Geschilleninstanties

Alle door VWS erkende geschilleninstanties die zijn goedgekeurd door VvAA

Overzicht geschillen­instanties

 • SGC: Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
  • Geschilleninstantie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, (SCAG)
  • Geschilleninstantie Osteopathie, osteopaten NRO
  • Geschillencommissie Zorg Algemeen, Doelgroep: alle zorgaanbieders
  • Geschilleninstantie LVVP
  • Geschilleninstantie Psychische en Pedagogische Zorg ( o.a. Federatie van psychologen,
  • psychotherapeuten en pedagogen (P3NL,VGzP)
  • Geschilleninstantie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ NL)
  • Geschilleninstantie voor Vrijgevestigde GGZ praktijken (LVVP, NVvP, NVP)
  • Geschilleninstantie Complementaire Behandelvormen (CAM Coöperatie)
  • Geschilleninstantie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (ACTIZ , BO Geboortezorg)
  • Geschilleninstantie Zelfstandige Klinieken
 • Geschilleninstantie Openbare Apothekers, SKGE
 • Geschilleninstantie De Zorgprofessional
 • Geschilleninstantie Verloskunde (KNOV)
 • Stichting Geschilleninstantie Complementaire / Integrale Geneeskunde
 • Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
 • Stichting Klachtenregeling.nl
 • Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg, SKGE
 • Geschilleninstantie DOKh: (huis)artsen
 • 'Er is iets mis gegaan'
 • SoloPartners
 • Geschillencommissie EZa: extramurale zorgaanbieders
 • Geschilleninstantie Zorggeschil: zorgaanbieders op het gebied van thuiszorg, verpleging, verzorging en eerstelijnszorg
 • Geschillencommissie Fysiotherapie
 • Geschilleninstantie Paramedici
 • Geschilleninstantie NL Health
 • Geschilleninstantie Mondzorg
 • Klachtenportaal Zorg (KPZ)

Waaraan moet een geschilleninstantie voldoen?

VvAA verwacht dat een geschilleninstantie (GI) aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De GI dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voortvloeiend uit
  de Wkkgz.
 • De GI dient te voldoen aan het “Programma van Eisen inrichting Wkkgz-Geschilleninstanties” (PvE).
  Dit PvE is in 2016 opgesteld door organisaties van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consument-, cliënten- en patiëntenorganisaties en bevat minimumstandaarden voor de totstandkoming en inrichting van geschilleninstanties.
 • De GI dient aantoonbaar deskundig
  te zijn. Dit betekent dat de leden van een GI dienen te beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van medisch aansprakelijkheidsrecht en geschillenbeslechting.
 • De GI dient erkend te zijn door VWS.
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen