Voorwaarden VvAA-app

Voorwaarden

De VvAA-app geeft leden van de VvAA de gelegenheid om onderling bij elkaar informatie in te winnen en elkaar vragen te stellen. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving, waarbij de uitgewisselde informatie alleen zichtbaar is voor degenen die de vraag stellen en beantwoorden.

Onze verwachting is dat de App leidt tot meer verbinding tussen onze leden.

Binnen de App kunnen vragen worden gesteld op verschillende gebieden:

 • VvAA-diensten
 • studie
 • coschappen
 • carrièrepad
 • work-life balance

Van tijd tot tijd kan VvAA wijzigingen aanbrengen in de gebieden waarover informatie kan worden ingewonnen of uitgewisseld.

De App is via MijnVvAA toegankelijk voor alle leden van de VvAA. Het gebruik van de App is gratis.

Een gebruiker van de App kan in de App een openbaar profiel aanmaken. Een gebruiker van de App is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het in de App aangemaakte profiel.

In de App kan een gebruiker aangeven op welke gebieden hij of zij informatie kan verstrekken of vragen kan beantwoorden. Dat geeft een andere gebruiker vervolgens de gelegenheid om een mede-gebruiker van de App gericht te benaderen.

VvAA is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden in de via de App verstrekte informatie. VvAA is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruiken van informatie tussen gebruikers van de App. VvAA staat er niet voor in dat de informatie welke via de App wordt gedeeld geen inbreuk maakt op rechten van derden en VvAA aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

De VvAA websites zijn technisch verbonden met systemen van derden. Dit betekent dat bij het opvragen van een pagina jouw webbrowser mogelijk ook contact maakt met de systemen en cookies van die derden. VvAA is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

De App is exclusief voor leden van VvAA. Met het gebruik van de App komen we overeen dat je onze dienst niet zult gebruiken om:

 • Spam of reclame te versturen of gebruikers op te lichten.
 • Grove of onzedelijke taal te gebruiken.

En verwachten wij dat je:

 • Elkaar bedankt voor het beantwoorden van vragen.
 • Duidelijkheid biedt als je geen antwoord geeft op een vraag.

We behouden ons het recht voor om in de toekomst de voorwaarden van de App
te wijzigen. De gebruikers van de App ontvangen daarvan tijdig bericht.

Indien je doorgaat en de App gaat gebruiken, accepteer je bovengenoemde
voorwaarden inclusief onze privacyverklaring.

VvAA, 25 april 2019

Alle voordelen van de VvAA-app

 • Verbinden van leden onderling

 • Checken van je exclusieve VvAA-ledenvoordeel

 • Een marktplaats van en voor leden

 • Eenvoudig een vraag stellen aan VvAA

Download de VvAA-app

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen