Blog

Meer tijd voor zorgprofessional en patiënt ondanks schaarste

  • 19 oktober 2023
  • Leestijd 3 min

Het wringt in de zorg. Enerzijds is er meer tijd nodig voor de zorgprofessional en patiënt, anderzijds neemt de schaarste toe. In tijden van krapte is de automatische reflex om zaken efficiënter te doen en dat is goed. Toch is het pleidooi van VvAA: zet niet alleen in op efficiëntie, maar durf ook te kiezen voor meer tijd.

Het oplossen van paradoxen is een moeilijke taak, maar het is niet onmogelijk. "Schaarste in de zorg is een ongemakkelijke waarheid die kansen biedt", aldus minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer tijd voor de patiënt

De praktijk toont aan dat een langere consultduur zorgprofessionals in staat stelt om beter door te vragen en betere diagnoses te stellen. De vervolgzorg kan met deze kennis meer persoonsgericht en daarmee beter en efficiënter worden ingericht. Bovendien neemt het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn hierdoor af, waarmee duurdere zorg kan worden vermeden. Meer tijd brengt de glans terug in het vak. Meer zingeving en werkplezier voor de zorgprofessional. Het gevoel dat je niet alleen 'de dingen goed doet', maar vooral ook 'de goede dingen doet'. Uiteraard biedt digitalisering (waar passend) ook kansen om de zorg toekomstbestendig te maken, zodat er meer tijd vrijkomt voor zaken die niet digitaal kunnen worden afgehandeld.

Meer tijd voor samenwerken

Ook samenwerking vergt tijd. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) onderkent het belang van meer regionale en lokale samenwerking voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Maar ook tussen het gemeentelijk domein en het zorgdomein is samenwerking noodzakelijk. Het is niet reëel dat zorgprofessionals zonder ondersteunende betaaltitels (structureel en breed inzetbaar) of andere financiële ondersteuning hier ruimte voor hebben naast hun eigenlijke werk. Zeker niet wanneer de eigen praktijkvoering, zoals bij fysiotherapeuten, financieel al sterk onder druk staat.

Minder regels

Demissionair minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport beaamt dat de regeldruk nog altijd te hoog is in de zorg. De ambitie voor het terugdringen van deze regeldruk (5% minder), zoals opgenomen in het IZA, is volgens haar onvoldoende . Dit standpunt wordt benadrukt in het nieuwe advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving, 'Is dit wel verantwoord?'. Hierin staat dat de administratieve lastendruk in vijf jaar gehalveerd zou moeten zijn. Dit is een ambitie die VvAA van harte toejuicht. Het dwingt in te grijpen in de fundamentele oorzaken van de huidige administratiedruk en vereist een echte paradigmashift. Het personeelstekort is de stok achter de deur voor deze ambitie.

Meer tijd door een betere ontzorging

Zeker in de eerste lijn geldt dat de complexiteit van de praktijkvoering een onevenredige druk op de praktijkhouder legt. De raad schrijft in het eerder verschenen rapport 'Basis op orde' dat losse praktijken in een regio, zonder goed ondersteuningsapparaat, geen toekomstbestendige organisatievorm zijn. Tegelijkertijd pleit het adviesorgaan om de kracht van de kleinschaligheid aan de voorkant te behouden. Ontzorging op bedrijfsmatig vlak creëert meer tijd voor de patiënt. VvAA zet zich hiervoor in. Vanuit onze expertise en decennialange ervaring kunnen we bijdragen aan die ontzorging. Dat doen we als belangenbehartiger en maatschappelijk betrokken dienstverlener, die allerlei aspecten van de bedrijfsvoering uit handen kan nemen.

Twee kanten van dezelfde medaille

Een paradox lijkt ons in de eerste instantie te dwingen om een keuze te maken: ja of nee. Dit of dat. Maar het vraagt eigenlijk niet om het een of het ander. Het gaat om twee kanten van dezelfde medaille. Het zet aan tot nieuwe denkpatronen over hoe we de schijnbare tegenstellingen in de zorg bij elkaar kunnen brengen. Dit begint met wat politieke lef en moed. Het gesprek aan de formatietafel van een nieuw kabinet. Om vervolgens de paradox te doorbreken en toch meer tijd te kunnen nemen ondanks de schaarste.

 

Miranda Hendriks-Muijs, CFRO van VvAA Groep             

Miranda Hendriks-Muijs, CFRO van VvAA Groep

Meer lezen?

Overleg medisch team
30 november 2023
  • 30 november 2023
  • Leestijd 2 min

Dit vindt VvAA van de nieuwe zzp-wet en 'pauze' jaarverantwoording

VvAA reageerde onlangs op 2 internetconsultaties: zzp-wet en pauzeknop jaarverantwoording.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen