Inloggen

Behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid

Steeds meer zorgverleners ondervinden de gevolgen van het marktsysteem waarin zij functioneren. Ontwikkelingen als schaalvergroting, bureaucratisering en ketenvorming kunnen de menselijke maat raken en pluriformiteit, keuzevrijheid en innovatie in de zorg onder druk zetten.

Het evenwicht in het zorglandschap, tussen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten, raakt verstoord. Steeds vaker zien we dat leden die kleinschalig georganiseerd zijn, én hun patiënten, de gevolgen ondervinden van de wijze waarop het zorglandschap is georganiseerd. De ruimte om hun praktijk en zorgverlening naar eigen inzicht in te richten wordt steeds kleiner en de tijd die zij daadwerkelijk aan de patiënt kunnen besteden wordt schaarser. Tegelijkertijd is er vaak geen adequaat alternatief.

Visie VvAA 

Als voorstander van het behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid in het zorglandschap pleit VvAA juist voor een zorglandschap waarin zorgverleners, onze leden, zich kunnen organiseren in die werkvorm die bij hen past: klein- of grootschalig, wel of niet gecontracteerd en waarin de patiënt zélf kan blijven kiezen waar en door wie hij behandeld wil worden.

Ook heeft VvAA heeft zich altijd sterk gemaakt voor keuzevrijheid. Omdat wij het een grondrecht vinden dat patiënten de mogelijkheid moeten hebben om hun zorgverlener te kiezen. Een goede vertrouwensrelatie en goed persoonlijk contact zijn immers cruciaal om kwalitatief goede zorg te bieden. Daarnaast biedt een pluriforme zorgsector ruimte voor ondernemerschap en creativiteit en stimuleert daarmee de noodzakelijke innovatie, die nodig is voor een duurzame en doelmatige inrichting.

Activiteiten 2021

In de eerste helft van 2021 onderzoeken we hoe de zorgsector duurzamer en doelmatiger kan worden ingericht waarbij vertrouwen, vakmanschap en persoonlijke betrokkenheid van zorgverleners en hun bezieling geborgd blijven. Dit doen we vanuit de visie dat bureaucratische controle en schaalvergroting niet per definitie leiden tot betere, efficiëntere of goedkopere zorg. We werken hierin samen met onderzoekspartner Stichting Beroepseer.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten bereiden we vervolgacties voor waarmee we het maatschappelijk debat faciliteren over het belang van een pluriform zorglandschap en waarmee we praktijkhouders met stem en steun bijstaan in huidige ontwikkelingen.
Praktijkruimte360x200