor medici (Tranzo) gevolgd, is gecertificeerd coach en kent de dynamiek in ziekenhuizen (perifeer en academisch) en tussen de medici. Zij kent ook IFMS, zowel de vakgroep als ook het bilaterale IFMS.

Gerard_Lentz

Gérard Lentz


Gérard heeft een bedrijfskundige achtergrond (Nyenrode) en ruime ervaring in het faciliteren van IFMS in de Vakgroep gesprekken. Hij begeleidt maatschappen, is coach voor het bestuur en voor de individuele specialisten in hun werk.

Klanten en resultaten

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten


“Het vakgroep IFMS biedt een kort, krachtig en toetsbaar traject waarbij het functioneren van de medisch specialist als individu en als lid van de vakgroep onder loep wordt genomen.”

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven


“De opkomst van de stafleden was 100%. De methode is breed en overwegend positief geëvalueerd. We zijn met een 3e ronde gestart. Van de vakgroepen werkt nu 40% met alleen 2 interne begeleiders.”

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen


“De evaluatie was heel positief; de gesprekken werden als zinvol beoordeeld voor professioneel handelen. Vooral het feedback krijgen in de vakgroep en de professionele gespreksleider werden genoemd.”

Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht


“De hele medische staf is enthousiast over deze wijze van collegiale toetsing. De gesprekken hebben resultaat opgeleverd op het niveau van de individuele arts, de vakgroep en de organisatie.”

Sein, Heemstede


“De gesprekken zijn als zeer zinvol en inspirerend ervaren. De aanwezigen denken dat dit groepsmodel zinvoller is dan IFMS in bilaterale overleggen waar verbeterpunten voor de groep, waarin een individu functioneert, niet snel duidelijk worden voor de hele vakgroep en derhalve niet als een gezamenlijke gedragen verantwoordelijkheid kunnen worden opgepakt.”

Pathologie Friesland


"Hedendaagse geneeskunde is vooral teamwork; tussen vakgroepen en binnen vakgroepen (overdragen, doorverwijzen); Pathologie Friesland heeft met veel succes deze route kunnen volgen m.b.v. de methode Oosterom. Het alternatief was 2 tot 3 jaar investeren in vakgroep ontwikkeling en hierna starten met IFMS. Wij hebben dit proces IFMS-plus genoemd."

Maxima Medisch Centrum, Veldhoven


"Eind 2011 werd besloten over te gaan op groeps-IFMS. Binnen een half jaar had 95% van de medisch specialisten hieraan deelgenomen onder leiding van een externe en interne begeleider. De groeps-IFMS-gesprekken werden zeer positief beoordeeld, vooral omdat er voor het eerst openlijk in de vakgroep over ieders functioneren gesproken werd. Het plan is om om het jaar met iedere vakgroep het traject met informatie van derden te doorlopen."

Zorgsaam, Terneuzen


"Ruim 90 specialisten hebben binnen een jaar een gesprek gehad. Dikwijls werden al bekende zaken nu meer open met elkaar besproken. Bij een aantal vakgroepen kwamen onverwachte zaken naar boven. Een voordeel van een gesprek met de hele vakgroep is, dat de collega’s elkaar kunnen helpen en stimuleren bij het oppakken van verbeterpunten. Je moet wel bereid zijn serieus tijd in elkaar te investeren voor de gesprekken."