Strijd voor behoud van de vrije artsenkeuze

Burgers moeten zelf kun arts kunnen kiezen. VvAA streed met andere organisaties en zorgverleners in 2014 succesvol voor behoud van de vrije artsenkeuze. Minister Schippers (VWS) wilde de macht van zorgverzekeraars vergroten met de mogelijkheid van een polis waarin alleen behandelingen worden vergoed die zijn gedaan door specialisten met wie ze een contract hebben. In de Eerste Kamer stemde de meerderheid tegen.

De vrije artsenkeuze onder druk

Waarom is vrije keuze belangrijk?

De vorige Tweede Kamer wilde bezuinigen op de zorguitgaven en sprak daarvoor een pakket maatregelen af. Zorgverzekeraars krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. In ruil daarvoor krijgen zij meer mogelijkheden om keuzes voor patiënten te beïnvloeden. Onder andere door te bepalen welke zorgverlener of instelling een patiënt kan kiezen. Zo kan het gebeuren dat de patiënt straks niet meer bij de zorgverlener naar keuze terecht kan, omdat de zorgverzekeraar hiermee geen contract heeft.

Gevolgen voor uw patiënten

Het fundamentele recht om zelf voor een zorgverlener te kiezen komt onder druk te staan. Denk aan chronische patiënten die van de zorgverzekeraar ineens moeten switchen van zorgverlener of -instelling. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert. Informeer uw patiënten hoe zij deze maatregel kunnen tegengaan.

Tweede Kamer
5 redenen om de petitie te tekenen
Keuzes VvAA
Het belang van vrije artsenkeuze
Twitter
Twitter mee via #vrijeartsenkeuze