Inloggen

Arbodienst en re-integratie

VvAA verzuimadvies

Beperken van ziekteverzuim
Een zieke medewerker kost al snel € 250,- tot € 400,- per dag. De kosten lopen snel op, daarom is het van belang het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden en de duur van het ziekteverzuim te verkorten. Als werkgever in de zorg kunt u dit goed regelen, met de juiste partners aan uw zijde. Zo weet u wat u zelf kunt doen en waar andere partijen voor u aan het werk gaan.

Wat bent u als werkgever verplicht?

Bij verzuim van een van uw medewerkers moet u de eerste twee jaar alle re-integratie activiteiten uitvoeren volgens de Wet verbetering poortwachter. De toetsing wordt gedaan door het UWV. Daarbij bent u wettelijk verplicht om een (basis)contract af te sluiten met een professionele arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Arbodienstverlening
Een arbodienst of bedrijfsarts ondersteunt u om uw zieke medewerker te begeleiden. Denk hierbij aan het organiseren van spreekuren met de bedrijfsarts en het aanleggen en opbouwen van het re-integratiedossier van uw zieke medewerker. Daarmee voldoet u aan de Arbowetgeving, Wet Verbetering Poortwachter en de polisvoorwaarden.

Arbodienst combineren met uw verzuimverzekering

U kunt de arbodienstverlening combineren met uw verzuimverzekering. Dit heeft verschillende, efficiënte voordelen:

  • Eén ziekmelding voor zowel de verzekeraar als de arbodienst.
  • Geen maandelijkse verzuimrapportages van de arbodienst meer doorsturen naar de verzekeraar om uitkering te ontvangen.
  • Eén jaarlijkse opgave van het loon en het aantal medewerkers voor de verzekeraar én de arbodienst.
  • Eén factuur voor de premie van de verzuimverzekering én de kosten van de arbodienst.

Re-integratiebedrijf

Naast de begeleiding van een arbodienst schakelt de verzekeraar ook een re-integratie­bedrijf in als een medewerker langdurig ziek is. Deze partner helpt u en draagt oplossingen aan om de arbeids­mogelijkheden van uw medewerker voor het behouden en/of herstellen. De re-integratie­dienst­verlener zoekt naar maatwerk­oplossingen en maakt daarbij gebruik van professionele ondersteuning in de vorm van psychologische hulp, preventieve programma’s, behandelprogramma’s bij rug­klachten, conflict­bemiddeling, arbeids­deskundig onderzoek en loopbaan­trajecten.
Arbodienst | Verzuimadvies | VvAA
 

Vraag of advies?

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Een e-mail sturen kan uiteraard ook.