Blog

Sterke daling aantal tuchtklachten over zorgprofessionals in 2022

12 juli 2023
Leestijd 3 min

Met de zomervakantie voor de deur zijn de jaarcijfers (2022) van verschillende instanties beschikbaar over klachten tegen zorgprofessionals. Opvallend is met name de grote daling van het aantal tuchtklachten bij de regionale tuchtcolleges. Waar gaan deze klachten over? En hoe zit het met de jaarcijfers van andere instanties over klachten en de schadeclaims?

Voorzittershamer rechter

Bij de regionale tuchtcolleges is al sinds 2019 sprake van een daling van het aantal klachten. In 2022 werden er minder dan 1000 tuchtklachten ingediend, waar dat er in 2018 bijvoorbeeld nog 1780 waren.

Waar gaan de tuchtklachten over?

De meeste tuchtklachten gingen over onjuiste behandeling of verkeerde diagnose. Het grootste deel van de klachten was gericht tegen artsen waarbij de psychiaters (in relatieve zin) het vaakst een klacht ontvingen, op de voet gevolgd door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Van de in totaal 924 ingediende klachten waren 64 klachten gericht tegen tandartsen. Onduidelijk is (nog) wat de oorzaak van de daling van het aantal tuchtklachten is. Goed nieuws is in ieder geval dat de kans op een tuchtklacht voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals kleiner lijkt te zijn geworden.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

De jaarcijfers van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) laten een lichte stijging van het aantal klachten zien. Waar in 2021 1599 klachten werden ingediend, waren dat er afgelopen jaar 1680. Het grootste deel daarvan betrof het medisch-professioneel handelen van de huisarts. De meeste klachten werden (al dan niet met hulp van de klachtenfunctionaris) opgelost.

Een deel van de onopgeloste klachten werden aan de geschillencommissie van de SKGE voorgelegd. Die commissie kreeg in 2022 89 voorgelegd ten opzichte van 107 in 2021. In 24 van de geschillen werd naast een oordeel over het handelen van de huisarts ook schadevergoeding gevorderd, welk verzoek slechts in 2 gevallen (gedeeltelijk) werd toegekend.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

De jaarcijfers van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) over 2022 laten een lichte toename van het aantal ingediende geschillen zien. In 2022 werden 59 geschillen (ten opzichte van 55 in 2021) aan de geschillencommissie voorgelegd die met name gingen over het vermeend onjuist technisch-professioneel handelen van de mondzorgverlener.

In 58 van de geschillen werd naast een oordeel over het handelen van de tandarts ook een verzoek tot schadevergoeding ingediend. Slechts aan 7 klagers werd de gevraagde schadevergoeding ook geheel toegekend. Aan 5 klagers werd, ondanks het feit dat de klacht (deels) gegrond werd geacht, geen schadevergoeding toegekend omdat het causaal verband tussen de geleden schade en het klachtwaardige handelen ontbrak. Aan de overige klagers die (deels) in het gelijk werden gesteld, werd een schadevergoeding toegekend die (beduidend) lager was dan de claim.

Andere geschillencommissies

De jaarcijfers van enkele andere geschillencommissies laten geen (grote) stijging zien van het aantal behandelde zaken in 2022:

  • De geschillencommissie Zorg Algemeen: 75 zaken ten opzichte van 82 zaken in 2021.
  • De geschillencommissie Ziekenhuizen: 188 zaken ten opzichte van 196 in 2021.

Minder claims tegen huisartsen, maar wel hogere bedragen

Het aantal ingediende claims nam in 2022 af. In 2022 werden er door VvAA 324 claims tegen huisartsen beoordeeld, terwijl dat er in 2021 350 . De meeste fouten waar claims uit voortkomen deden zich voor tijdens het diagnostisch proces. Ondanks de daling van het aantal claims ten opzichte van de jaren daarvoor, zijn de claimbedragen gemiddeld steeds hoger geworden. De hoogste schadevergoeding die in het geval van een erkende claim werd toegekend bedroeg € 1.2 miljoen.       

Claims tegen tandartsen

De tandartsen ontvingen in 2022 199 claims waarbij een lichte stijging werd gezien ten opzichte van de 190 claims in 2020. De meeste claims betroffen (vermeende) fouten tijdens de uitgevoerde behandeling. Ook bij tandartsen werden de claimbedragen hoger. De hoogste schadevergoeding die in het geval van een erkende claim werd toegekend bedroeg € 346.750.

Meer informatie

Over de auteur

Lenore Beij

Advocaat

lenore.beij@vvaa.nl

Expertises

  • Gezondheidsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Vragen?

Heeft u vragen over een (dreigende) tuchtklacht? Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99
Bel ons

Meer lezen?

Gerda Zeeman, Peer Support coach en trainer bij VvAA
1 mei 2024
Leestijd 3 min

Steeds die vraag of je het niet anders had moeten doen

Lees het verhaal van Gerda Zeeman. In haar 30-jarige loopbaan als gynaecoloog heeft zij meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen