Hoe behandelen wij uw schade?

Inboedel- en opstalverzekering

Schade­behandeling

Eerste aanpak

Als het mogelijk is, schakelen wij direct onze schadeherstelpartner in, bijvoorbeeld een aannemer of glaszetter. De voordelen daarvan ervaart u voornamelijk in snelheid van het herstel en gemak (geen gedoe bij het zelf zoeken naar en vakman en/of onnodig offertes opvragen).

Bevestiging van uw melding

We spannen ons maximaal in om binnen een werkdag (en bij uitzondering uiterlijk binnen drie werkdagen) te reageren op uw schademelding en geven dan direct aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door.

Hoe stellen wij de schade vast?

Wij stellen de schade in overleg met u vast. Als het nodig is, schakelen wij een onafhankelijke schade-expert in.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat onze expert heeft vastgesteld? Dan hebt u altijd recht op een second opinion door een expert. De kosten van inschakeling van de contra-expert worden altijd vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra-expert meer bedragen dan de kosten van de door ons ingeschakelde expert, zullen de extra kosten in verhouding redelijk moeten zijn. Schakel de contra-expert niet in zonder overleg met VvAA, omdat de kosten hiervan dus mogelijk niet volledig vergoed worden. Worden uw en door ons ingeschakelde schade-expert het niet eens over de schadevaststelling? Dan benoemen beide schade-experts in dit uitzonderlijke geval samen een derde schade-expert. Deze derde schade-expert brengt een onafhankelijk en bindend advies uit.

Lees meer informatie over vaststelling schade en contra-expertise (pdf).

Hoe vergoeden wij inboedel- en inventarisschade?

Vergoeding van inboedel- en inventarisschade gebeurt op basis van ouderdom en vervangingswaarde van de spullen. Houd ook rekening met eigen risico's. Van te voren stemmen we dat graag met u af, zodat er geen verrassingen zijn in de loop van de schadeafhandeling.

Hoe betalen wij uw schade?

Wij betalen de schade meestal rechtstreeks aan u. Indien een samenwerkende reparateur is ingeschakeld, kunnen wij de schade ook rechtstreeks aan de reparateur vergoeden.

Afwijzing

Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u altijd uit waarom.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen