SFDR-regelgeving en VvAA-advies

VvAA Vermogensadvies

Lijfrenteproducten met beleggen en duurzaamheid

Vanaf 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het verstrekken van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels vastgelegd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt voor aanbieders en adviseurs van onder andere lijfrenteproducten met een beleggingscomponent.

Transparant over duurzaamheid

Het doel van deze nieuwe regelgeving is het vergroten van transparantie over deze producten. De SFDR introduceert ook een nieuw classificatiesysteem voor beleggingsproducten, waardoor klanten en andere belanghebbenden de informatie over duurzaamheid met elkaar kunnen vergelijken. Dit raakt ook lijfrenteproducten waar beleggingen een rol spelen.

Dit systeem gaat uit van 3 categorieën:

  • Donkergroen
    Producten met duurzame doelstellingen (‘artikel 9’-producten). Onze partner BLG Wonen maakt in haar product gebruik van beleggingsproducten in deze klasse.
  • Lichtgroen
    Financiële producten die milieu- of sociale kenmerken bevorderen in een brede beleggingsstrategie (‘artikel 8’-producten). Onze partner Scildon maakt in haar product gebruik van beleggingsproducten in deze klasse.
  • Grijs
    Producten die duurzaamheid niet promoten (‘overige producten’). Onze partner Brand New Day maakt gebruik van beleggingsproducten in deze klasse.

Omdat VvAA adviseur is van deze producten moeten wij u bepaalde informatie verstrekken. Zo moeten wij kenbaar maken hoe wij in onze advisering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren.

We maken hierbij ook gebruik van informatie die aanbieders van deze producten met ons delen. Deze informatie wordt vervolgens met onze klanten besproken als onderdeel van het adviesgesprek. Als de aanbieders VvAA nog geen of onvoldoende informatie hebben gegeven dan blijven we ons inzetten om deze informatie alsnog te verkrijgen.

Duurzaamheidsrisico’s

VvAA houdt bij het verlenen van verzekeringsadvies met betrekking tot lijfrenteproducten met een beleggingscomponent aan haar klanten rekening met duurzaamheidsrisico's. Gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van het milieu, de maatschappij of de bedrijfsvoering (ESG kenmerken) kunnen een negatief effect hebben op uw beleggingen.

Duurzaamheidsfactoren

Voor de advisering maakt VvAA gebruik van de producten van gerenommeerde aanbieders in Nederland. VvAA gaat na of deze aanbieders de duurzaamheidsfactoren in beeld hebben gebracht. In de advisering van de relatie nemen we de duurzaamheidsfactoren mee die door de aanbieders zijn benoemd.