Nieuwsbericht

Bekendheid Wtza bij fysiotherapeuten stijgt beperkt

  • 18 oktober 2022
  • Leestijd 1 min

Fysiotherapeuten kregen in de loop van 2022 meer vertrouwen in hun kennis over de Wtza dan andere zorgverleners. Dat blijkt uit een meting onder zorgverleners over hun bekendheid met zorgwetgeving. Wel valt op dat bij slechts één op de 6 fysiotherapeuten de Wtza-kennis verder reikt dan het doel van de wet. En dat terwijl de Wtza wel degelijk actie vraagt van de fysiotherapeut als zorgaanbieder. Via laagdrempelige informatie wil VvAA de kennis van fysiotherapeuten vergroten.

Vlak voor de inwerkingtreding op 1 januari 2022 was de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) nog erg onbekend onder zorgverleners. Dat bleek uit VvAA’s jaarlijkse onderzoek naar de bekendheid van gezondheidsrecht in november 2021. Veel zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten, hadden zelfs nog niet van de naam gehoord. Uit een tussenmeting in mei 2022, specifiek voor de Wtza, kwam er beweging in die kennis. Opvallend daarbij was dat fysiotherapeuten en andere paramedici zich positief onderscheidden door meer over de Wtza te weten dan voorheen. En: meer dan veel andere beroepsgroepen. Was van de totaalgroep 18% op de hoogte van zaken die verder reikten dan het doel van de wet, de fysiotherapeuten zaten daar met 26% flink boven.

Kennis daalt weer
In de derde en laatste meting, van oktober 2022, zien we iets bijzonders. Waar een verdere stijging werd verwacht, blijkt de kennis bij de meeste beroepsgroepen juist weer iets te dalen. Hoewel de fysiotherapeuten nog voorblijven op het gemiddelde van alle beroepsgroepen samen, geven ook zij nu minder hoog op van hun eigen kennis. Nog maar 15% geeft aan meer dan het doel te kennen.

Bekijk het totaaloverzicht van de drie metingen van het afgelopen jaar:

Aanzienlijke informatiebehoefte

Nieuwe wetten en registratieverplichtingen stapelden zich de afgelopen jaren op. Oók voor kleinere zorgaanbieders waar de primaire taak van de eigenaar vaak gewoon nog de zorgverlening is. Eenvoudiger wordt het er dus niet op. Ook is het zorgverleners vaak niet duidelijk wat deze nieuwe wetgeving oplevert voor kwaliteit van zorg, getuige de hartenkreten die bij de open antwoorden in de onderzoeken de afgelopen jaren naar voren kwamen. Anderzijds zien we belangstelling bij de zorgverleners toenemen: fysiotherapeuten reageren zelfs bovengemiddeld positief op de stelling ‘Ik heb behoefte aan meer (toegankelijke) informatie over gezondheidsrechtelijke zaken’. Bij elkaar scoort tweederde van hen ‘Eens’ en ‘Helemaal eens’ op een ordinale vijfpuntschaal (67%).

VvAA lanceert in november een kort online minicollege (video) over de Wtza. Daarnaast verzorgen VvAA-adviseurs verschillende workshops op het congres Fysiopraktijk Anno Nu, ook over de Wtza.

Fysiopraktijk Anno Nu

Tijdens Fysiopraktijk Anno Nu (26 november in Utrecht) kunt u de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische check’ bijwonen. Hier zal ook alle ruimte zijn voor uw vragen. Meer informatie over dit ondernemerscongres voor praktijkhoudende fysiotherapeuten? 

Ga naar fysiopraktijkanno.nu

Meer informatie

Meer lezen?

19 september 2023
  • 19 september 2023
  • Leestijd 2 min

De toekomst van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, slimmer georganiseerd aan de achterkant

Een nieuwe vormgeving van de eerstelijnszorg: kleinschalig aan de voorkant, met een professionele en schaalbare ondersteuning aan de achterkant.