Inloggen

WGA-hiaat

VvAA verzuimadvies

De inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid

Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en 35% of meer arbeidsongeschikt met kans op herstel? Dan heeft hij of zij recht op een WGA-uitkering vanuit de Wet WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze uitkering kan fors lager zijn dan het oude vertrouwde loon. Het risico op forse inkomensterugval dekt u als werkgever af door een WGA-Hiaatverzekering voor uw medewerker(s) af te sluiten.

Waarom kiezen voor een WGA-hiaatverzekering?

  • Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor uw medewerker(s).
  • Verplichting vanuit de cao, zoals die van de Huisartsenzorg.
  • Goed werkgeverschap én werving en/of behoud van medewerkers.

Vraag of advies?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Een e-mail sturen kan uiteraard ook.
WGA-Hiaat Uitgebreid

Met de WGA Hiaat Uitgebreid beschermt u uw werknemers voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. Tot een maximum loon van € ­59.706 per medewerker (vanaf 1 januari 2022).
WIA-Excedentverzekering
De WIA-Excedentverzekering vult de wettelijke uitkering in beide regelingen in de WIA aan (WGA en IVA). Deze verzekering beschermt ook zieke werk­nemers met een salaris hoger dan € 59.706 voor een inkomens­terugval bij arbeids­ongeschikt­heid.
WIA-35minverzekering
Een werknemer die minder dan 35% arbeids­on­geschikt is, heeft geen recht op een WIA-uit­kering. De WIA-35minverzekering vult het inkomen tijdelijk aan als het UWV de werk­nemer mini­maal 15% en minder dan 35% arbeids­ongeschikt ver­klaart.

Rekentool inkomen bij arbeidsongeschiktheid


Wilt u een berekening maken van het inkomen van een medewerker bij arbeidsongeschiktheid? Maak dan gebruik van de handige rekentool van het Verbond van Verzekeraars.