Ik ben patiënt

Personenschade

Patiënt heeft een consult bij de huisarts waar zijn hartslag wordt gecontroleerd.

Uw schadeclaim

U heeft een zorgverlener aansprakelijk gesteld voor schade. Wij kunnen ons voorstellen dat het proces van een schadeclaim onbekend voor u is. Daarom vertellen wij u stap voor stap hoe wij uw claim zorgvuldig behandelen.

Snelheid afhandeling claim

Binnen 3 maanden weet u of de claim is erkend of afgewezen. In sommige gevallen duurt het iets langer, omdat bijvoor­beeld de betrokkenen het niet eens zijn over de aan­sprake­lijk­heid. Wij informeren u dan tijdig.

Wel of geen erkenning?

In deze stap doen we uitspraak over uw schadeclaim. Er zijn 2 mogelijkheden.

Niet eens?

U heeft 3 mogelijkheden als u het niet eens bent met de afwijzing.

Over VvAA en VvAA Personenschade

Wij zijn een ledenorganisatie met ruim 130.000 leden die toegang hebben tot onze integrale dienst­verlening. De beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is onder­deel van. Daarom behandelen wij de claim tegen de zorgverlener die bij ons is verzekert. Dat doen we met uiterste zorg, volgens de gedragscode GOMA. Lees meer

Gedragscode

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde.

Bent u tevreden?

Uw mening is belangrijk. Daarom ontvangt u een tevredenheidsonderzoek als wij de schade voor u hebben afgehandeld. Natuurlijk kunt u ook al eerder uw mening geven. Al uw feedback gebruiken wij om onze service aan u verder te verbeteren.

In het onderzoek houden wij rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer hierover leest u in ons privacybeleid.

Wilt u geen tevredenheidsonderzoek ontvangen of eerst meer informatie? Laat dat gerust aan uw contactpersoon weten.

Meten van klanttevredenheid door VvAA Letselschade

Belangenbehartiger

De behandeling van personenschade is soms moeilijk en vereist specifieke deskundigheid. U kunt daarvoor hulp inschakelen. Zeker wanneer u verwacht dat uw herstel langer dan drie maanden duurt, is het verstandig om dan een belangenbehartiger in te schakelen. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een advocaat of een letselschadebureau. Deze treedt namens u op en onderhoudt de contacten met alle betrokkenen, alsook met ons.

Schakelt u een belangenbehartiger in? Dan verlopen alle inhoudelijke contacten tussen u en VvAA via uw belangenbehartiger.

Downloads

Brochure "Uw schadeclaim: wat gebeurt ermee?'

Vragen?

Wij helpen graag. Bel voor hulp en advies op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail.

Personenschade
030 247 49 67
Bel ons
Personenschade
personenschade@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen