Inloggen

Medewerker ziek melden

VvAA verzuimadvies

Wat moet u doen bij een ziekmelding?

Uw medewerker meldt zich ziek. Na deze melding is het van belang dat u de melding goed en snel doorgeeft aan de juiste partijen. De stappen die u moet zetten zijn afhankelijk van of u de arbodienst wel of niet hebt meeverzekerd op uw verzuimpolis.

Wel arbodienst meeverzekerd op de polis

Ziekmelden
Een ziekmelding moet u binnen 48 uur invoeren op het werkgeversportaal van uw verzekeraar. Via e-mail van de verzekeraar heeft u de inlogcodes gekregen. Noteer in uw werkgeversportaal eerst de gegevens van uw medewerkers, zoals het loon en adres. Houd daarvoor de loonstroken van uw medewerkers bij de hand. Vervolgens kunt u de ziekmelding doorgeven.

Na de ziekmelding
Na de ziekmelding in het werkgeversportaal wordt de claimafdeling geïnformeerd voor de financiële afwikkeling. Zij regelen de uitkering na uw eigen risicotermijn. Ook wordt uw arbodienst op de hoogte gebracht. Binnen een aantal dagen nemen zij contact op voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Als werkgever heeft u altijd rechtstreeks contact met de arbodienst. U krijgt een verzuimteam of vaste casemanager toegewezen die u kunt bellen met vragen over de verzuimbegeleiding. 

Langdurig ziek
Is een medewerker echt langdurig ziek en na 3 maanden nog niet hersteld is, dan wordt er ook een re-integratiebureau ingeschakeld. Zij begeleiden u en de medewerker (naast uw arbodienst) met de re-integratie.

Geen arbodienst meeverzekerd op de polis

Hebt u de arbodienst niet meeverzekerd, dan moet u de ziekmelding eerst rechtstreeks aan uw arbodienst én daarna aan de verzuimverzekeraar doorgeven. Om de uitkering te ontvangen dient u maandelijks de arborapportages van de arbodienst door te sturen aan de claimafdeling van uw verzekeraar. Pas na ontvangst van deze rapportages kan de verzekeringsmaatschappij uitkeren.

VvAA verzorgt uw salarisadministratie

Verzorgen wij uw salarisadministratie en heeft u de module Ziekteverzuim-administratie? Download dan de uitleg voor meer informatie.

Verplicht verzuimprotocol
Weet u welke stappen u moet doorlopen als een medewerker ziek is? Daarvoor heeft u een verzuimprotocol nodig waarin deze stappen duidelijk staan beschreven. Heeft u geen protocol en wil u daar meer over weten? Wij adviseren u graag.

Contactgegevens van uw verzekeraar

Kijk bij uw verzeke­raar voor telefonische hulp bij het opvragen van uw inlog­gegevens of de link naar het ­portaal.
Verzekeraar Telefoon Inloggen
Nedasco/Gezond in Praktijk pakket 033 467 08 61 Xpertsuite 
Nationale Nederlanden 070 513 03 84 Meldverzuim 
Interpolis 0180 64 43 99 Verzuimdata 
a.s.r. (voorheen Amersfoortse) 030 257 86 98 Werkgeversportaal 
Goudse 0182 54 49 94 Portaal 
Aegon 070 344 50 00 Portaal 
Verzuimverzekering | VvAA

Heeft u het verzuim in de hand?

Bekijk de vijf praktische tips om uw verzuim­beleid beter onder controle te krijgen.
 

Vraag of advies?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Een e-mail sturen kan uiteraard ook.