Artikel

Vlucht gemist, geannuleerd of vertraagd?

  • 21 juni 2022
  • Leestijd 1 min

Naar verwachting ontstaat ook tijdens de zomer grote drukte op Schiphol (en op andere luchthavens). Onze Juridische servicedesk kreeg in de meivakantie al veel vragen over de drie meest voorkomende gevolgen van de toenmalige drukte. Wanneer en hoe kunt u aanspraak maken op vergoeding van schade als u een vlucht mist, veel vertraging oploopt, of de vlucht wordt geannuleerd? We zetten het voor u op een rij.

Vlucht gemist?

Kijk naar de datum en de oorzaak (bijvoorbeeld gebrek aan personeel Schiphol/ staking KLM-personeel). U kunt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor een 'onrechtmatige daad' (OD) en de vordering vermelden met een onderbouwing. Een OD-voorbeeldbrief vindt u op de website van het Juridisch Loket. Lever hierbij zelf het bewijs aan dat u tijdig op de luchthaven was, bijvoorbeeld via een foto van de aankomsttijd, of het bewijs van de inchecktijd op locatie. Ook is het van belang dat u uw schade specificeert met bijvoorbeeld aankoopbewijzen.

Let op: het is nog geen gegeven dat u ook daadwerkelijk recht heeft op schadevergoeding. Dit hangt van verschillende factoren af per specifiek geval, zoals de vraag: is er inderdaad onrechtmatig of onzorgvuldig gehandeld? Of was er sprake van overmacht en strekt de geschonden norm wel tot bescherming van passagiers? De vraag is hoe de rechtspraak hierover oordeelt en wat Schiphol doet. De verschillende belangenverenigingen voor passagiers pakken een vordering van een individu tegen een luchthaven niet altijd op, maar geven wel aan dat Schiphol aansprakelijk stellen niet eenvoudig zal zijn, omdat u als klant derde partij bent.

U kunt als eerste stap zelf de luchthaven aanschrijven, zoals hierboven beschreven. Met een aansprakelijkstelling is voor Schiphol in ieder geval duidelijk dat er een claim bestaat. Daarmee voorkomt u ook dat de wederpartij kan stellen dat niet is voldaan aan de klachtplicht.

Vlucht geannuleerd?

Als uw luchtvaartmaatschappij de vlucht vanwege de drukte annuleerde en u geen vervangende tickets aanbood, kunt u een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij voor restitutie van de tickets. Voor aanvullende schade is het mogelijk een standaardvergoeding vanuit de Richtlijn 2004/261 aan te vragen met daarnaast een optie voor aanvullende schadevergoeding. Denk aan extra kosten voor verzorging, verblijf, of gemiste vakantiedagen.

Vlucht vertraagd?

Wanneer uw vlucht met meer dan drie uur is vertraagd vanwege de drukte, kunt u een claim bij de luchtvaartmaatschappij indienen op grond van de Richtlijn (ook voor specifieke aanvullende schade indien het geval).

Meer informatie

Komt u er niet uit na aansprakelijkstelling van de juiste partij en heeft u bijvoorbeeld na een maand nog geen reactie gekregen? Dan kunt u via onze Juridische servicedesk een zaak aanmelden.

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
  • 7 september 2023
  • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?