Ledenraad Vereniging VvAA

Vertegenwoordig uw beroepsgroep

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Nieuw in 2023

De VvAA Ledenraad

Als collectief van 130.000 leden, is het belangrijk te weten wat er leeft bij je achterban. Uit een ledenpeiling in 2021 bleek dat ruim twintig procent bereid is tijd vrij te maken om met ons mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Over ons beleid, over standpunten ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken en andere zaken waar VvAA zich sterk voor maakt.

Meer over de ledenraad

Uitgangspunten in het kort