Accreditatie en kwaliteit

Accreditatie

VvAA heeft een Beperkte Instellingsaccreditatie (BIA) voor bij- en nascholing op het gebied van management(organisatie), communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten onder vallen. Ook is VvAA geaccrediteerd met het Q-Keurmerk®: het keurmerk voor bij- en nascholing voor de tandheelkundige beroepsgroep. Zie de beschrijvingen van de cursussen voor de actuele status van de aanvragen en voor accreditatie bij overige beroepsverenigingen.

Kwaliteit

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze trainingen en trainers. Naast het kwaliteitskeurmerk van de beroepsorganisaties wordt het cursusprogramma periodiek getoetst door de Commissie Management in de Gezondheidszorg. Hierbij wordt de kwaliteit van de inhoud én de uitvoering van de trainingen getoetst door middel van mondelinge en schriftelijke evaluaties. U ontvangt na afronding van de training een persoonlijk certificaat als bewijs van deelname.

Vragen? Wij helpen graag

Neem voor meer informatie over opleidingen en trainingen contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur, of stuur een e-mail.

VvAA Opleidingen en Teamcoaching
030 247 43 28
Bel ons
E-mail
opleidingen@vvaa.nl