Nieuwsbericht

Algemene Ledenvergadering 20 juni 2023: aanmelden en meer informatie

  • 26 april 2023
  • Leestijd 1 min

Op dinsdag 20 juni 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, de zogeheten jaarvergadering van Vereniging VvAA. Het bestuur nodigt u van harte uit om de ALV weer op locatie bij te wonen bij VvAA. U kunt eventueel ook online deelnemen.

Foto van groep mensen in VvAA-gebouw

Conceptagenda

Onderstaand vindt u de conceptagenda van de 106e Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA.

  • Aanvang: 18.30 uur
  • Locatie: 't Hart & digitaal (hybride)
  • Adres 't Hart: Orteliuslaan 750 in Utrecht

Agendapunten

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de 105e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2023

4. Start Ledenraad

5. Bestuursverslag 2022

6. Financieel bestuursverslag 2022 inclusief ‘Vaststelling van de jaarrekening 2022’ *

7. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2022 *

8. Verenigingsbeleid 2023 en verder, waaronder:
a) Verbreding Zin in Zorg
b) Aankondiging (Ont)Regelmonitor
c) Nadere toelichting op het onderzoek naar het verbeteren van de relatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

9. Update 100-jarig jubileum in 2024

10. Begroting 2023

11. Vaststelling van de contributie voor 2024 *
Voorgesteld wordt om de hoogte van de contributiebedragen ongewijzigd te laten:
• Tot 67 jaar: € 46 **
• 67 jaar en ouder: € 29 **
• Studenten: gratis tot één jaar na afstuderen
** bij automatische incasso wordt er € 1,50 in mindering gebracht op deze tarieven

12. Samenstelling bestuur *
a) Het bestuur stelt voor om de bestuurstermijn van Willem Veerman, huisarts, met één jaar te verlengen.
b) Daarnaast draagt het bestuur Brigitte Cornelissen, dierenarts, ter herbenoeming voor.

13. Rondvraag

14. Sluiting


*Over deze agendapunten kunnen bij de ALV aanwezige VvAA leden een stem uitbrengen

Aanmelden ALV

Aanmeldformulier

Aanmelden ALV en aandragen agendapunten

We heten u van harte welkom bij de komende ledenvergadering. U kunt zich tot en met 12 juni 2023 aanmelden via het aanmeldformulier. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in Utrecht bij te wonen, dan is het ook mogelijk om online deel te nemen.

Meer lezen?

Stel op de bank met laptop
Over VvAA??
Over VvAA
17 mei 2023
  • 17 mei 2023
  • Leestijd 1 min

VvAA-onderzoek zorgverzekeraars: wat gaat goed en wat kan er beter?

VvAA start samen met onderzoeksbureau SiRM een onderzoek naar de verbetermogelijkheden in de relatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars