Resultaten ledenpeiling Vereniging VvAA

Over de waarde van het lidmaatschap en ledenbetrokkenheid

Collega's bespreken resultaten ledenpeiling in meeting.

Luisteren is een kans op beter. Vereniging VvAA onderzocht in februari en maart 2021 welke waarde zorgverleners aan het lidmaatschap van VvAA toekennen en hoe zij betrokken zijn en willen zijn bij de vereniging. 5.737 leden vulden de online ledenpeiling in. Lees een samenvatting van de resultaten.

Ledenpeiling

Doelen ledenpeiling

De ledenpeiling vond plaats tussen 25 februari en 18 maart 2021 om inzicht te krijgen in: 

  • hoe het VvAA-lidmaatschap wordt gewaardeerd
  • welke mate het verenigingsgevoel leeft 
  • de huidige en gewenste ledenbetrokkenheid
  • hoe VvAA de ledenbetrokkenheid kan versterken

Methode

Via een oproep in de nieuwsbrief van VvAA werden leden uitgenodigd deel te nemen aan de ledenpeiling over ledenbetrokkenheid. Daarnaast ging er een directe mailing uit naar 90.000 leden. 

  • De ledenpeiling vond plaats via een online vragenlijst. 
  • De studenten gaven via een poll op Instagram hun mening. 

Response

In totaal namen 5.737 leden deel aan de peiling. Dat is een response-ratio van 6,4%. 

Waarde van het lidmaatschap

Het VvAA-lidmaatschap wordt met een 7,2 gewaardeerd. Deze positieve waardering is gestoeld op de goede dienstverlening en de (verzekerings)producten en het beeld van VvAA als een degelijke en betrouwbare organisatie. 10 Procent waardeert het lidmaatschap met een onvoldoende. Zij ervaren geen voordeel van het lidmaatschap en/of hebben een slechte ervaring met de dienstverlening van VvAA. 

Infographic: resultaten op een rij

Download de infographic

Verenigingsgevoel

Men voelt zich vooral klant en in veel mindere mate lid van VvAA. De keuze voor een lidmaatschap is vooral rationeel gedreven: men is lid om gebruik te kunnen maken van de (verzekerings)producten en diensten van VvAA. Dit is voor de meeste leden de reden dat men ooit lid is geworden en ook nu nog lid is. Studenten voelen zich relatief het vaakst lid, gepensioneerden het meeste lid en klant en de overige zorgverleners vooral klant.

Ledenbetrokkenheid

Een klein deel voelt zich persoonlijk betrokken. Een groot deel van de leden die zich niet betrokken voelen bij vereniging VvAA geeft aan hier ook geen behoefte aan te hebben. Wel vindt een meerderheid van de leden (61%) het belangrijk om onderdeel te zijn van een beroepsoverstijgend collectief van zorgverleners.

Om de ledenbetrokkenheid te vergroten adviseert men VvAA om meer persoonlijke aandacht te hebben voor leden, de voordelen van het lidmaatschap beter voor het voetlicht te brengen en te laten zien dat VvAA er is voor alle zorgverleners.

Contact en communicatie

De meerderheid van de leden wil wel geïnformeerd worden (meeweten) over actuele thema’s, beleid en belangrijke besluiten, maar heeft geen behoefte om actief  betrokken te zijn bij de vereniging. 

Een op de vijf leden zou actief betrokken willen zijn bij VvAA (meedenken, meebeslissen, meedoen). Zij willen met name betrokken worden bij het bepalen van de thema’s voor belangenbehartiging en de koers van de vereniging. Hun voorkeur gaat uit dit te doen via ledenpeilingen en online bijeenkomsten.

Over het algemeen vinden leden dat zij redelijk tot goed worden geïnformeerd. Het magazine Arts en Auto en/of de nieuwsbrief zien leden als de kanalen om hen op de hoogte houden. Bij belangrijke en relevante zaken vinden ze een persoonlijke e-mail opportuun. 

Leden zijn nagenoeg niet bekend met wie hen vertegenwoordigt binnen het bestuur van de vereniging en lijken dit ook niet heel belangrijk te vinden. Slechts een kwart van de leden geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat bestuursleden goed benaderbaar zijn.

1 op de 5 leden zou actief betrokken willen zijn bij VvAA.

Versterken van VvAA

Om het collectief van zorgverlenend Nederland te versterken, adviseren leden het volgende: 

  1. Meer inzetten op belangenbehartiging (thema’s die leden spontaan noemen zijn: regeldruk, vrije artsenkeuze, minder marktwerking).
  2. De communicatie en service richting leden verbeteren.
  3. Goed de verbinding blijven zoeken met de achterban door te luisteren en op de hoogte te blijven van wat er bij hen speelt. 
  4. Daarbij laten zien dat VvAA er is voor alle zorgverleners.

Vervolgstappen

De komende tijd buigt VvAA zich over de vraag hoe we voor zorgverleners relevant en uniek kunnen blijven als collectief en als integraal dienstverlener. Oftewel hoe we VvAA als stem en steun van en voor zorgverleners verder kunnen versterken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2021, spreken we verder met leden over de resultaten van de ledenpeiling, bestuurlijke vernieuwing en ledenparticipatie.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen