Advies vermogen

Uw doelen voor later realiseren

Een man en een vrouw zitten op een zwarte bank en lachen naar de laptop op hun schoot.

Om later te kunnen doen wat u nu voor ogen heeft, is tijdig inzicht in uw financiële situatie en wensen van groot belang. Wij geven u het advies dat u nodig heeft.

Vrijblijvende afspraak maken

Advies

Wij helpen u met vragen rondom uw vermogen

Bij ons staan uw wensen en dromen centraal. Dat gaat verder dan alleen vermogens­advies. U kunt rekenen op een totaal advies als onder­deel van VvAA Persoonlijke Financiële Advies­service. Daarin worden bijvoor­beeld ook uw arbeids­ongeschikt­heids- en overlijdens­risico meegenomen. Deze abonnements­dienst zorgt ervoor dat u inzicht in uw complete per­soon­lijke financiën krijgt, deze optimaliseert en vervolgens up-to-date houdt.

  • We brengen uw financiële wensen en doelen in kaart. U krijgt inzicht in wat u al heeft opgebouwd (ook met welke voorzieningen) en wat er nodig is voor de toekomst.

  • U ontvangt een persoonlijk advies waaruit blijkt welke maatregelen u kunt nemen om uw wensen voor nu en de lange termijn te realiseren.

  • Periodiek checken we of uw situatie is veranderd en aanpassingen nodig zijn.

Doelen

Wat zijn uw doelen?

  • Uw vermogen beschermen en/of laten groeien?
  • Eerder met pensioen gaan of extra pensioen opbouwen met fiscaal voordeel?
  • Sparen voor uw (klein)kinderen?
  • Uw woningschuld (versneld) af te kunnen lossen?

Lijfrente

Fiscaal voordelig vermogen voor uw pensioen opbouwen

Met een lijfrente kunt u uw pensioen met fiscaal voordeel opbouwen of aanvullen. Daarbij geldt: hoe eerder u begint, des te minder u maandelijks opzij hoeft te zetten.

Bent u zelfstandige? Lijfrente is dan vaak de enige vorm om uw pensioen fiscaal vriendelijk op te bouwen.

Uw jaarruimte berekenen

Met een aantoonbaar pensioentekort kunt u uw lijfrentepremies aftrekken van de belasting. Daarvoor moet u uw jaarruimte berekenen. Op belastingdienst.nl kunt u dat zelf doen.

Uiteraard helpt uw adviseur u ook graag met het berekenen van uw fiscale voordeel.

Duurzaamheid in VvAA Advies - SFDR regelgeving

Deze Europese regelgeving verplicht aanbieders en adviseurs van onder andere lijfrenteproducten met een beleggingscomponent om u informatie te verstrekken over hoe duurzaamheid een plek krijgt in de advisering. Wanneer u kiest voor een lijfrente met belegging dan is dit voor u relevant. Lees hoe wij hiermee omgaan.

Vermogensbeheer

Welke mogelijkheden biedt vermogensbeheer?

Als u uw vermogen uit handen wil geven, dan zijn er twee vormen van vermogensbeheer waaruit u kunt kiezen.

  • Bij individueel vermogensbeheer krijgt u persoonlijke begeleiding om uw risicoprofiel te bepalen. U heeft ook periodiek persoonlijk contact over uw situatie. Houdt u wel rekening met een wat hogere minimale inleg van bijvoorbeeld € 50.000.
  • Bij online vermogensbeheer opent u zelf een online beleggingsrekening. Er is geen of veel minder sprake van persoonlijke begeleiding. De inleg is vaak lager, denk aan bijvoorbeeld minimaal € 5.000.

Zelf beleggen

Wilt u liever zelf beleggen in aandelen van bedrijven, beleggingsfondsen of index­fondsen? Dat kan natuurlijk ook. U opent zelf via een online broker een rekening. om vervolgens zelf keuzes te maken en alle benodigde handelingen te verrichten.

Exclusief ledenvoordeel

VvAA geeft geen advies over waar of hoe u kunt beleggen. Kijk bij het ledenvoordeel of u als VvAA-lid voordeel kunt krijgen. Kies daarbij voor financieel als categorie om het actuele aanbod te zien. De door ons verstrekte informatie kunt u niet beschouwen als beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. Beleggen brengt risico’s met zich mee, lees u goed in en/of laat u goed informeren.

Opnemen van uw lijfrente

Uw lijfrente komt tot uitkering als u met pensioen gaat. Op dat moment gaat u belasting betalen over de uitgekeerde bedragen. Wilt u al eerder over uw lijfrentekapitaal beschikken, dan heeft dat fiscale gevolgen.

Veelgestelde vragen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen