Nieuwsbericht

Extra Algemene Ledenvergadering 14 maart 2023: benoemen van leden voor de eerste VvAA ledenraad

  • 19 januari 2023
  • Leestijd 1 min

Op dinsdag 14 maart 2023 vindt er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Vereniging VvAA. Deze extra ALV is een vervolg op de besluitvorming in 2022 voor het instellen van een ledenraad. Er zijn meer dan voldoende aanmeldingen en deze zijn goed verdeeld over de verschillende ledengroepen. Dit betekent dat er een ledenraad samengesteld kan worden uit het totaal aan reacties. De kiescommissie voert de komende tijd gesprekken met de kandidaten die aan de criteria voldoen en stelt vervolgens een kieslijst op. Per vacature wordt er één lid voorgedragen. De kieslijst met de voordracht van de ledenraad wordt ter beschikking gesteld aan de ALV. De ALV benoemt de kandidaten voor de verschillende vacatures.

Foto van groep mensen in VvAA-gebouw

Instellen ledenraad

In de extra ledenvergadering van 22 juni 2022 zijn de aanwezige leden o.a. akkoord gegaan met het principe van het instellen van een Ledenraad. De volgende stappen waren het opnemen van dit orgaan in de statuten en het vaststellen van een ledenraadsreglement. Beide documenten stonden op 11 oktober 2022 besluitvormend op de ALV-agenda. De aanwezige leden zijn toen akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de ledenraad. Daardoor was het mogelijk om leden te gaan werven waarmee we dit nieuwe orgaan nu kunnen gaan inrichten. U kunt de notulen van de ALV van 11 oktober hier lezen.

Aanmelden ALV en aandragen agendapunten

We heten u van harte welkom bij de komende ledenvergadering. U kunt zich tot en met 6 maart 2023 aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Ook kunt u zelf suggesties voor agendapunten aandragen. Dat kan door uiterlijk 28 februari een mail te sturen naar bestuur@vvaa.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in Utrecht bij te wonen, dan is het ook mogelijk om online deel te nemen. 

Aanmelden

Alle VvAA-leden zijn van harte uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. 

Meer informatie en aanmelden

Meer lezen?

Miranda Hendriks - Lid hoofddirectie CFRO bij VvAAOver VvAA
Over VvAA
16 januari 2023
  • 16 januari 2023
  • Leestijd 1 min

Miranda Hendriks toegetreden tot Raad van Toezicht Ziekenhuis St Jansdal

Miranda Hendriks is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Zij maakt deel uit het Audit en Risk Committee (ARC).