Blog

De ongemakkelijke waarheid: zorg vermeden in verkiezingen

16 november 2023
Leestijd 2 min

Zorgprofessionals ervaren allang dat de rek eruit is in de zorg. Ook burgers geven aan dat zij de zorg een belangrijk verkiezingsthema vinden. En tóch draaien de partijen om de hete brij heen, terwijl er scherpe keuzes gemaakt moeten worden om de zorg toekomstbestendig te maken. VvAA pleit daarom voor steun en daadkracht vanuit de politiek.

Medisch specialist in operatiekamer

Diverse media koppen dat de zorgproblematiek 'de olifant in de kamer is', hoewel het ons allemaal aangaat. Van de toenemende vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel tot steeds complexere zorgvragen.

Noodzakelijke keuzes

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat politieke partijen lang niet altijd fundamentele keuzes maken. "Partijen geven in hun verkiezingsprogramma weliswaar duidelijk aan welke doelen ze nastreven, maar niet welke zaken wat hen betreft prioriteit hebben." Er is weinig aandacht voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van voorstellen.

Dit terwijl dergelijke keuzes juist in tijden van krapte noodzakelijk zijn. Ze zijn van essentieel belang voor de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel. De maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg moeten dus niet alleen worden aangestipt als zaken die de aandacht hebben. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt die zorgprofessionals sterken in hun bevlogenheid.

Pleidooi VvAA

Als VvAA is ons pleidooi: geef zorgprofessionals de steun en rugdekking om door te gaan in de richting die nu is ingezet. We zien als ledenorganisatie van 130.000 zorgprofessionals dat het veld wel de realiteit onder ogen durft te zien en bereid is daarnaar te handelen. Dat blijkt uit de regioplannen die nu in de maak zijn en de bredere discussie onder zorgprofessionals over passende zorg. Het is bemoedigend om te zien dat veel zorgprofessionals bereid zijn het leiderschap te tonen dat nodig is om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Maar we kunnen ze hierin niet alleen laten staan. Zij verdienen de steun vanuit de politiek en maatschappij. Zo moet de politiek de juiste randvoorwaarden creëren om passende zorg breed te implementeren. Denk aan minder concurrentie en meer samenwerken, een passende bekostiging en voldoende financiële bewegingsruimte om de transitie te kunnen maken. VvAA staat vanuit haar expertise klaar om deze transitie te ondersteunen.

De ongemakkelijke waarheid

Deze steun vanuit de diverse politieke partijen zou zich ook moeten uiten door het eerlijke verhaal te vertellen, de ongemakkelijke waarheid over de toekomstbestendigheid van de zorg én de keuzes die gemaakt moeten worden. Door lef te tonen en de samenleving mee te nemen in realistische verwachtingen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid. En niet door de complexiteit van de uitdagingen plat te slaan met oplossingen die op het eerste oog aantrekkelijk lijken, maar in werkelijkheid om het probleem heen draaien. Het eerlijke gesprek kunnen we niet alleen beperken binnen de muren van de spreekkamer; het eerste moment dat burger en gezondheidszorg elkaar treffen.

Nieuw kabinet

Met het Integraal zorgakkoord (IZA) zijn de eerste stappen gezet om de ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien en naar oplossingen te kijken. De beweging wordt in de verkiezingsprogramma's van diverse partijen in meer of mindere mate benoemd. Maar de echte aanpak zit hem in de daadwerkelijke plannen van een nieuw kabinet en het lef om zich wél uit te spreken over brandende kwesties in de zorg, zodat het niet bij tamme verkiezingsretoriek blijft.

 

Bart Janknegt, ceo van VvAA Groep

Meer lezen?

tandartsen met elkaar in gesprek aan de balie
28 februari 2024
Leestijd 3 min

Minister Van Gennip ondanks kritiek door met nieuwe zzp-wet

Demissionair SZW-minister Van Gennip maakte op 6 oktober 2023 het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) bekend.

27 februari 2024
Leestijd 3 min

Nieuwe pensioenwet: dit gaat er de komende tijd gebeuren

Alle pensioenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 een nieuwe regeling hebben ingevoerd. Wat daarvoor nog moet gebeuren lees je in ons artikel.

Patiënten wachten in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk op de afspraak met de huisarts.
9 februari 2024
Leestijd 2 min

Regionale samen­werking in de eerste­lijnszorg: een nieuw tijdperk

Ik stel me voor dat het het jaar 2035 is. Een tijd waarin mensen zich gezonder en vitaler voelen dan ooit tevoren. Hoe? Lees mijn blog.

Groep artsen staat in een rondje
25 januari 2024
Leestijd 3 min

Blog: de tijd dringt

Als de coronapandemie de pan met kokend water is die over het zorgsysteem is gegooid, dan hebben we ons als kikkers voorspelbaar gedragen.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen