Toelichting algemeen

Bijlage I

Ziekteverzuimverzekering

In deze bijlage geven wij een algemene toelichting op de kenmerken van de ziekteverzuim-verzekering en de arbo- en re-integratiedienstverlening. Deze toelichting is dus niet specifiek op uw situatie toegesneden, maar bedoeld als achtergrondinformatie bij de geadviseerde verzuimoplossing.

Aan onderstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn leidend.

Arbo- en re-integratiedienstverlening

Bijlages bij uw adviesrapport

I - Toelichting verzekeringen en arbo en re-integratie II - Verplichtingen bij ziekte van uw medewerkers

Vragen? Wij helpen graag

Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen
Bekijk de servicepagina