Aanvragen

VvAA Risicoscan verloning fysiotherapie

Aanvragen risicoscan

Kosten

U ontvangt een urenindicatie met de bijbehorende kosten. Houd rekening met 1 á 2 uur met een uurtarief van € 135 voor een eerste inschatting waar u staat met de verloning. Aanvullend advies wordt met u afgestemd.

Alle bedragen zijn exclusief btw. Op alle werk­zaam­heden van VvAA zijn de Algemene voorwaarden van toe­passing.