Ontzorgen bij praktijkovername

VvAA Verzuimadvies

Wij ontzorgen u

U moet veel zaken regelen als u van plan bent om een praktijk over te dragen of over te nemen. Bij een overname neemt u ook het personeel over. Aan hun rechten en plichten mag u niets veranderen, ook niet van de medewerkers die bij de overname ziek zijn. Als nieuwe eigenaar bent u verplicht het loon van een ziek personeelslid door te betalen. Vanwege het financiële risico kan een verzuimende medewerker een praktijkoverdracht in de weg staan. Wat als een medewerker al langdurig ziek is bij de overname? Of wat als een medewerker zich vlak voor de overdracht ziek meldt?

Voorbeeld

Huisartsenpraktijk kampt met ziekte bij overname

Met het volgende voorbeeld van een huisartsenpraktijk krijgt u een indruk van de problematiek die onze verzuimadviseurs voorgelegd krijgen en wat zij kunnen doen om de praktijkoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Huisarts A werkt als waarnemer in een huisartsenpraktijk. De eigenaren gaan met pensioen en dragen de praktijk over aan de waarnemer. Er is een medewerker al wat langer ziek, maar wel aan het re-integreren. Een andere medewerker zit al tegen haar pensioen aan, maar ziet op tegen alle veranderingen en meldt zich vlak voor de overname ziek.

Voor de vroegere eigenaren houdt na de overdracht de loondoorbetalings- en re-integratieplicht op. Zij zijn immers met pensioen en geen werkgever meer. De nieuwe eigenaar probeert een verzuimverzekering af te sluiten, maar krijgt te horen dat er geen dekking is voor medewerkers die al ziek zijn. Een brandend huis wordt immers ook niet verzekerd. De nieuwe eigenaar ziet opeens allerlei problemen op zich afkomen. Hoe zorg ik dat ik een vergoeding krijg voor het salaris van de medewerker? Hoe kom ik in contact met de arbodienst? Hoe zorg ik dat de re-integratie van de medewerker doorloopt?

Gelukkig heeft VvAA met de meeste verzuimverzekeraars goede afspraken gemaakt over de overdracht van verzuimverzekeringen. In situaties zoals deze zeggen we de oude verzekering op met restitutie van teveel betaalde premie en sluiten we gelijktijdig een nieuwe verzekering met inloopdekking af. Dit kan alleen als u de verzekering één op één overneemt. Hierdoor loopt de uitkering gewoon door en neemt de arbodienst het dossier van de zieke medewerker(s) over.

Geen uitzondering

Wel dagelijkse kost

Het bovenstaande verhaal is slechts een voorbeeld, maar zeker geen uitzondering. Voor de verzuimadviseurs van VvAA is dit dagelijkse kost, hoewel elke overdracht weer anders is en er andere vragen en behoeften spelen. Is het voordeliger om de polis van uw voorganger over te nemen met alle lusten en lasten? Of is het verstandiger om met een schone lei te beginnen met nieuwe verzekeringen? Door onze kennis van de markt kunnen wij u goed adviseren door de polis van uw voorganger te scannen en te vergelijken met andere aanbieders in de markt. Wij staan klaar om u op maat met raad en daad bij te staan.

Lees ook

Rechten en plichten als medewerker zich tijdens de vakantie ziek meldt

Vragen?

Wij helpen graag. Bel of chat met één van onze medewerkers. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.30. Voor onze chat is dat tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.

Verzuimadvies
030 247 49 10
Bel ons
Verzuimadvies
verzuimadvies@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen