Inloggen
Geschilleninstanties goedgekeurd door VvAA

Alle door VWS erkende geschilleninstanties die zijn goedgekeurd door VvAA op een rij.

Geschilleninstanties goedgekeurd door VvAA

SGC: Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken

Alle door VWS erkende geschillencommissies die vallen onder het bereik van de SGC voldoen aan de door VvAA gestelde kwaliteitseisen. 

 • Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, (SCAG)
 • Geschilleninstantie Osteopathie, osteopaten NRO
 • Geschillencommissie Zorg Algemeen, Doelgroep: alle zorgaanbieders
 • Geschilleninstantie LVVP
 • Geschilleninstantie Psychische en Pedagogische Zorg ( o.a. Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL,VGzP)
 • Geschilleninstantie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ NL)
 • Geschilleninstantie voor Vrijgevestigde GGZ praktijken (LVVP, NVvP, NVP)
 • Geschilleninstantie Complementaire Behandelvormen (CAM Coöperatie)
 • Geschilleninstantie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (ACTIZ , BO Geboortezorg)
 • Geschilleninstantie Zelfstandige Klinieken
Geschilleninstantie Openbare Apothekers, SKGE
Geschilleninstantie De Zorgprofessional
Geschilleninstantie Verloskunde (KNOV)
Stichting Geschilleninstantie Complementaire / Integrale Geneeskunde
Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
Stichting Klachtenregeling.nl
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg, SKGE
Geschilleninstantie DOKh: (huis)artsen
'Er is iets mis gegaan'
SoloPartners
Geschillencommissie EZa: extramurale zorgaanbieders
Geschilleninstantie Zorggeschil: zorgaanbieders op het gebied van thuiszorg, verpleging, verzorging en eerstelijnszorg
Geschillencommissie Fysiotherapie
Geschilleninstantie Paramedici
Geschilleninstantie NL Health
Geschilleninstantie Mondzorg
Klachtenportaal Zorg (KPZ)

Waaraan moet een geschilleninstantie voldoen?

VvAA verwacht dat een geschilleninstantie (GI) aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De GI dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit
  de Wkkgz.
 • De GI dient te voldoen aan het “Programma van Eisen inrichting Wkkgz-Geschilleninstanties” (PvE).
  Dit PvE is in 2016 opgesteld door organisaties van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consument-, cliënten- en patiëntenorganisaties en bevat minimumstandaarden voor de totstandkoming en inrichting van geschilleninstanties.
 • De GI dient aantoonbaar deskundig
  te zijn. Dit betekent dat de leden van een GI dienen te beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van medisch aansprakelijkheidsrecht en geschillenbeslechting.
 • De GI dient erkend te zijn door VWS.