Zo werkt de zorg

Uitleg zorgstelsel, app en specials

Hoe werkt ons zorgstelsel? Wie is waarvoor verantwoordelijk, welke wetten gelden er en hoe lopen de geldstromen? Voor iedereen die in, om en met de zorg werkt, is er het platform Zó werkt de zorg, in 2015 opgericht door De Argumentenfabriek en VvAA en inmiddels ondersteund door verschillende platformpartners uit de zorg. VvAA-leden hebben via de app kosteloos toegang tot de producten van het platform.

Boeken Zó werkt de zorg

Het basisboek Zó werkt de Zorg in Nederland verstrekt overzichtelijke, eenduidige en objectieve feiten over de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast maakt het Platform verdiepende specials, over de huisartsenzorg, de ouderenzorg, de geneesmiddelenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het meest recente boek Zó werkt het Sociaal Domein.

App

De informatie uit het boek Zó werkt de zorg is ook beschikbaar als app. Open hiervoor app.zwdz.nl op uw telefoon en kies voor 'vastmaken aan startscherm/Add to Home Screen'. De app wordt regelmatig uitgebreid met de inhoud van de nieuwe boekenspecials. Voor de boekenspecials is een aparte toegangscode nodig. Als VvAA-lid krijgt u deze code gratis. Code kwijt? Neem dan contact via ledenservice@vvaa.nl.

Platformpartners

Naast VvAA en de Argumentenfabriek zijn platformpartner: NFU, ministerie van VWS, LAD, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, RIVM, Zorginstituut Nederland, Vilans, Nederlandse Zorgautoriteit, ESHPM, AAG, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, SBOH, VNG, SVB en de Nederlandse GGZ.

Boeken Zó werkt de zorg

Het boek Zó werkt de zorg in Nederland geeft inzicht in hoe het zorgstelsel op hoofdlijnen werkt. In de verdiepende boekenspecials worden de thema's verder uitgewerkt.

Boeken bestellen