Fysiowerkgever cao-proof?

Fysiotherapeut staat voor het gebouw van zijn praktijk

Naar een cao eerstelijn fysiotherapie

Werkgevers en werknemers binnen de eerstelijn fysiotherapie streven naar een cao. Hieronder geven wij aan hoe wij u als werkgever van dienst kunnen zijn bij het omgaan met de bepalingen uit het principeakkoord dat hiervoor op 31 januari 2023 is gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat de WVF, de werkgeversvereniging, dit akkoord niet in haar 2023-voorjaars-ALV voorlegt aan de leden. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer partijen wel tot een cao komen en in hoeverre deze zal afwijken van dit principeakkoord.

Ziekteverzuim en WGA-hiaat

Bij ziekte gelden in het cao-principeakkoord geen wacht­dagen meer. Het loon moet worden aangevuld tot 100% in het eerste jaar. Over het tweede jaar heeft de werknemer aanspraak op 70% van het loon. U kunt hiervoor een ziekte­verzuim­verzekering sluiten of uw bestaande verzekering desgewenst aanpassen. Ook bij het opstellen van het in het cao-principeakkoord verplicht gestelde reglement ziek­melding kunnen wij u helpen.

De WGA-hiaat­verzekering dekt voor uw werk­nemers de forse inkomsten­terugval af na 2 jaar ziekte. U bent als werkgever vanuit het cao-principeakkoord verplicht deze verzekering te sluiten. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Ook bij het opstellen van het in het cao-principeakkoord verplicht gestelde reglement ziekmelding of verzuimprotocol voor de praktijk kunnen wij u helpen.

Kijk voor meer informatie over de ziekteverzuim- en/of WGA-hiaatverzekering op onze website. Of bel met onze verzuim­experts.

Aansprakelijk­heid en rechts­bijstand

Uitkering bij overlijden werk­nemer

Doorrekenen impact salaris­tabellen

Arbeidsovereenkomst

Vragen?

Wij helpen graag. Neem contact met ons voor meer informatie, advies en/of om een afspraak te maken.

Doorrekenen nieuwe cao voor uw praktijk

Stel uw vraag aan onze verzuim­experts

Verzekeringen voor zorg­instellingen